РЕЦЕПТУРНЫЙ
СЕРОКС ТАБ. 10МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СЕРОКС ТАБ. 10МГ №10

Артикул: 8250
Бренд: МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
Нет в продаже
Производитель: МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
ATC: M09AB
Международное название: Serrapeptase
Содержание: 10 мг сератіопептидази
Применение: Cпортивні ушкодження, гострі болючі запальні дерматози, розтягнення та розриви зв'язок, переломи та вивихи; зменшення післяопераційних набряків, зменшення в'язкості харкотиння.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С Т Р УК Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 CЕРОКС

(SEROxX)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткамістить 10 мгсератіопептидази;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,лактозимоногідрат,желатин,метилпарабен(Е 218),  магніюстеарат,  целюлозиацетилфталат,пропіленгліколь,титанудіоксид (Е 171),тальк,діетилфталат,повідон, віскбілий, вісккарнаубський.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щозастосовуютьсяпри патологіїопорно-руховогоапарату.

КодАТС  M09 AB.

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.  

Хірургія:  розтягнення і розриви зв’язок, переломи  та  вивихи, набряки і запалення при ушкодженні м’яких тканин та після пластичних операцій.

Захворювання ЛОР-органів і дихальних шляхів: для полегшення відходження в’язкого мокротиння з бронхів та секрету придаткових пазух.

Дерматологія: гострі запальні дерматози.

Акушерство і гінекологія: гематоми, застій у молочних залозах.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдосератіопептидази абоіншихкомпонентівпрепарату.Тяжкі порушеннясистемизгортаннякрові.

 

Спосібзастосуваннята дози.  Препаратпризначаютьдорослим по 10мг (1 таблетка) 3рази на добупісля їжі.Таблетки слідковтати нерозжовуючи.

Тривалістькурсулікуваннязалежить відперебігупатологічногопроцесу івизначаєтьсялікарем індивідуально.

 

Побічніреакції. В окремихвипадках призастосуванніпрепаратуможеспостерігатися:

Шлунково-кишковірозлади: діарея,нудота,блювання,анорексія,дискомфорт вепігастрії.

Порушенняз бокудихальноїсистеми: дужерідкоможливаносовакровотеча тавиділеннямокротиння здомішкамикрові, у літературіописановипадокгостроїеозинофільноїпневмонії.

Уосіб зпідвищеноючутливістюможливі алергічніреакції,шкірні висипання. 

 

Передозування.Симптоми: нудота,блювання,анорексія,дискомфорт уділянцішлунково-кишковоготракту. Векстремальнихвипадках симптомамипередозуванняможуть бутидомішкикрові в мокротинніта кровотечі.

Лікування:Терапіясимптоматична.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Досвідзастосуванняпрепарату уперіод вагітностіабогодуваннягруддювідсутній. 

 

Діти. Немаєніяких данихпро безпекута ефективністьзастосуванняпрепаратудітям, тому йогонезастосовуютьцій категоріїпацієнтів.

 

Особливостізастосування.Оскількипрепаратвпливає назгортання крові,його слід зобережністюзастосовуватипацієнтам іззагрозоюкровотечі таз порушеннямчасузгортаннякрові, атакож пацієнтам,якіприймаютьантикоагулянти.

Уразі тяжкихзахворюваньпечінки танирок препаратзастосовуютьз великоюобережністю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.Немає данихщодонегативноговпливусератіопептидазина швидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами. 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Призастосуванніпрепаратуодночасно з антикоагулянтамипідвищуєтьсядія антикоагулянтів.Такакомбінаціяпрепаратів застосовуєтьсяпід пильнимнаглядомлікаря.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Сератіопептидазатидазаєпротеолітичнимферментом,виділеним ізнепатогенноїкишковоїбактерії Serratia E15.Сератіопептидазапроявляєфібринолітичну,протизапальнутапротинабряковуактивність.Крімзменшеннязапального процесу,сератіопептидазапослаблюєбіль унаслідокблокуваннявивільненнябольовихамінів іззапаленихтканин.

Сератіопептидазазв’язуєтьсяу співвідношенні1:1 зальфа-2-макроглобуліномкрові, якиймаскує їїантигенність,але зберігаєїїферментативнуактивність.Потімпоступовопереходить вексудат умісцізапалення і,відповідно,рівень її укровізменшується.

Шляхомгідролізубрадикініну,гістаміну ісеротонінусератіопептидазабезпосередньозменшуєдилатацію (розширення)капілярів іконтролює їхпроникність.Сератіопептидаза блокує інгібіториплазміну,сприяючитаким чином фібринолітичнійактивностіплазміну. Завдякизменшеннюнабряку іпокращеннюмікроциркуляціїсератіопептидазасприяє виділеннюмокротиння.

Ферментативнаактивністьпрепарату у 10разів вища,ніж уα-хімотрипсину.Він дужеефективногідролізуємедіаторизапаленняполіпептидноїприроди(брадикінінтощо), фібрин,але не маєзначноговпливу набілки живогоорганізму,такі якальбумін та α-і γ-глобулін.Препарат нерозщеплюєфібриноген,тому не маєзначноговпливу напроцесизгортаннякрові.

Препаратдобрепроникає вмісцязапалення,лізуєнек&

Нет аналогов