ХОМВИОКОРИН-N КАПЛИ 50МЛ купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ХОМВИОКОРИН-N КАПЛИ 50МЛ купить в Славутиче

Артикул: 8687
Производитель: ХОМВИОРА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ХОМВИОРА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
ATC: C01EX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: озчину містять: Adonis vernalis  (горицвіту весняного ) 0,2 мл, Scilla  (морської цибулі ) 0,3 мл, Solidago virgaurea  (золотушника звичайного ) 2 мл, Convallaria majalis  (конвалії травневої ) 6,25 мл, Crataegus  (глоду ) 1,25 мл;
Применение: Хронічна серцева недостатність І -ІІА стадії як монотерапія (ІІІ функціональний класс - у складі комбінованої терапії); безсимптомна дисфункція лівого шлуночка.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ХОМВІОКОРИН®-N

(HOMVIOCORIN®-N)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:

10 мл розчинумістять:

Adonis vernalis Ø            (горицвітувесняного Ø)                   0,2  мл,

Scilla Ø                            (морськоїцибулі Ø)                         0,3  мл,

Solidago virgaurea Ø       (золотушниказвичайногоØ)           2    мл,

Convallaria majalis Ø      (конваліїтравневої  Ø)                     6,25 мл,

Crataegus Ø                     (глодуØ)                                            1,25 мл;

допоміжнаречовина: етанол 63%.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

Коричневийрозчин зіспецифічнимзапахомспирту тагіркуватимсмаком;прозорий,можливийневеликийфільтрованийосад.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. СінтераДр. ФрідріхсГмбХ і Ко. КГ,Німеччина.

Дамштрасе7, Д-59821, Арнсберг,Німеччина Synthera Dr. Friedrichs GmbH and Co. KG, Germany. Dammstrasse 7, D-59821,Arnsberg, Germany.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.Лікарськійзасіб для лікуванняхронічноїсерцевоїнедостатності.

Міститьсерцевіглікозидирослинногопоходження:горицвітвесняний –глікозиди типукарденолідів– строфантин;конвалія травнева–конвалятоксин;морськацибуля – типубуфадієнолідів–просциларидин-А,сциларен-А. Максимальнаденна дозаХомвіокорину®-Nміститьмаксимально0,9 мгсерцевих  глікозидів.

Кардіотонічнийефектобумовленийпозитивнимінотропнимефектом зарахунок блокадиК+/Na+ –АТФази ізмінивнутрішньоклітинноїконцентраціїіонів Са++,прямої дії наскоротливібілки(актин-міозин)кардіоміоцитів.

Негативнийхронотропнийефектобумовленийпригніченнямавтоматизмусинусовоговузла.

Позитивнийбатмотропнийефектмінімальновиражений  зарахунокмалих доз серцевихглікозидівморськоїцибулі.

Діуретичнийтанатрійуретичнийефекти обумовленіпокращеннямнирковоїгемодинамікиі видільноїфункціїнирок зарахунокзниженняреабсорбціїу канальцяхта виділеннянатрію(вищезазначеніглікозиди і золотушникзвичайний).

Мембраностабілізуючийіантиоксидантнийефектидосягаютьсязавдякивмісту глоду.

 

Показаннядлязастосування.

Вкомплексномулікуванніхронічноїсерцевоїнедостатності(І-ІІфункціональнийклас).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату, хронічнийалкоголізм (узв’язку ізвмістом спирту),вираженаартеріальнагіпотензія, вираженабрадикардія,дитячий вікдо 12 років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.Препаратміститьспирт. Післяприйомупершої дозипрепаратуможливекороткочаснезагостренняосновнихсимптомів(гомеопатичнийефект першоїдози). Утакомувипадку необхіднотимчасовозменшитичастотуприйому абодозупрепарату. Першіознакиполіпшеннястануз'являютьсячерез 1тиждень відпочаткулікування.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Данихщодо безпекизастосуванняпід час вагітностіта годуваннягруддюнедостатньо, тому підчасвагітностіта годуваннягруддюпрепаратможназастосовуватитільки післяконсультаціїз лікарем, зурахуваннямспіввідношеннякористь дляматері/ризикдля плода.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Урекомендованихдозах невпливає  нашвидкістьпсихомоторнихреакцій при керуванніавтотранспортомта роботі зіскладнимимеханізмами.

Діти. Дозволенозастосуванняпрепаратудітям вікомвід 12 років.

 

Спосібзастосуваннята дози. Прихронічномуперебігузахворюванняпочатковадоза длядорослих тадітей віком від12 роківстановить 10-20крапель 1-3 рази надобу. Длядосягненняефекту дозуможна збільшитидо 30 крапель 3рази на добу.Тривалістьтерапіївизначаютьіндивідуально,але вонаповиннастановити неменше 2-3 місяців.Після 2-3місяцівзастосуванняпереходятьнапідтримуючудозу - 10крапель одинраз на деньабо черезденьпротягомтривалогочасу.

Крапліприймають за 30 хв доабо через 30 хвпісля їди нашматочкуцукру абохліба,повільно їхрозсмоктуючи, або  зковтком води,утримуючийого у ротіякнайдовше.

 

Передо&

Нет аналогов