ПУМПАН ТАБ. №48 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ПУМПАН ТАБ. №48 купить в Ирпене

Артикул: 8756
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
ATC: C01EX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Crataegus D1 74,8 мг; Arnica D6 37,2 мг; Kalium carbonicum D6 37,2 мг; Digitalis D12 37,2 мг; Convallaria D12 37,2 мг
Применение: У комплексній терапії хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, дистрофічних змін міокарда, порушень серцевого ритму, хронічної серцевої недостатності. Нейроциркуляторна дистонія за кардіальним або змішаним типом.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т РУ К Ц І Я

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

ПУМПАНÒ

(PUMPANÒ)

 

 

Cклад:

діючаречовина: 1 таблеткамістить: Crataegus D1 74,8мг; Arnica D6 37,2 мг; Kalium       carbonicum D6 37,2 мг; Digitalis  D12 37,2 мг;Convallaria  D12 37,2 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: кругліплоскітаблеткимайже білогокольору зледьоранжевимвідтінком, зможливимивкрапленнями,зрозподільноюрискою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Препаратпокращуєкровообіг,обмінні процесита живленнясерцевогом’яза,підвищуєефективністьтаекономічністьроботи серця,сприяє покращаннюскорочувальноїта насосної функціїміокарда.Покращуєпоказникиліпідногообміну бездодатковогозастосуваннягіполіпідемічнихпрепаратів.Сприяє нормалізаціїпідвищеногоартеріальноготиску,зміцнюєстінки судині чинитьантисклеротичну,протиаритмічнудію. Покращуєреологічнівластивостікрові.

УкомплексномулікуванніПумпан®знижуєчастоту таінтенсивністьнападів стенокардії,зміцнюєсерцево-судиннусистему,підвищуєстійкістьсерця дофізичного тапсихоемоційногонавантаження,запобігаєподальшомурозвитку тазагостреннюхвороби серця.Зменшуєпотребу тадозволяєскоротитиприйом абодози іншихсерцево-судиннихпрепаратів. 

Покращуєякість життятаадаптаційніможливостіосіб, якістраждаютьна серцево-судиннізахворювання.

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

Укомплекснійтерапіїхронічноїішемічноїхворобисерця,артеріальноїгіпертензії,дистрофічнихзмінміокарда,порушень серцевогоритму,хронічноїсерцевоїнедостатності.

Нейроциркуляторнадистонія закардіальнимабо змішанимтипом.

 

Протипоказання. Підвищеначутливість(алергія) добудь-якогокомпонентапрепарату.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Клінічнозначущавзаємодіяпрепарату Пумпан®з іншимилікарськимизасобами невстановлена.Препаратможнакомбінуватиз будь-якимилікарськимизасобами таметодамилікування.

Приодночасномузастосуванніпрепарату Пумпан®з іншимисерцево-судиннимилікарськимизасобамидозупрепаратівбазисноїтерапіїможназменшити, алетільки піднаглядом лікаря.

 

 

Особливостізастосування.

Лікарськаформатаблеткиміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковими формаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції  замістьтаблеток Пумпан®потрібнозастосовуватипрепарат уформікрапель.

ОскількиПумпан®міститьрослинніприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смакута кольорутаблетки, щоне призводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Інформаціящодобудь-якогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату у періодвагітностіабогодуваннягруддю дотепернезареєстрована.Препаратможна застосовуватиу періодвагітностіабо годуваннягруддю увипадках,колиочікувана користьдля матеріпереважаєможливий ризикдляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо з іншимимеханізмами. Препарат невпливає наздатністькеруватитранспортнимитамеханічнимизасобами. 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта діти вікомвід 12 років: по 1таблетці;

діти  віком 5-12 років: по ½ таблетки.

Приймати2 рази на добупротягом 2-3місяців.

Пристабілізаціїстануможливийперехід на1-разовийприйом(підтримуючадоза).

ДлядосягненнямаксимальногоефектупрепаратПумпан®рекомендуєтьсяприймати впроміжкахміж вживаннямїжі (за 30хвилин до абочерез 1 годинупісля їди).Таблеткурекомендуєтьсятримати уроті доповногорозсмоктування.

Напочаткулікування, атакож увипадках, щопотребуютьшвидкогопослабленнясимптомів, рекомендований прийомпрепаратупротягомперших двохднів 4 рази надобу, l

Нет аналогов