НОТТА ТАБ. №48 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов <strong>ЗАПРЕЩЕНО.</strong>
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НОТТА ТАБ. №48 купить в Харькове

Артикул: 8230
Бренд: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выбрать аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
ATC: N05CM50
Международное название: Comb drug
Содержание: Avena sativa D1 74,5 мг; Phosphorus D12 37,2 мг; Chamomilla D12 37,2 мг; Coffea D12 37,2 мг; Zincum valerianicum D12 37,2 мг
Применение: Профілактика стресу під час підвищених психоемоційних та фізичних навантажень. Для лікування неврозоподібних і психосоматичних розладів, що супроводжуються неспокоєм, внутрішньою напруженістю, підвищеною нервовою збудливістю, збентеженням і порушенням сну.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ НС Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

НОТТАÒ

(NOTTA®)

 

Cклад:

діючіречовини: 1таблеткамістить: Avena sativaD1 74,5 мг; Phosphorus D12 37,2 мг; Chamomilla D12 37,2мг; Coffea D12 37,2 мг; Zincum valerianicum D12 37,2мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат, крохмалькартопляний,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглі,плоскітаблеткибілого абобілого зжовтуватимвідтінкомкольору, зможливимивкрапленнямизрозподільчоюрискою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

                                                                                                       

Фармакологічнівластивості.

ПрепаратНотта®захищаєнервовусистему відшкідливої діїпідвищенихнавантаженьта стресу.

Усуваєтривожністьта відчуттястраху, знімаєнервовенапруженнята неспокій.

Маєантидепресивнудію, покращує настрій.

Препаратстабілізуєроботувегетативноїнервовоїсистеми тамає вираженупсихоактивуючудію безбудь-якихседативнихефектів.Сприяєнормалізаціївегетативногозабезпеченнятареактивностівегетативноїнервовоїсистеми,забезпечуєшвидкий істабільнийефектвідносновегетативнихрозладів.Відновлюєпорушенийфізіологічнийсон і добовийцикл(сон-неспання):полегшуєзасинання,поліпшуєякість нічногосну, неспричиняючиутрудненьпри пробудженні,  загальмованостіабосонливості уденний час.

Нотта®усуваєастенічніпрояви,підвищуєконцентраціюуваги,здатністьясно мислити,пам'ять.Зміцнюєнервовусистему.

Поліпшуєзагальнесамопочуття,працездатність,переносимістьпсихоемоційнихнавантаженьта іншіпсихометричніпоказникиякості життя.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактикастресу підчаспідвищених психоемоційнихта фізичнихнавантажень.

Длялікуванняневрозоподібнихі психосоматичнихрозладів, щосупроводжуютьсянеспокоєм,внутрішньоюнапруженістю,підвищеноюнервовою збудливістю,збентеженнямі порушеннямсну.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливість(алергія) добудь-якогокомпонентапрепарату.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Клінічнозначуща взаємодіяпрепаратуНотта® зіншимилікарськимизасобами невстановлена.Препаратможнакомбінуватиз будь-якимилікарськимизасобами таметодами лікування.

 

 

 

Особливостізастосування.

Таблеткаміститьлактозу, томупацієнтам ізрідкіснимиспадковимиформами непереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції замістьтаблеток Нотта®потрібнозастосовуватипрепарат уформі крапель.

На початкулікуванняпрепаратомможуть з’явитисяпроявинезначногопосиленнясимптомівзахворювання,які непотребуютьвідміни препарату.

ОскількиНотта®міститьрослинніприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смакута кольорутаблетки, щоне призводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

 

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.Інформаціящодобудь-якогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату у періодвагітностіабогодуваннягруддю доцього часу незареєстрована.Препарат можназастосовуватиу періодвагітностіабогодування груддю  увипадках,колиочікуванакористь дляматеріпереважаєможливийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами. Ноттане спричиняєзагальмованостічи сонливостіу денний час,не пригнічуєкогнітивніфункції, томуможе бутирекомендованадля людейбудь-яких професій,у тому числітих, хтопотребуєпідвищеноїуваги,швидкоїрухової тапсихічної реакції.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимта дітям від 12років: по 1таблетці;

дітям5-12 років: по ½таблетки.

Застосовуватипрепарат 2рази на добу.

Длядосягненнямаксимальногоефекту препаратНотта®рекомендуєтьсязастосовуватиу проміжкахміжприйомамиїжі (за 30хвилин до абочерез 1годину післяїди).Таблеткурекомендуєтьсятримати уроті доповногорозсмоктування.

Дляприскоренняодужання напочатку лікування,а також увипадках, щопотребуютьшвидкогоусуненнясим&

Нет аналогов