СТОДАЛЬ СИРОП 200МЛ ФЛ. купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СТОДАЛЬ СИРОП 200МЛ ФЛ. купить в Броварах

Артикул: 8141
Производитель: БУАРОН
Нет в продаже
Производитель: БУАРОН
ATC: R05X
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: иропу містять: Pulsatilla 6CH 0,95 г; Rumex crispus 6CH 0,95 г; Bryonia 3CH 0,95 г; Ipeca 3CH 0,95 г; Spongia tosta 3CH 0,95 г; Sticta pulmonaria 3CH 0,95 г; Antimonium tartaricum 6CH 0,95 г; Myocardium 6CH 0,95 г; Coccus cacti 3CH 0,95 г; Drosera MT 0,95 г
Применение: Симптоматичне лікування продуктивного та непродуктивного кашлю у дорослих та дітей.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО/ ApprovedІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

СТОДАЛЬ®

(STODAL®)

 

Склад:

діючіречовини:

100 гсиропумістять:

Pulsatilla                                     6CH............................................ 0,95 г;

Rumex crispus                            6CH............................................ 0,95 г;

Bryonia                                      3CH............................................ 0,95 г;

Ipeca                                          3CH............................................ 0,95 г;

Spongia tosta                             3CH............................................ 0,95 г;

Sticta pulmonaria                       3CH............................................ 0,95 г;

Antimonium tartaricum              6CH............................................ 0,95 г;

Myocardium                               6CH............................................ 0,95 г;

Coccus cacti                               3CH............................................ 0,95 г;

Drosera                                       MT.............................................. 0,95 г;

допоміжніречовини: сиропТолу, сиропПолігала,сиропсахарози, карамель (E150), етанол 96% (1,74% v/v),кислотабензойна (E210).

 

Лікарськаформа. Сироп.

Основніфізико-хімічнівластивості: сиропо-подібнарідина,злегкаопалесцентна,світлогожовто-коричневогокольору ззапахом бальзамуТолу.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплеснийгомеопатичнийзасіб.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічнівластивостіпрепарату зумовленікомплексноюдієюактивнихкомпонентів,якіпроявляютьбронхолітичну,відхаркувальну,муколітичнудію. Стодаль®зменшуєв'язкістьмокротиння,полегшує відкашлювання.Такожпроявляєзволожуючу діюпри сухому кашліта зменшуєпотяг докашлю приспастичномута вологомукашлі.

Фармакокінетика. Невивчалась.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Комплекснесимптоматичнелікуванняпродуктивноготанепродуктивногокашлю удорослих тадітей.

 

 

Протипоказання.

 Підвищеначутливістьдо діючих абодопоміжнихречовинпрепарату.

Пацієнти зрідкісноюспадковоюпроблемоюнепереносимостіфруктози,глюкозо-галактозноюмалабсорбцієюабосахарозо-ізомальтазноюнедостатністюне повинніприймати цейзасіб.

 

Особливізаходибезпеки.

Даналікарськаформамістить 1,74 % v/v спиртуетилового.

5 мл сиропумістить 0,069 гспиртуетилового та 3,75 гсахарози.

15 млсиропумістить 0,206 гспиртуетилового та 11,25 гсахарози.

 

Зобережністюзастосовуватихворим на цукровийдіабет.

 

Групам підвищеногоризику, якістраждаютьна хворобипечінки абоепілепсію,слід брати доувагинаявністьспирту улікарськійформі. Нерекомендованийдля осіб,хворих наалкоголізм.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Невиявлено.

 

Особливостізастосування.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Оскількипрепаратмістить спирт,його можназастосовуватитільки тоді,  колиочікуванакористь дляматеріперевищуєпотенційнийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати на швидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невиявлено.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дляпероральногозастосування.

Дорослі:Разова доза 15мл(використовуючимірну чашку) 3-5разів надобу.

Дітивікомвід 2 років:разова доза 5мл(використовуючимірну чашку) 3-5разів надобу. Тривалістьлікуваннявизначає лікаріндивідуально.

 

Передозування. Провипадкипередозуванняне повідомлялось.

 

Побічніреакції. Уосіб зпідвищеноючутливістюдо компонентівпрепаратуможливіалергічніреакції,включаючишкірні висипання.

 

Термінпридатності. 5років.

Незастосовуватипрепарат післязакінченнятермінупридатності,зазначеногона упaковці.

 

Умовизберігання.

Зберігати унедоступномудля дітеймісці та позаполем зорудітей.

Зберігативоригінальнійупаковці. Непотребуєособливихумовзберігання.

 

Упаковка.200 мл сиропу убурштиновогокольоруфлаконі збілою кришечкою,щонагвинчується.Мірна чашка зподілкамизафіксованана кришечцізверху флакона.Картоннапачка з 1 флаконом.

 

Категоріявідпуску. Безрецепта.

 

Виробник.

БУАРОН

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Aвенюде л’УестЛіоне,2-Мессімі 69510,

Франція.

 

Заявник.

БУАРОН

 

Місцезнаходженнязаявника.

Aвенюде л’УестЛіоне,2-Мессімі 69510,

Франція.

Нет аналогов