РЕЦЕПТУРНЫЙ
КАМФАРТ КРЕМ 40Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КАМФАРТ КРЕМ 40Г

Артикул: 8276
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: M02AC
Международное название: Comb drug
Содержание: камфори рацемічної 20 мг, метилсаліцилату 10 мг, бензилнікотинату 10 мг, ментолу рацемічного 10 мг
Применение: Ревматичний біль, невралгія, міалгія; люмбаго, ішіас; фіброзит; біль, спричинений утворенням спайки плеври; спортивні травми та забиття у спортсменів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КАМФАРТ®

(KAMFART®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 гкремуміститькамфорирацемічної 20мг, метилсаліцилату10 мг,бензилнікотинату10 мг, ментолурацемічного10 мг;

допоміжніречовини: парафінрідкий,емульгатор Е2155 (спиртстеариловий, макроголу(7)стеариловийефір,макроголу (10) стеариловийефір), віскбілий,цетилпальмітат,олія хвойна,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Крем.

Крембілогокольору,гомогенноїконсистенції,зхарактернимзапахом.

 

Назва імісцезнаходження виробника.

Босналекд.д.

71000Сараєво,Юкічева 53,Боснія іГерцеговина.

Bosnalijek d.d.

71000 Sarajevo,Jukiceva 53, Bosnia and Herzegovina

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлямісцевогозастосуванняпри болі у м’язах тасуглобах. КодАТС М02А С.

 

Камфарт®,крем, міститьдобре відоміактивнікомпоненти змісцевоюподразнювальноюдією. Принанесеннікрему нашкіру швидко з’являєтьсяприємневідчуттятепла, легкогопечіння, щовідволікаєвід болю углибокихм’язово-суглобнихструктурах.Активнікомпонентипрепаратупісляпроникненняу шкіру тапідшкірнітканиниспричиняютьрозширеннясудин, прицьомупокращуєтьсякровопостачання,посилюєтьсяобмінречовин.

Камфора вмалих дозахпринанесенні нашкіру діє якмісцевоподразнювальнийзасіб таслабкийаналгетик.Метилсаліцилатє сильниммісцевоподразнювальнимагентом. Як ііншісаліцилати,має протизапальні,аналгетичнітажарознижувальнівластивості.Бензилнікотинатдіє місцевоякподразнювальнийзасіб таспричиняєвазодилатаціюу шкірі тапідшкірнихтканинах.Ментол принанесенні нашкіруспричиняєвідчуттяпрохолоди талегкогознеболення.Активнікомпонентикрему зафармакологічноюдієюдоповнюютьодин одного,що даєможливістьвикористовуватименшіконцентраціїкожного з компонентів,що, у своючергу,збільшуєбезпекупрепарату.

Примісцевомузастосуваннікрему активніінгредієнтишвидкопроникають ушкіру тапідшкірнітканини.Низькіконцентраціїактивнихкомпонентівкремузумовлюють незначнувірогідністьпроникненняостанніх всистемнийкровообіг.Таким чиномзабезпечуєтьсяобмежена діякрему упатологічномувогнищі.Камфорапроникаєкрізь плацентарнийбар’єр,метилсаліцилатпроникаєкрізьплацентарнийтагематоенцефалічнийбар’єри.Біотрансформаціяабсорбованихкомпонентіввідбуваєтьсяв печінці, аутвореніметаболітививодятьсянирками.

 

Показаннядлязастосування.

Ревматичнийбіль,невралгія,міалгія; люмбаго,ішіас;фіброзит;біль,спричиненийутвореннямспайкиплеври;спортивнітравми та забиттяуспортсменів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,ацетилсаліциловоїкислоти таіншихсаліцилатів;чутливашкіра(пацієнти, схильнідо екземи),гострізапальнізахворюванняшкіри,відкритірани тавиразки,порушенняцілісностішкіри, у томучислі приопіках,екземі,дерматиті.Бронхіальнаастма,коклюш,схильністьдо судом.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Неперевищуватидозу ічастотузастосуваннякрему,оскільки цеможепризвести допоявипобічнихефектів.

Слідзапобігатипотрапляннюпрепарату напошкодженушкіру,слизовіоболонкиочей, рота таноса. Невтирати уніздрі.

Присильномуподразненнішкіризастосуваннякрему слідприпинити.

Післязастосуваннякремупотрібновимити руки.

Наділянку, наяку нанесенокрем, не сліднакладатизігріваючікомпреси, атакож крем ненаносять на попередньорозігрітушкіру.Оброблені кремомділянкишкіри слідзахищати відсонячноговипромінюваннячерезможливі проявифотосенсибілізації.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.          

Препаратнепризначаютьу періодвагітності ігодуваннягруддю.Активнікомпонентикрему можутьпроникатичерезплацентарнийбар’єр таспричинитипорушеннярозвитку плода. 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Препаратневпливає наданіздібності,але у разівиникненняпобічнихреакцій збокунервової системи(запаморочення,збудження,судоми) слідутримуватисявідкеруванняавтотранспортомабо роботи зіншимимеханізмами.

Діти. Незастосовуютьдітям вікомдо 12 років.Потраплянняпрепарату, ускладі якогоє камфора, наслизовуоболонкуноса у дітейможеспричинитиколапс абокому.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Камфарт®,крем,призначенийвиключно длязовнішньогозастосуваннянанепошкодженійшкірі.

Дорослі тадіти вікомвід 12 роківнаносять кремтонким шаромта обережновтирають у шкіруураженоїділянки 3-4рази на добу.Крем можнананоситиодночасно небільш ніж надві ділянки;поверхнянанесення заплощею не повиннаперевищуватидвох долонь.Лікуваннябезповторної консультаціїлікаря неповиннотривати більше7-8 днів.

 

Передозування.

Потенційноюнебезпекоюпримісцевому застосуваннікрему євиникненнясильного подразненнятаанафілактичноїреакції на метилсаліцилат.Можливепосиленняпобічнихреакцій,контактнийдерматит,відчуттясильноготепла та печіння,запаморочення,атаксія,приливи, сонливість.Привипадковомупотраплянніпрепаратувнутрішньоабо принанесенні наслизовуоболонку,особливоноса у дітей,можливі токсичніреакції.Симптомамиінтоксикаціїє нудота,блювання,коліки,головнийбіль, судомніскороченням’язів,епілептиформнісудоми,делірій,пригніченняЦНС та кома.Внаслідокнаявностікамфориможливепригніченнядихання, щосупроводжуєтьсяхарактернимзапахом;можливаанурія.

Приви&

Нет аналогов