ТОНГИНАЛ КАПЛИ 20МЛ купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТОНГИНАЛ КАПЛИ 20МЛ купить в Броварах

Артикул: 8758
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Camphora D2 2 мл, Tabacum D6 10 мл, Veratrum album D6 10 мл, Glonoinum D12 10 мл, Acidum hydrocyanicum D12 10 мл;//1 мл розчину містить 25 крапель
Применение: Вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом, діенцефальний синдром, синдром Меньєра.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С ТР У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

ТОНГІНАЛÒ

(TONGINALÒ)

 

Cкладлікарськогозасобу:

100 млпрепаратумістить:

діючіречовини: Camphora D2 2 мл, Tabacum D6 10мл, Veratrum   album D6 10 мл, Glonoinum D12 10 мл, Acidumhydrocyanicum D12 10 мл;

допоміжніречовини:етанол 43 % (м/м).

1 мл розчинумістить 25крапель.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

Прозора,безбарвнарідина зіслабким запахомкамфори.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. 

РіхардБіттнер АГ,

Оссіахерштрассе7, А-9560Фельдкірхен,Австрія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Препаратпідвищуєтонуссимпатичноговідділувегетативноїнервовоїсистеми у хворихізваготонієюта відновлюєпорушенийбалансактивностісимпатичногота парасимпатичноговідділів ВНС.Поряд з циммає вазоактивнудію: покращуєкровонаповненнята кровообігголовногомозку зарахуноквідновленнятонусумозковихсудин танормалізаціївенозноговідтоку.Нормалізуєзниженийартеріальнийтиск.Покращуєсерцеву діяльністьта метаболічніпроцеси вміокарді.Зменшує збудливістьвестибулярногоапарату. Зменшуєчастоту таінтенсивністьнападів, вегетативнихкриз,особливовагоінсулярногохарактеру.Підвищуєстійкість допсихоемоційнихта фізичнихнавантажень.Покращуєадаптаційні можливостіхворих, якістраждаютьна вестибулярніабовегетативнірозлади,  артеріальнугіпотензію.

 

Показаннядлязастосування.

Укомплексномулікуваннівегетосудинноїдистонії загіпотензивнимтипом, діенцефальногосиндрому,синдромуМеньєра. Комплекснелікуваннястанів, якісупроводжуютьсявегетативнимирозладами.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату.Бронхіальнаастма або іншізахворюваннядихальноїсистеми, пов’язаніз підвищеноючутливістюдихальнихшляхів, узв’язку звмістомкамфори.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

На початкулікуванняпрепаратомможуть з’явитисяпроявинезначногопосилення симптомівзахворювання,які непотребують відмінипрепарату.

У зв’язку звмістомспирту упрепаратіслід застосовуватийого зобережністюпацієнтам звисокимризикомзахворюваностіпечінки таепілепсії.   

ОскількиТонгіналÒміститьрослинні таіншіприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смаку,прозоростіабо кольорурозчину, що непризводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

ПрепаратТонгінал неслідзастосовуватипацієнтам залкогольноюзалежністю.

 

Особливізастереження.

Застосування  уперіодвагітності абогодуваннягруддю.

Інформаціящодобудь-якогоризику відзастосуванняпрепарату уперіодвагітностіабо годуваннягруддю доцього часу незареєстрована. 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Препаратутерапевтичнійдозі невпливає наздатністькерувати транспортнимитамеханічнимизасобами.

Слід братидо уваги, щовміст спиртуу препаратістановить 43 %(м/м).

Діти. Препаратпризначаютьдітям вікомстарше 2 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта діти вікомстарше 12років: 10 крапельпрепарату учистомувигляді аборозведених в1 столовійложці води;

дітивіком від 2 до 12років: 5-7 крапельпрепарату,розведених в1 столовійложці води;

Приймати 3рази на деньза 30 хвилин доабо через 1годину післявживання їжі.

На початкулікування, атакож увипадках, яківимагаютьшвидкогопослабленнясимптомів,можливийприйомпрепаратукожніпівгодини-годинудорослимта дітямвіком старше12 років: по 8-10крапель, дітям вікомвід 2 до 12 років:по 3-5 крапель,розведених в1 столовійложці води,до покращаннястану, але небільше 8разів, післячогоприйматипрепарат 3рази на день.

Дляпосиленняефективностірекомендуєтьсяпотриматипрепаратдеякий час уроті передпроковтуванням.

Курслікування: 2-3місяці. Уразінеобхідностікурс можна повторити.

 

Передозування.Випадків передозуванняне булозареєстровано.

 

Побічніефекти.

Увинятковихвипадках восіб згіперчутливістюна будь-якийкомпонентпрепарату можливіалергічніреакції.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

КлінічнозначущавзаємодіяпрепаратуТонгінал®з іншимилікарськимизасобами невстановлена.Препаратможнакомбінуватиз будь-якимилікарськимизасобами таметодами лікування.

ПризастосуванніТонгіналу®укомплекснійтерапії зіншимипрепаратаминеобхідно дотримуватисяпаузи міжприйняттямлікарськихзасобів  неменше 20хвилин.

 

Термінпридатності. 5 років.

Незастосовуватипрепаратпіслязакінченнятермінупридатності,зазначеногона упаковці.

 

Умовизберігання.

Зберігати ущільнозакритомуфлаконі в оригінальнійкартоннійупаковці притемпературіне вище 30 °С унедоступномудля дітеймісці.

 

Упаковка.

Флакони по 20або 50, або 100 мл зкрапельнимдозатором, укартоннійупаковці.

 

Категоріявідпуску. Безрецепта.

Нет аналогов