Рецептурный
КРАЛОНИН КАПЛИ 30МЛ купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КРАЛОНИН КАПЛИ 30МЛ купить в Ирпене

Артикул: 8693
Производитель: ХЕЕЛЬ
Нет в продаже
Производитель: ХЕЕЛЬ
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: репарату містять: Crataegus D0  70 г, Kalium carbonicum D3 – 1 г, Spigelia anthelmia D2 – 1 г
Применение: Серцево-судинні захворювання (ІЗС, гіпертонічна хвороба, стенокардія, інфекційно-токсичний міокардит, перед- та постінфарктні стани, вегето-судинна дистонія), остеохондроз хребта, фізичне та психічне перенапруження.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

КРАЛОНІН

(CRALONIN®)

Склад:

діючіречовини: 100 гпрепаратумістять: Crataegus D0 − 70 г, Kalium carbonicum D3 – 1 г,Spigelia anthelmia D2 – 1 г;

допоміжніречовини: етанол 96 %, водаочищена.

Препаратмістить 45 % об.етанолу 96 %.

1 млпрепаратумістить 21краплю.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорийрозчинтемного червоно-коричневогокольору зароматичнимзапахом здопустимимутвореннямнезначногопластівчастогоосаду.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Фармакологічнівластивості.

Препаратчинитьседативну,спазмолітичну,метаболічнутакардіотонічнудію, що базуєтьсяна активаціїзахисних силорганізму інормалізаціїйого функційза рахунокречовинрослинногота мінеральногопоходження,що входять доскладупрепарату.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Ускладікомплексноїтерапіївегетативнихпорушень,ішемічноїхворобисерця, артеріальноїгіпертензії.

 

Протипоказання.Препаратпротипоказанийприіндивідуальнійчутливостідо будь-якогокомпонентапрепарату, вираженійартеріальнійгіпотензіїта брадикардії.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Невідома.У разінеобхідностіодночасногозастосуваннябудь-якихіншихлікарськихзасобів слідпроконсультуватисяз лікарем.

 

Особливостізастосування.

Якщопацієнт страждаєвідсерйозноїхворобисерця, слідпорадитися злікарем передпочаткомзастосуванняпрепарату. Якщопацієнт відчуваєзадишку або більу ділянцісерця, щоможепоширюватисяна руки,верхнійвідділчеревноїпорожниниабо горло,необхіднотерміновозвернутисяпо медичнудопомогу.

Приутримуваннісимптомівабопогіршенністанунеобхіднопроконсультуватисяз лікарем.

Цейлікарськийзасіб містить45 % об. етанолу(алкоголю),тобто 178мг/дозу, щоеквівалентно5 мл пива, 2 млвина у дозі.

Шкідливийдляпацієнтів,хворих наалкоголізм.Слід бутиобережнимпризастосуванні  дітямта пацієнтаміззахворюваннямипечінки тахворим наепілепсію.

 

 

 

 

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

Відсутніклінічнідані щодоможливості застосуванняпрепарату вперіодвагітностіта годуваннягруддю, томупрепарат нерекомендуєтьсязастосовувативагітним та жінкампригодуваннігруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами. Препаратурекомендованійдозі невпливає наздатністькеруватиавтотранспортомабо іншимимеханізмами,але слідвраховуватинаявністьетанолу ускладіпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Разовадоза:дорослим тадітям вікомвід 12 років −по 10 крапель 3рази на добуза                   15-20 хвилиндо їди абочерез 1годину післяїди. Краплірозчинити у 10мл води тавипити, затримуючина кількасекунд уроті. У гострихвипадкахприйматиразову дозу (10крапель)кожні15 хвилинпротягомперших 2-хгодин.

Курслікуваннявизначаєлікаріндивідуально,але зазвичайкурсстановить 4-6тижнів.

Лікарможезменшитичастотуприйому до 1-2 разівна добу тапризначитиповторнийкурслікуваннячерез 2-3 тижні.

 

Діти.

Препаратрекомендованийдлязастосуваннядітям вікомвід 12 років.

 

Передозування.

Призначномуперевищеннідози можливевиникненнясонливості,брадикардії,зниженняартеріальноготиску, щовимагаєприпиненняприйомупрепарату іпроведеннясимптоматичноїтерапії.

 

Побічніреакції.

Упацієнтів ізпідвищеноюіндивідуальноючутливістюдокомпонентівпрепарату можливі алергічніреакції, утому числіпочервонінняшкіри. Упоодинокихвипадкахможепроявлятисятимчасовепосиленнясимптоматикиосновногозахворювання,серцебиття,підвищеннячастоти пульсу,запаморочення,нудота,уповільненнясерцевогоритму,сонливість,дискомфорт вділянцішлунка.

У разівиникненнябудь-якихнегативнихреакцій слідприпинитизастосуванняпрепарату таобов’язковозвернутисядо л&

Нет аналогов