РЕЦЕПТУРНЫЙ
СЕРРАТА ТАБ. 10МГ №100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СЕРРАТА ТАБ. 10МГ №100

Артикул: 8249
Бренд: КУСУМ ХЕЛТХКЕР
Нет в продаже
Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ATC: M09AB
Международное название: Serrapeptase
Содержание: 10 мг серратіопептидази
Применение: Cпортивні ушкодження, гострі болючі запа льні дерматози, розтягнення та розриви зв'язок, переломи та вивихи; зменшення післяопераційних набряків, зменшення в'яз кості харкотиння.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 СЕРРАТА®

(SERRATA®)

 

 

Склад:

діюча речовина:   serratiopeptidase;

1 таблеткамістить 10 мг серратіопептидази;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькукурудзяний,магніюкарбонатлегкий, натріюкрохмальгліколят(тип А), магніюстеарат,покриття Оpadry-YS-1-7027*,покриття Opadry-ОY-Р-7171**.

*– Покриття Opadry-YS-1-7027:гіпромелоза,титанудіоксид (Е 171),триацетин.

** –Покриття Opadry-ОY-Р-7171:полівінілацетатуфталат,титану діоксид(Е 171),діетилфталат,кислотастеаринова.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні.

Основніфізико-хімічнівластивості:круглідвоопуклітаблетки,вкритікишково-розчинноюоболонкоюбілогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щозастосовуютьсяприпатологіїопорно-руховогоапарату.Ферменти. КодАТХ M09A B.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Серратіопептидазаєпротеолітичнимферментом,якийвиділено знепатогенноїкишковоїбактерії Serratia E15.Йомувластивафібринолітична,протизапальната протинабряковаактивність.Крімзменшеннязапальногопроцесу,серратіопептидазапослаблюєбільвнаслідокблокуваннявивільненнябольовихамінів іззапаленихтканин.

Серратіопептидазазв’язуєтьсяу співвідношенні1:1 з альфа-2-макроглобуліномкрові, щомаскує їїантигенність,але зберігаєїїферментативнуактивність.Потімпоступово умісці запаленнявонапереходить вексудат івідповідноїї рівень укровізменшується.

Серратіопептидазабезпосередньозменшуєдилатацію(розширення)капілярів іконтролює їхпроникністьзавдякигідролізубрадикініну,гістаміну тасеротоніну.Такожсерратіопептидазаблокуєінгібіториплазміну,сприяючи такимчиномфібринолітичнійактивності плазміну.Завдякипротеолізуструктурних білківмокротинняполіпшуєреологічнівластивостімокротиннята сприяєйоговідходженню.

Ферментативнаактивністьпрепарату у 10разів вища,ніж уα-хімотрипсину.У вогнищі хронічногозапаленнясерратіопептидазасприяєзниженнюрівнямедіаторівзапаленняполіпептидноїприроди(брадикінін),фібрин, алене має значноговпливу набілки живогоорганізму,такі якальбумін та α-та γ-глобулін.

Препаратдобрепроникає умісцязапалення,лізуєнекротизованітканини тапродукти їхрозпаду,зменшуєгіперемію таприскорюєпроникненнятаактивністьантибіотиків.Препарат зменшуєв’язкістьслини тавиділень ізноса, цимсамимполегшуючиїх видалення.

Фармакокінетика.

Препаратпроходитьчерез шлуноку незміненомувигляді таабсорбуєтьсяу кишечнику.Препарат неінактивуєтьсяшлунковимсоком. Максимальнаконцентраціяу плазмікрові досягаєтьсячерез 1 годину.Серратіопептидазадосягаєкровотоку у ферментноактивнійформі,виводитьсятакож вактивнійформі з жовчюта унезначній кількостівиявляєтьсяу сечі.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Хірургічнізахворювання:розтягненнята розривизв’язок,переломи тавивихи,набряки,спричиненіпластичною операцією.

Захворюванняорганівдихання: зменшуєв’язкістьмокротиннята полегшуєвідходженняйого здихальнихшляхів.

ЗахворюванняЛОР-органів:полегшуєвідходженнясекретупридатковихпазух.

Захворюванняшкіри: гострізапальнідерматози.

Захворюванняжіночихстатевихорганів тамолочнихзалоз: гематоми,застій умолочнихзалозах.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдосерратіопептидазиабо добудь-якогоіншогокомпонентапрепарату.Порушеннязгортаннякрові.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Приодночасномузастосуванніпрепарат посилюєдіюантикоагулянтів(такукомбінаціюпрепаратівслід застосовуватипід пильниммедичнимнаглядом),прискорюєпроникненняу запаленітканиниантибіотиківтанестероїднихпротизапальнихзасобів.

 

Особливостізастосування.

Оскількипрепаратвпливає насистему згортаннякрові, йогослід зобережністюзастосовуватипри наступнихстанах:

- загрозакровотечі;

- порушеннячасузгортаннякрові;

- прийомантикоагулянтів;

- тяжкізахворюванняпечінки;

- тяжкізахворюваннянирок.

Допоміжніречовини.

Препаратміститьлактозу, томуйого не слідзастосовуватипацієнтам ізрідкісними спадковимизахворюваннями,такими якнепереносимістьгалактози,недостатністьлактазиЛаппа абомальабсорбціяглюкози-галактози.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Застосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю нерекомендуєтьсячерезвідсутністьклінічнихданих.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Не впливає.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратпризначатидорослим по1 таблетці 2-3 рази надобу післяїди.

Таблеткислід ковтати,нерозжовуючи,та запивати1 склянкоюводи.

Максим

Нет аналогов