ФЛОГЕНЗИМ ТАБ. №200 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЛОГЕНЗИМ ТАБ. №200

Артикул: 8253
Бренд: МУКОС ФАРМА ГМБХ И КО.
Нет в продаже
Производитель: МУКОС ФАРМА ГМБХ И КО.
ATC: M09AB52
Международное название: Comb drug
Содержание: бромелаїну 90 мг, трипсину 48 мг, рутину 100 мг
Применение: Пораненя, опіки, травми, післятравматичне та післяопераційне запалення та набряк, лімфедема, лімфангит, флебіт, артереїт; ревматичний міозит, тендиніт, запально-дистрофічні захворювання суглобів у фазі загострення.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
«УХВАЛЕНО»І Н С Т Р У КЦ І Я

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 ФЛОГЕНЗИМ

(PHLOGENZYM®)

 

Склад:

діючіречовини: 1 таблеткаміститьбромелаїну 90мг, трипсину 48мг, рутину 100 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькукурудзяний,магнію стеарат,кислотастеаринова,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,тальк, поліетиленгліколь6000; еудрагіт L 12,5;триетилцитрат;ванілін.

 

Лікарськаформа.Таблетки,вкритіоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглі,двоопуклітаблетки  зодноріднимпокриттям,без боріздок,зеленувато-жовтогокольору зхарактернимзапахом.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.  Засоби,щозастосовуютьсяпри патологіїопорно-руховогоапарату.Ферменти. Трипсин,комбінації. Код АТХM09A B52.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ферментидляпероральногозастосування,такі якбромелаїн ітрипсин тарутозид, впливаютьна набрякизапальногота незапальногопоходження(травматичні,спортивні). Дослідженняна тваринахдовелипротизапальнівластивостібромелаїну ікомбінованихферментнихпрепаратівприпероральномузастосуванні.У численнихдослідженняхна тваринах,а також утестах in vitroбромелаїн татрипсинпригнічувалиагрегаціютромбоцитіві зменшувалиїхготовністьдо агрегації,спричиненоїАДФ.

Такожбули описанівпливи накоагуляцію увиглядізбільшенняпротромбіновогочасу абопролонгаціїчасу кровотечі.

Утестах in vitro та in vivoзбромелаїномі трипсином бувпродемонстрованийвплив напатогенні імуннікомплекси,активаціянестимулюючихмононуклеарнихклітин і зниженнявивільненнямолекул  адгезії(СD 44, CD 54).

Протизапальнівластивостіописані такождля рутину.Булопідтвердженопригніченняліпо- іциклооксигенази.Інгібуванняагрегаціїтромбоцитівбуло такожпоказано векспериментахна щурах.Таким чином,механізм діїрутозиду накровоноснісудини вимагаєподальшогоз'ясування.

Фармакокінетика.

Великімолекулиречовини,такі якферменти, щовходять доскладуФлогензиму,абсорбуютьсязішлунково-кишковоготракту через клітинно-опосередкованімеханізми тазв’язуютьсязтранспортнимипротеїнами (α1-антитрипсин,α2-макроглобулін).Післяпероральногозастосуванняферментівбільше 4 днівспостерігаєтьсяпокращанняспіввідношенняміж концентраціямитрипсину ібромелаїну івведенимидозами.

Рутинабогідролаза,які не абсорбуються,виводяться зфекаліями.

Резорбованіферментививодятьсячерез клітинимононуклеарно-фагоцитарноїсистеми.

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гострізапальніпроцеси ізагостренняхронічнихзапальних тадегенеративнихзахворювань,наприклад,травми,післяопераційністани,спортивні травми,опіки,запаленнявен, артерійі лімфатичнихсудин,посттравматичнілімфатичнінабряки.

Гострізапалення уділянціротовоїпорожнини,дихальнихшляхів,сечових істатевих органів(у комбінаціїзантибіотикамита іншимиметодамилікування).

Ревматологічнізахворювання:ревматизм м`якихтканин(м’язовийревматизм),«теніснийлікоть»,тендиніт,запалення уділянці плечаіпередпліччя,остеоартрози.

 

Протипоказання.

Індивідуальнагіперчутливістьдо компонентівпрепарату,тяжкіуроджені чинабуті порушеннязгортаннякрові(наприклад,гемофілія);тяжкіураженняпечінки;

зобережністю -пацієнтам,якізнаходяться надіалізі.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Приодночасномуприйомі Флогензимуз іншимилікамивипадкинесумісностінеспостерігалися.ПриодночасномузастосуваннізантитромботичнимипрепаратамиФлогензимпотенціює їхдію.

Уразіодночасногоприйому зантибіотикамипрепаратФлогензимпідвищує їхконцентраціюу плазмі кровіта у вогнищізапалення.

 

Особливостізастосування.

Пацієнтам,якіперебуваютьна діалізі, атакож упередопераційномуперіоді,прийом препаратуФлогензимслідздійснюватипід контролемлікаря.

Флогензимзавдякисвоємускладупередусімдіє не яканалгетик, аяк засіб,який зменшуєнабряк.  Такимчином, удеякихпацієнтівзастосуванняпрепарату непризводитьдо миттєвогозменшенняболю.

Зобережністюнеобхіднозастосовувати пацієнтам знепереносимістюлактози.Препаратміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слідзастосовуватипрепарат.

Увипадкуприйомупрепаратуперед хірургічнимивтручаннямиможливезниження згортаннякрові.

ПрепаратФлогензимнеобхідноприймати зобережністюпацієнтам,якістраждаютьна цукровийдіабет.

1 таблеткаміститьвуглеводів,що відповідає0,015 хлібноїодиниці.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Нет аналогов