РЕЦЕПТУРНЫЙ
БАРАЛГЕТАС АМП.5МЛ #5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

БАРАЛГЕТАС АМП.5МЛ #5

Артикул: 9433
Бренд: ЮГОРЕМЕДИЯ
Нет в продаже
Производитель: ЮГОРЕМЕДИЯ
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрію - 500.0 мг, пітофенону гідрохлориду - 2.0 мг, фенпіверинію броміду - 0.02 мг
Применение: Спазми гладкої мускулатури, ниркова коліка, спастичні явища в сечовивідних шляхах, спазми шлунка і кишечнику, спастична дисменорея, жовчна коліка, дискинезія жовчних шляхів

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

БАРАЛГЕТАС®

(BARALGETAS®)

 

Склад: 1 млрозчинумістить 500 мгметамізолунатрію, 2 мгпітофенонугідрохлориду,0,02 мг фенпеверинуброміду;

допоміжніречовини: кислотахлористоводнева,вода дляін'єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляін’єкцій

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Синтетичніантихолінергічнізасоби в комбінаціїзаналгетиками.Код АТС А03D А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Симптоматичнелікуваннябольовогосиндрому приспазмахгладкихм’язів внутрішніхорганів:

·          шлунковіта кишковіколіки;

·          нирковіколіки принирковокам’янійхворобі;

·          спастичнадискінезіяжовчнихшляхів;

·          дисменорея.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо активнихречовин, до похіднихпіразолонуабо до іншихнестероїднихпротизапальнихзасобів(НПЗЗ).

Тяжкапечінкова іниркованедостатність.

Гострапечінковапорфірія.

Дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Непрохідністьшлунково-кишковоготракту імегаколон.

Гематологічнізахворювання(агранулоцитоз,лейкопенія,апластичнаанемія).

Аденомапередміхуровоїзалози II і IIIступеня.

Атоніяжовчного ісечовогоміхура.

Підозранахірургічнупатологію.

Колаптоїдністани.

Тахіаритмія.

Закритокутоваглаукома.

Вагітністьта періодгодуваннягруддю.

Дитячийвік до 15 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта дітистарше 15років.

РазовадозаРевалгінустановить 2мл внутрішньовенноабовнутрішньом’язово.При внутрішньом’язовомувведенні діяпрепаратурозпочинаєтьсячерез 20 - 30 хв.Внутрішньовенневведенняслідпроводитиповільно (1 млпротягом 1хвилини)хворому влежачому положенніпідконтролемартеріальноготиску,частотисерцевихскорочень ідихання. Розчиндля ін’єкційповинен матитемпературутіла.Максимальнадобова доза –2 мл. Тривалістьподібногозастосуванняне має перевищувати2 - 3 доби. Доза татривалістьлікуваннявизначаєтьсялікаремзалежно відвираженостіклінічноїсимптоматикиі етіопатогенезузахворювання.

 

Передін'єкцієюрекомендованонагріти ампулуз розчином дотемпературитіла. Внутрішньовеннуінфузію слідвиконуватиповільно(швидкістьвведення розчину- не більше 1 млза 1 хв),пацієнтповинен перебуватив лежачомуположенні,артеріальнийтискпацієнтапотрібноконтролювати.

 

Побічніреакції.

Збокусерцево-судинноїсистеми:артеріальнагіпотензія,тахікардія,порушеннясерцевогоритму.

Збокукровотворноїілімфатичноїсистеми:агранулоцитоз,лейкопенія,тромбоцитопенія,гранулоцитопенія,анемія.

Збокунервовоїсистеми: запаморочення,головнийбіль.

Збоку органівчуття (зір): зоровіпорушення,порушенняакомодації,кон’юктивіт.

Збокутравноготракту: сухістьу роті, запор,загостреннягастриту івиразковоїхворобишлунка,відчуття печіннявепігастральнійділянці.

Збоку сечовоїсистеми:затримкасечі,утрудненесечовипускання,протеїнурія,олігурія, поліурія,анурія,інтерстиціальнийнефрит,забарвленнясечі учервонийколір, порушенняфункціїнирок.

Збокудихальноїсистеми:бронхоспазм.

Збоку шкіри іпідшкірноїтканини:висипання,кропив'янка(у тому чсиліна кон’юктивіі слизовихоболонкахносоглотки),свербіж,синдромЛайєлла ісиндром Стівенса-Джонсона,токсичнийепідермальнийнекроліз,анафілактичнийшок, ангіоневротичнийнабряк,зниженняпотовиділенняпурпура,макулопапуларнаегзистема,мультиформнаеритема.

Припроявахгіперчутливості,симптомівпорушеннянирковоїфункції абогематотоксичноїдіїзастосуванняпрепарату слідприпинити.

Привнутрішньовенномувведенніможливі інфільтратиу місцівведення.

 

Передозування. Спостерігаютьсяблювання,відчуттясухості вроті,зменшенняпотовиділення,порушенняакомодації,артеріальнагіпотензія,сонливість,сплутаністьсвідомості,порушенняфункціїпечінки танирок, судоми.

Лікування:припинитизастосуванняпрепарату івжитизаходів дляйогошвидкоговиведення зорганізму(форсованийдіурез,вливання водно-сольовихрозчинів, занеобхідностігемодіаліз).Застосовуютьсясимптоматичнізасоби.Специфічногоантидотунемає.

 

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю. 

Незастосовуютьу періодвагітності.

Препаратпроникає угруднемолоко, томупри йогозастосуванніпотрібноприпинити годуваннягруддю на 48годин змоментувведенняпрепарату.  

 

Діти. Препарат незастосовуєтьсядлялікуваннядітей вікомдо 15 років.

 

Особливостізастосування.

Призастосуванніін'єкційноїформи не слідзмішувати БАРАЛГЕТАС®з іншимипрепаратамив одномушприці.

ПрилікуванніпрепаратомБАРАЛГЕТАС®існує ризикрозвиткуанафілактичнихреакцій. Припершихознакахгіперчутливостівведенняпрепаратунегайноприпиняєтьсяіприймаютьсятерміновізаходи длякупіруваннястану(адреналін,глюкокортикоїди,антигістамінніпрепарати).

Ризиквиникненняреакційгіперчутливостіпідвищений восіб зхарчовою імедикаментозноюгіперчутливістюабо затопічнимизахворюваннями(сіннийнежить,бронхіальнаастма).

Прилікуванніме

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.