РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЗОМЕТА ПОР. Д/ИНФ. 4МГ/5МЛ ФЛ. №1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЗОМЕТА ПОР. Д/ИНФ. 4МГ/5МЛ ФЛ. №1

Артикул: 7951
Бренд: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
Нет в продаже
Производитель: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

 

ЗОМЕТА®

(ZOMETA®)

 

Склад:

діючаречовина: zoledronic acid;

5 млконцентратумістять 4 мгкислотизоледроновоїбезводної, щовідповідає 4,264мг кислотизоледроновоїмоногідрату;

1 млконцентратумістить 0,8 мгкислотизоледроновоїбезводної;

допоміжніречовини: маніт (E421), натріюцитрат, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Концентратдля розчинудля інфузій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щовпливають наструктуру тамінералізаціюкісток.Бісфосфонати.Код АТС М05В А08.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–Профілактикасимптомів,пов’язаних зураженнямкістковоїтканини(патологічніпереломи,компресіяхребетногостовбура, ускладненняпісляхірургічнихвтручань і променевоїтерапії абогіперкальціємія,обумовленазлоякісноюпухлиною), упацієнтів зізлоякісниминовоутвореннямина пізніхстадіях.

– Лікуваннягіперкальціємії,обумовленоїзлоякісноюпухлиною.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо діючоїречовини(золедроновоїкислоти),іншихбісфосфонатівабо будь-якихдопоміжнихречовин, щовходять доскладулікарськогозасобу.

Вагітністьабо періодгодуваннягруддю.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Зомету® вводятьтількилікарі, якімають досвідвнутрішньовенноговведеннябісфосфонатів.

Передвведенням 4мгконцентратуЗомети®розводять у 100мл 0,9 % розчинунатріюхлориду або 5 %розчинуглюкози.Готовийрозчин Зомети® дляінфузійвводять увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїінфузіїпротягом щонайменше15 хв.

КонцентратЗомети® не можназмішувати зрозчинамидля інфузій,що містятькальцій абоіншідвовалентнікатіони,такими яклактатнийрозчинРінгера, інеобхідновводити увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїінфузії звикористаннямокремоїінфузійноїсистеми.

Профілактикасимптомів,пов’язаних зураженнямкістковоїтканини, упацієнтів зіізлоякісниминовоутвореннямина пізніх

Доросліі пацієнтилітньоговіку

Рекомендованадоза Зомети®становить 4мг у виглядіінфузіїкожні 3-4 тижні.

Пацієнтамтакожнеобхіднещоденнепризначенняпрепаратівкальціюперорально удозі     500 мгі 400 МО вітамінуD на добу.

Рішення пролікуванняпацієнтів зметастатичнимураженнямкісток дляпрофілактикисимптомів,пов’язаних зураженнямкістковоїтканини маєвраховувати,що початок ефектувідлікуваннянастає через2-3 місяці.

Лікуваннягіперкальціємії,обумовленої злоякісноюпухлиною

Доросліі пацієнтилітньоговіку

Рекомендованадоза Зомети®становить 4мг у виглядіодноразовоїінфузії.Передвведенням іпід часвведенняЗомети®необхіднозабезпечитидостатнюгідратаціюпацієнта.

Порушенняфункціїнирок

Гіперкальціємія,обумовленазлоякісною пухлиною

Лікуваннягіперкальціємії,обумовленої злоякісноюпухлиною, упацієнтів зтяжкимипорушеннямифункціїнирок,можливелишепісляретельноїоцінкиризикузастосуванняпрепарату таочікуваноїкористі.Клінічнийдосвідзастосуванняпрепаратупацієнтам із рівнемкреатиніну всироватцікрові > 400 мкмоль/л,або > 4,5 мг/дл,відсутній.Пацієнтам згіперкальціємією,обумовленоюзлоякісною пухлиною,з рівнемкреатиніну всироватці крові< 400 мкмоль/л,або < 4,5 мг/дл,корекціядози непотрібна.

Профілактикасимптомів,пов’язаних зураженнямкістковоїтканини, упацієнтів зізлоякісниминовоутвореннямина пізніх стадіях

На початкулікуванняпрепаратомпацієнтів змножинноюмієломою абометастатичнимураженнямкісток внаслідоксолідноїпухлини слідвизначити рівенькреатиніну всироватцікрові і кліренскреатиніну.Кліренскреатинінурозраховуєтьсяза формулоюКокрофта-Голтаізрівнякреатиніну всироватцікрові. Зомета® нерекомендуєтьсяпацієнтам ізтяжкимипорушеннямифункціїнирок допочаткутерапії(кліренс креатиніну < 30 мл/хв).КлінічнідослідженнящодозастосуванняЗомети®пацієнтам з ізрівнемкреатиніну всироватцікрові ≥ 265мкмоль/л, або ≥3 мг/дл, непроводилися.

Початковий рівень кліренсу креатиніну (мл/хв)

рекомендована Доза Зомети® (мг)*

 

>60

4 мг

 

 

50-60

3,5 мг*

 

 

40-49

3,3 мг*

 

 

30-39

Нет аналогов