РЕЦЕПТУРНЫЙ
ФЛЕКС-А-МИН КОМПЛЕКС ТАБ. №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЛЕКС-А-МИН КОМПЛЕКС ТАБ. №30 купить в Славутиче

Артикул: 8239
Бренд: ЭН БИ ТИ ВАЙ ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ЭН БИ ТИ ВАЙ ИНК.
ATC: M09AX
Международное название: Comb drug
Содержание: глюкозаміну сульфату 507,62 мг, хондроїтину сульфату 526,32 мг, метилсульфонметану 168,33 мг
Применение: Препарат показаний дорослим та дітям старше 12 років при больових синдромах при остеоартритах та ревматоїдних артритах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

 

длямедичногозастосуванняпрепарату

флекс-а-мін™комплекс

(Flex-a-min complex)

 

Загальнахарактеристика:

основніфізико-хімічнівластивості: таблетки,вкритіоболонкоюбілогокольору,овальноїформи,двоопуклі, зрискою з одногобоку;

склад: 1таблеткаміститьглюкозамінусульфату 507,62 мг,хондроїтинусульфату 526,32 мг,метилсульфонметану168,33 мг;

допоміжніречовини:кросповідон,целюлозамікрокристалічна,гідроксипропілметилцелюлоза,магнію стеарат,кремніюдвоокис,барвниктитану двоокис.

 

Формавипуску. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щозастосовуютьсяпризахворюванняхопорно-руховогоапарату. КодАТС M09AX.

 

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка. Глюкозамінстимулюєрегенераціюхрящовоїтканини. Поповнюєендогеннийдефіцитглюкозаміну.Бере участь убіосинтезіпротеогліканіві гіалуроновоїкислоти,стимулюєутворенняхондроїтинсірчаної кислоти, нормалізуєвідкладеннякальцію укістковій тканині,гальмуєпрогресуваннядегенеративнихпроцесів усуглобах,сприяєвідновленнюсуглобнихфункцій ізникненнюбольовогосиндрому.

Хондроїтинусульфат маєхондропротекторнудію, стимулюєрегенераціюхрящової тканини,справляєпротизапальну,аналгезуючудію.Хондроїтинусульфат, якийвпливає нафосфорно-кальцієвийобмін ухрящовійтканині, євисокомолекулярниммукополісахаридом(м. м. 20 000-30 000).Препаратуповільнюєрезорбціюкістковоїтканини ізнижуєвтратикальцію,уповільнюєпроцесидегенераціїхрящовоїтканини.Запобігаєстисканнюсполучноїтканини івідіграєрольсвоєрідногозмащеннясуглобнихповерхонь,нормалізуєвиробленнясуглобноїрідини.

Метилсульфонілметан– природнаорганічнасполукасірки, маєвисокубіологічнуактивність.Знімаєзапалення ізменшує біль призахворюванняхопорно-руховогоапарату,усуваєпроявиалергічнихреакцій,нейтралізуєдію токсиніві прискорюєїх виведенняз організму.

Фармакокінетика. Близько90 %глюкозаміну,якийнадійшов доорганізмупероральнимшляхом, увигляді соліглюкозамінувсмоктуєтьсяз тонкої кишкиі звідти черезпортальнийкровообігнадходить допечінки.Вагомачастинаглюкозаміну,що всмоктується,метаболізуєтьсяв печінці.Глюкозамінвключений уметаболічнийшлях виробленняглікозаміноглікану.Глікозаміногліканиіпротеогліканиє часткоюскладноїматриці, яка складаєхрящ. Хрящзабезпечуєамортизаціюу з’єднаннях.Приостеоартритаххрящ починаєламатися, інатомістьвиникаєнаріст накістці, щопризводитьдо болю ізапалення.Глюкозамінстимулюєвиробленняпротеогліканіві збільшуєпоглинаннясульфату суглобнимхрящем.

Глюкозамінмайжеповністювсмоктується,але йогобіодоступністьприпероральномуспособівведеннястановить 26 %.

Глюкозамінвиводитьсяголовнимчином нирками,хочанезначначастина (та,що не всмокталася)– із сечею.Деяка йогочастина при обмініречовинперетворюєтьсянавуглекислий газівиділяєтьсячерез легені.

Хондроїтин,глікозаміноглікан,- це велика молекула,тому йогобіодоступністьпри пероральномуспособівведеннястановить 12,5 %. Протедослідженняпоказують, щовсмоктується70 % речовини. Цепов’язаноз тим, щопродуктиметаболізмухондроїтинубільшактивновсмоктуютьсяу шлунково-кишковомутракті. Сmaxдосягаєтьсяза 3-4 год, часйогонапіврозпаду– 5-10 год, і вінкумулюєтьсяусиновіальнійрідині та ухрящі.Виводиться, восновному,ниркамипротягом 24год.

Метилсульфонілметаншвидковсмоктуєтьсязшлунково-кишковоготракту.Біодоступністьвисока.Виводитьсянирками.

 

Показаннядлязастосування.Препаратпоказанийдорослим тадітям старше12 років прибольовихсиндромахпри остеоартритахтаревматоїднихартритах.

 

Спосібзастосуваннята дози. Звичайна дозадля дорослихстановитьодну таблеткудвічі на деньпротягомтрьохмісяців або відповідноперебігузахворювання.За потребиможнаприйматиразом заналгетиками.

 

Побічнадія. Всікомпонентипрепаратувзагаліпереносятьсядобре.Побічніефектиможутьполягати у шлунково-кишковихболяхпомірної абосередньоїтяжкості,метеоризмі,діареї абозапорі,нудоті.Можливіалергічніреакції. Сонливість,головнийбіль ібезсонняспостерігаютьсярідко.

 

Протипоказання.Гіперчутливість,фенілкетонурія,схильністьдо кровотеч,тромбофлебіти,вагітність,годуваннягруддю.

 

Передозування.Уразіпередозуваннялікуваннясимптоматичне.

 

Особливостізастосування.Нерекомендуєтьсядлялікуванняхворих надіабет. Немаєданих щодозастосуванняпрепаратудітям вікомдо 12 років.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами. Збільшуєвсмоктуваннятетрациклінів,зменшує –пеніцилінівіхлорамфеніколу.Можнапризначатиодночасно знестероїднимипротизапальнимипрепаратамитаглюкокортикостероїдами.

 

Умовита термінзберігання. Зберігатипритемпературіне вище 25 °С внедоступномудля дітеймісці.

Термінпридатності– 3 роки.

 

Умовивідпуску. Безрецепта.

 

Упаковка.По 30таблеток упластиковійпляшці, по 1пляшці укартоннійкоробці.

 

Виробник.ЕнБі Ті Вай, Інк.Богемія,Нью-Йорк.

 

Адреса.NBTY, Ink. 90 Orville Drive, Bohemia,NY 11716.

Нет аналогов