ДОЛГИТ ГЕЛЬ 100Г НДС Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ДОЛГИТ ГЕЛЬ 100Г НДС

Артикул: 73062
Бренд: ДОЛОРГИТ ГМБХ И КО. КГ
Нет в продаже
Производитель: ДОЛОРГИТ ГМБХ И КО. КГ
ATC: M02AA13
Международное название: Ibuprofen
Содержание: ібупрофену 50 мг

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

Долгітгель

 (Dolgit® gel)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:ібупрофен;

1 ггелю міститьібупрофену 50мг;

допоміжніречовини: тригліцеридисередньоголанцюга, полоксамер,спиртізопропіловий,солкетал, оліялавандова, оліянеролова, водаочищена.

 

Лікарськаформа. Гель.

Прозорийбезбарвнийгель зхарактернимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ДОЛОРГІТГмбХ і Ко.КГ,Німеччина / DOLORGIET GmbH & Co KG, Germany.

Оттофон Герікештр., 1, 53754 СанктАугустін,Бонн/

Otto-fon-Guerike-Str.1, 53754 Sankt Augustin, Вonn. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлямісцевогозастосуванняпри суглобовомута м'язовомуболю. Код АТС M02AA13.

 

Долгітгель –препарат длямісцевогозастосуванняпри суглобовомута м’язовомуболюревматичноготанеревматичногопоходження.Чинить вираженупротизапальну,аналгетичнута помірнужарознижувальнудію, зменшуєнабряк, якийвиникає призапаленні,спричиненомутравмами чиревматичнимизахворюваннями,покращує рухливістьсуглобів.Фармакологічнаактивністьпрепаратуобумовленайогоздатністюпригнічуватисинтезпростагландинів.Призовнішньомузастосуванніібупрофен швидковсмоктуєтьсячерез шкіру іпотрапляє увогнищезапалення.  

Ефектнастає через30 хвилин і триваєкілька годин.У суглобовихтканинах терапевтичніконцентраціїтримаютьсяпротягомкількохгодин, у тойчас як усироватцікрові діючаречовинастановитьлише незначнукількість,томусистемна дія,а такожнебажаніявищапрактичновідсутні.

Біологічнатрансформаціяібупрофенувідбуваєтьсяв печінці,виділяєтьсяібупрофеннирками. Максимальнаконцентрація  усироватцікровідосягаєтьсячерез 2години і через6 годин - усиновіальнійрідині.Ібупрофензв’язуєтьсяна 99 % з білкамиплазми крові,швидко метаболізуєтьсяівидаляєтьсяіз сечею. Періодплазматичноїелімінаціїстановить 1,8-3,5 години.

 

Показаннядлязастосування.

Препаратпризначенийдлязовнішньогозастосуванняприлікуванні:

Ø    посттравматичнихзапаленьсухожилля, м’язівта суглобів(забій, контузії,розтягнення)приспортивнихта іншихтравмах;

Ø    запальніревматичнізахворюваннясуглобів іхребта;

Ø    набрякі запаленням’якихтканин біляушкодженихсуглобів (прибурситі,тендиніті, тендовагініті,ураженнізв’язок ісуглобовоїкапсули);

Ø    прискутості рухіву ділянціплеча(синдром«плече-кисть»),болю упоясниці,люмбаго,міальгії;

Ø    дегенеративнізахворюваннясуглобів з больовимсиндромом(артроз).

 

Протипоказання.

Ø   Підвищеначутливістьдоібупрофенуабо добудь-якого зкомпонентівгелю.

Ø   Виразковіураженняшлунково-кишковоготракту.

Ø   Проявиастми призастосуванніацетилсаліциловоїкислоти.

Ø   Дерматози,мокнучаекзема.

Ø    Вагітністьта періодгодуваннягруддю.

Ø   Дитячий вікдо 14 років.

 

Особливізастереження.

Гель несліднаносити навідкритірани або слизовіоболонки. Недопускаєтьсяконтакт зочима. Привиникненнівисипань нашкірізастосуваннягелю сліднегайноприпинити.

У пацієнтів,хворих наастму, сіннугарячку,хронічнухворобулегень та упацієнтів з гіперчутливістюдоаналгетиківта протиревматичнихпрепаратів єбільшийризикрозвиткуастматичнихнападів,набряківслизовоїоболонки абокропив’янки,ніж у іншихпацієнтів. Застосуванняпрепарату уцихпацієнтів необхіднопроводитипідконтролемлікаря.

Слід зобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам згіперчутливістю(алергією) наінші речовини,щоспричиняютьподразненняшкіри, свербіж,кропив’янку.

Зобережністюзастосовуютьпрепарат при супутніхзахворюванняхнирок.

           

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю. Досвідузастосуваннягелю увагітних тажінок уперіод годуваннягруддюнемає, томуне слідзастосовуватигель у ціперіоди.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Данихщодо впливуібупрофену уформі гелю наздатністькеруватиавтомобілемта працюватиз потенційнонебезпечноютехнікоюнемає.

 

Діти.Досвідузастосуванняпрепарату удітей віком до 14роківнедостатньо,томупрепарат не застосовують уцій віковійкатегорії.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуютьзовнішньодорослим тадітям старше14 років. Гельнаносятьтонким шаром нашкіру у ділянцізапалення смужкамидовжиною 4-10 см(щовідповідає 2-5 ггелю або 100-250 мг ібупрофену) ілегковтирають.Препаратзастосовують3-4 рази на добу. Максимальнадобова дозастановить 20 ггелю (щовідповідає 1000мг або 1 г ібупрофену).

Не застосовуватиоклюзійнупов’язку.

Тривалістьтерапіїзалежить відступеня тахарактеруураження івизначаєтьсяклін

Нет аналогов