РЕЦЕПТУРНЫЙ
ДИКЛОФЕНАК С ПАРАЦЕТАМОЛОМ ТАБ. 50МГ/300МГ №12 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ДИКЛОФЕНАК С ПАРАЦЕТАМОЛОМ ТАБ. 50МГ/300МГ №12

Артикул: 22641
Бренд: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
Нет в продаже
Производитель: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
ATC: M01AB55
Международное название: Diclofenac, combinations
Содержание: диклофенаку натрію 50,0 мг, парацетамолу 300,0 мг;
Применение: Лік-ня больового син-му помірної інтенсив ності при запальних і дегенеративних рев матичних зах-нях; при зах-нях хребта; гост рий напад подагри; посттравматичний, піс ляопераційний больовий с-м; головний біль; тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату

 

ДИКЛОФЕНАКЗПАРАЦЕТАМОЛОМ

(DICLOFENAC WITH РАRАСЕTAMOL)

 

Cклад:

діючіречовини: 1 таблеткаміститьдиклофенаку натрію 50,0мг,парацетамолу 300,0 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний;целюлозамікрокристалічна;натріюкроскармелоза;метакрилатнийсополімер,тип А(Ойдрагіт L 100або L 100-55);кальціюстеарат;тальк;лактоза,моногідрат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Нестероїдніпротизапальніта протиревматичнізасоби.               Диклофенак,комбінації. КодАТС М01А В55.

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.Гострийбіль(м'язовий,головний,зубний, з локалізацієюу хребті), принесуглобовомуревматизмі,ревматоїдномуартриті,анкілозуючомуспондиліті,остеоартрозі,спондилоартриті, гострихнападах подагри,первиннійдисменореї,аднекситі, фаринготонзиліті,отиті.

Посттравматичнийтапісляопераційнийбольовийсиндром.

 

Протипоказання.Гіперчутливістьдодиклофенаку,парацетамолуабо добудь-якогоіншогокомпонента препарату.Гостравиразкашлунка абокишечнику; гастроінтестинальнакровотечаабо перфорація.Запальні захворюваннякишечнику(хворобаКрона або виразковийколіт).

Шлунково-кишковакровотечаабо перфорація,пов'язані іззастосуваннямнестероїднихпротизапальнихпрепаратів, ванамнезі.Тяжкапечінкова недостатність(клас С заЧайлдом-П'ю,цироз абоасцит). Тяжканиркованедостатність(кліренскреатину < 30мл/хв). Тяжкасерцеванедостатність(СН ІІІ-ІV), застійнасерцеванедостатність(NYHA ІІ-ІV),ішемічнахворобасерця упацієнтів,які маютьстенокардію, перенеслиінфаркт міокарда. Цереброваскулярнізахворюванняу пацієнтів,якіперенеслиінсульт абомаютьепізодитранзиторнихішемічних атак.Захворюванняяпериферичнихартерій. Протипоказанодля лікуванняперіопераційногоболю приаортокоронарномушунтуванні(або привикористанні апаратуштучногокровообігу).

Протипоказанопацієнтам, уяких увідповідь назастосуваннядиклофенаку,парацетамолу,ацетилсаліциловоїкислоти абоіншихнестероїднихпротизапальнихзасобів(НПЗЗ)виникаютьнападибронхіальноїастми(«аспіриноваастма»),кропив'янкаабо гострийриніт, поліпиноса та іншіалергічні симптоми.Порушеннякровотвореннянез'ясованогогенезу.Лейкопенія.Анеміясередньогота тяжкогоступенів.Вроджена гіпербілірубінемія.Дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.Алкоголізм.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозувизначаєлікар длякожногохворого індивідуально,залежно відвікупацієнта, характерута перебігузахворювання,індивідуальноїпереносимостіталікувальної ефективностіпрепарату.

Препаратслідзастосовуватиу найменших ефективнихдозахпротягомнайкоротшогоперіоду часу,враховуючи метулікуванняу кожногоокремогопацієнта.

Дорослимта дітямвіком від 14років – по 1таблетці 2-3рази на добупісля їжі.

Тривалістьлікуваннястановить небільше 5-7 днівта залежитьвід перебігузахворювання.

Максимальнадобова дозапрепаратудля дорослихта дітейвіком від 14роківстановить небільше 3таблеток.

Препаратрекомендуєтьсязастосовуватинерозжовуючита запивати половиноюсклянки води.

 

Побічніреакції.

З бокусистемикрові талімфатичноїсистеми: тромбоцитопенія;нейропенія;лейкопенія; анемія,включаючиапластичнуанемію, гемолітичнуанемію(особливо ухворих іздефіцитомглюкозо-6-фосфатдегідрогенази),сульфгемоглобінеміюіметгемоглобінемію(ціаноз,задишка, більу серці);агранулоцитоз,панцитопенія.

Даніклінічнихдослідженьтаепідеміологічніданісвідчать пропідвищенийризик тромботичнихускладнень(наприкладінфарктуміокарда чиінсульту,пов'язаних іззастосуваннямдиклофенаку,зокрема увисокихтерапевтичнихдозах (150 мг надобу) та при триваломузастосуванні.

З бокуімунноїсистеми: реакціїгіперчутливості,анафілактичні/анафілактоїдніреакції,включаючиартеріальнугіпотензіютаанафілактичнийшок; ангіоневротичнийнабряк(включаючинабрякобличчя).

З бокушкіри тапідшкірноїклітковини: шкірнівисипи,еритема,висипи наслизових оболонках,кропив'янка,бульознівисипи, екзема,ексудативнамультиформнаеритема, синдромСтівенса-Джонсона,токсичнийепідермальнийнекроліз(синдромЛайєлла), ексфоліативнийдерматит,алергічнийдерматит,втратаволосся,реакціїфоточутливості,пурпура,алергічнапурпура,свербіж.

Психічніпорушення: дезорієнтація,депресія,порушеннясну, безсоння,нічні жахи,дратівливість,занепокоєність,відчуттястраху,психічнірозлади,сплутаністьсвідомості,психомоторнезбудження.

З бокунервовоїсистеми: головнийбіль,запаморочення,сонливість, парестезії,порушеннясну,безсоння,порушенняпам'яті,судоми,тривожність,тремор, асептичнийменінгіт,розладисмаку,порушеннямозковогокровообігу.

З бокуорганів зору:зоровіпорушення,затуманеннязору, диплопія.

З бокуорганівслуху: вертиго,дзвін увухах,розладислуху.

З бокусерцево-судинноїсистеми: відчуттясерцебиття,тахікардія,задишка, більу ділянцісерця,серцева недостатність,інфарктміокарда,артеріальнагіпертензія,васкуліт.

З бокудихальноїсистеми: бронхіальнаастма(включаючизадишку), бронхоспазм(особливо упацієнтів,чутливих доацетилсаліциловоїкисл

Нет аналогов