НАЙЗ ГЕЛЬ 20Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НАЙЗ ГЕЛЬ 20Г

Артикул: 8300
Бренд: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
ATC: M02AA
Международное название: Comb drug
Содержание: німесуліду 10 мг, метилсаліцилату 100 мг, ментолу 50 мг, капсаіцину 0,25 мг
Применение: Остеоартрит (у тому числі ревматоїдний артрит), остеоартроз, тендовагініти, бурсити, синовіти, люмбалгія; післятравматичні запалення сухожилля, зв'язок, м'язів, суглобів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

НАЙЗ®

(NISE)

 

Склад лікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 г гелюміститьнімесуліду 10мг,метилсаліцилату100 мг, ментолу 50мг,капсаіцину  0,25 мг;

допоміжніречовини: діетилфталат,діетиленгліколюмоноетиловийефір, оліярициноваполіетоксильованагідрогенізована,пропіленгліколь,натріюбензоат (Е 211),динатріюедетат,бутилгідрокситолуол(Е 321), карбомер,трометамол,вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Білогоабо майжебілогокольору гельбез видимихсторонніхвключень.

Назваімісцезнаходженнявиробника.

«Д-рРедді’сЛабораторісЛтд».

М/сГрупФармасютікалсЛтд, No 41,НасіджереВілідж,Касаба Хоблі,КІАДБ, Малур– 563130, КоларДіст., Індія.

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,якізастосовуютьмісцево присуглобовомута м’язовомуболю. Код АТСМ02А А.

Найз гельміститьнімесулид – селективнийінгібіторциклооксигенази-2.Чинитьзнеболювальнутапротизапальнудію у зв’язкузгальмуваннямвиділенняциклооксигенази-2,щопризводитьдо пригніченнясинтезупростагландинів,які берутьучасть у формуваннінабряку таболю призапаленні.Німесулідпригнічуєфакторактивізації тромбоцитів,факторнекрозупухлин альфа,вивільненняпротеїназ тагістаміну.

Метилсаліцилат– похіднийсаліциловоїкислоти –чинить місцевоподразнювальнутавідволікаючудію.

Ментолвиявляєзнеболювальнийефект, якийсупроводжуєтьсявідчуттямхолоду. Знеболювальнийефектментолупов’язанийзі стимуляцієюхолодовихрецепторів,стабілізацієюпотоку іонівкальціючерез каналинейрональнихмембран.

Капсаіцинчинитьмісцевуподразнювальнудію, викликаєлокальнепосиленнякровотоку тагіпереміютканин умісцінанесення, сприяєвиділеннюендогеннихбіологічнихактивнихречовин.

ПризовнішньомузастосуванніНайз гелю вінпоступововсмоктуєтьсячерез шкіру ум’язи абосиновіальнурідину ташвидконастаєрівноважнийстан між шкірою,та м’язамиабосиновіальноюрідиною.

ПримісцевійаплікаціїНайз гелюйого системневсмоктуваннянезначне,тому що рівнінімесуліду уплазмі кровізалишалисянижче межічутливостізависокоефективноюрідинноюхроматографією,і вже через 5годин були виявленідуже низькіконцентрації(100 мкг/л)      4-гідрокси-німесулідуу плазмікрові.

 

Показаннядлязастосування. 

Длямісцевоголікуванняостеоартриту(у тому числіревматоїдногоартриту),остеоартрозу,тендовагініту,бурситу,синовіту,люмбалгії; посттравматичнихзапаленьсухожилля,зв’язок,м’язів,суглобів.

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату;дерматити таінфекційнізахворюванняшкіри, ушкодженняепідермісу.

Найз гельпротипоказанийхворим, уяких ацетилсаліциловакислота таіншінестероїдніпротизапальнізасобивикликалисимптомибронхіальноїастми,кропив’янки,бронхоспазму,риніту,набрякуКвінке абоалергічнихвисипань нашкірі.

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратпризначенийтільки длязовнішньогозастосування.Гельрекомендуєтьсянаносититільки на неушкодженіділянкишкіри, слідуникати потраплянняна відкритірани. Незастосовуватигель підповітронепроникніта тугіпов’язки.Слід уникатипотрапляннягелю в очі тана слизовіоболонки.Необхідноретельновимити рукиперед тапіслязастосуваннягелю. Щільнозакриватитубу післязастосуваннягелю.

Принанесенні навеликіділянкишкіри можливевиникненняпобічнихефектівсистемноїдії. Томухворимлітньоговіку зізначнимипорушеннямифункціїнирок абопечінки,хворим іззастійноюсерцевою недостатністю,пацієнтам згастро-дуоденальнимикровотечамиабо тяжкимипорушеннямизгортання кровіпрепарат слідзастосовуватиз обережністюта підконтролемлікаря.

Длязниженняризикурозвиткупобічних реакційнеобхіднозастосовуватимінімальнуефективнудозу знайменшоютривалістю курсулікування.Якщо станхворого непокращується,йому слідобов’язковозвернутисядо лікаря.

Неслідзастосовуватипрепаратпацієнтам звідомоюгіперчутливістюдонестероїднихпротизапальнихлікарськихзасобів. Увипадкурозвиткуреакційгіперчутливостілікуванняслідприпинити тазвернутисядо лікаря.

Уперіодлікуванняпрепаратомможливий розвитокреакційфоточутливості.Длязменшенняризикуфоточутливостіхворим слідуникати УФ-опроміненнятавідвідуваннясолярію.  

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Незастосовують.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невпливає.

 

Діти.Незастосовують.

Спосібзастосуваннята дози. 

Дорослимгель(стовпчикгелюдовжиноюприблизно 3 см)наносити наураженуділянку тілатонким шаром3-4 рази надобу,  злегкавтираючи.Переднанесеннямгелю поверхнюшкіри слідретельновимити тапросушити. Терапіюпрепаратомможназмінюватизалежно відмісцяураження тареакціїпацієнта налікування.Тривалістькурсулікуваннявизначаєтьсяіндивідуальнолікарем залежновід ефективностітерапії.

Передозування.

Випадкипередозуванняпрепарату неописані.

 

 

Побічніефекти.

Нет аналогов