РЕЦЕПТУРНЫЙ
ФЛЕКС-А-МИН КОМПЛЕКС ТАБ. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЛЕКС-А-МИН КОМПЛЕКС ТАБ. №30

Артикул: 8239
Бренд: ЭН БИ ТИ ВАЙ ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ЭН БИ ТИ ВАЙ ИНК.
ATC: M09AX
Международное название: Comb drug
Содержание: глюкозаміну сульфату 507,62 мг, хондроїтину сульфату 526,32 мг, метилсульфонметану 168,33 мг
Применение: Препарат показаний дорослим та дітям старше 12 років при больових синдромах при остеоартритах та ревматоїдних артритах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

 

длямедичногозастосуванняпрепарату

флекс-а-мін™комплекс

(Flex-a-min complex)

 

Загальнахарактеристика:

основніфізико-хімічнівластивості: таблетки,вкритіоболонкоюбілогокольору,овальноїформи,двоопуклі, зрискою з одногобоку;

склад: 1таблеткаміститьглюкозамінусульфату 507,62 мг,хондроїтинусульфату 526,32 мг,метилсульфонметану168,33 мг;

допоміжніречовини:кросповідон,целюлозамікрокристалічна,гідроксипропілметилцелюлоза,магнію стеарат,кремніюдвоокис,барвниктитану двоокис.

 

Формавипуску. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щозастосовуютьсяпризахворюванняхопорно-руховогоапарату. КодАТС M09AX.

 

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка. Глюкозамінстимулюєрегенераціюхрящовоїтканини. Поповнюєендогеннийдефіцитглюкозаміну.Бере участь убіосинтезіпротеогліканіві гіалуроновоїкислоти,стимулюєутворенняхондроїтинсірчаної кислоти, нормалізуєвідкладеннякальцію укістковій тканині,гальмуєпрогресуваннядегенеративнихпроцесів усуглобах,сприяєвідновленнюсуглобнихфункцій ізникненнюбольовогосиндрому.

Хондроїтинусульфат маєхондропротекторнудію, стимулюєрегенераціюхрящової тканини,справляєпротизапальну,аналгезуючудію.Хондроїтинусульфат, якийвпливає нафосфорно-кальцієвийобмін ухрящовійтканині, євисокомолекулярниммукополісахаридом(м. м. 20 000-30 000).Препаратуповільнюєрезорбціюкістковоїтканини ізнижуєвтратикальцію,уповільнюєпроцесидегенераціїхрящовоїтканини.Запобігаєстисканнюсполучноїтканини івідіграєрольсвоєрідногозмащеннясуглобнихповерхонь,нормалізуєвиробленнясуглобноїрідини.

Метилсульфонілметан– природнаорганічнасполукасірки, маєвисокубіологічнуактивність.Знімаєзапалення ізменшує біль призахворюванняхопорно-руховогоапарату,усуваєпроявиалергічнихреакцій,нейтралізуєдію токсиніві прискорюєїх виведенняз організму.

Фармакокінетика. Близько90 %глюкозаміну,якийнадійшов доорганізмупероральнимшляхом, увигляді соліглюкозамінувсмоктуєтьсяз тонкої кишкиі звідти черезпортальнийкровообігнадходить допечінки.Вагомачастинаглюкозаміну,що всмоктується,метаболізуєтьсяв печінці.Глюкозамінвключений уметаболічнийшлях виробленняглікозаміноглікану.Глікозаміногліканиіпротеогліканиє часткоюскладноїматриці, яка складаєхрящ. Хрящзабезпечуєамортизаціюу з’єднаннях.Приостеоартритаххрящ починаєламатися, інатомістьвиникаєнаріст накістці, щопризводитьдо болю ізапалення.Глюкозамінстимулюєвиробленняпротеогліканіві збільшуєпоглинаннясульфату суглобнимхрящем.

Глюкозамінмайжеповністювсмоктується,але йогобіодоступністьприпероральномуспособівведеннястановить 26 %.

Глюкозамінвиводитьсяголовнимчином нирками,хочанезначначастина (та,що не всмокталася)– із сечею.Деяка йогочастина при обмініречовинперетворюєтьсянавуглекислий газівиділяєтьсячерез легені.

Хондроїтин,глікозаміноглікан,- це велика молекула,тому йогобіодоступністьпри пероральномуспособівведеннястановить 12,5 %. Протедослідженняпоказують, щовсмоктується70 % речовини. Цепов’язаноз тим, щопродуктиметаболізмухондроїтинубільшактивновсмоктуютьсяу шлунково-кишковомутракті. Сmaxдосягаєтьсяза 3-4 год, часйогонапіврозпаду– 5-10 год, і вінкумулюєтьсяусиновіальнійрідині та ухрящі.Виводиться, восновному,ниркамипротягом 24год.

Метилсульфонілметаншвидковсмоктуєтьсязшлунково-кишковоготракту.Біодоступністьвисока.Виводитьсянирками.

 

Показаннядлязастосування.Препаратпоказанийдорослим тадітям старше12 років прибольовихсиндромахпри остеоартритахтаревматоїднихартритах.

 

Спосібзастосуваннята дози. Звичайна дозадля дорослихстановитьодну таблеткудвічі на деньпротягомтрьохмісяців або відповідноперебігузахворювання.За потребиможнаприйматиразом заналгетиками.

 

Побічнадія. Всікомпонентипрепаратувзагаліпереносятьсядобре.Побічніефектиможутьполягати у шлунково-кишковихболяхпомірної абосередньоїтяжкості,метеоризмі,діареї абозапорі,нудоті.Можливіалергічніреакції. Сонливість,головнийбіль ібезсонняспостерігаютьсярідко.

 

Протипоказання.Гіперчутливість,фенілкетонурія,схильністьдо кровотеч,тромбофлебіти,вагітність,годуваннягруддю.

 

Передозування.Уразіпередозуваннялікуваннясимптоматичне.

 

Особливостізастосування.Нерекомендуєтьсядлялікуванняхворих надіабет. Немаєданих щодозастосуванняпрепаратудітям вікомдо 12 років.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами. Збільшуєвсмоктуваннятетрациклінів,зменшує –пеніцилінівіхлорамфеніколу.Можнапризначатиодночасно знестероїднимипротизапальнимипрепаратамитаглюкокортикостероїдами.

 

Умовита термінзберігання. Зберігатипритемпературіне вище 25 °С внедоступномудля дітеймісці.

Термінпридатності– 3 роки.

 

Умовивідпуску. Безрецепта.

 

Упаковка.По 30таблеток упластиковійпляшці, по 1пляшці укартоннійкоробці.

 

Виробник.ЕнБі Ті Вай, Інк.Богемія,Нью-Йорк.

 

Адреса.NBTY, Ink. 90 Orville Drive, Bohemia,NY 11716.

Нет аналогов