НОМИГРЕН ТАБ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НОМИГРЕН ТАБ. №10

Артикул: 8507
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: N02CA52
Международное название: Comb drug
Содержание: ерготаміну тартрату 0,75 мг, меклоксаміну цитрату 20 мг, камілофіну гідрохлориду 25 мг, пропіфеназону 200 мг, кофеїну 80 мг
Применение: Купірування нападів мігрені та мігренеподібного головного болю.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

НОМІГРЕНБОСНАЛЕК

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблетка,вкритаплівковоюоболонкою містить ерготаміну  тартрату0,75 мг,меклоксамінуцитрату 20 мг,камілофінугідрохлориду25 мг, пропіфеназону200 мг, кофеїну 80мг;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,лактозимоногідрат,кросповідон,тальк, магніюстеарат, желатин, кремнію  діоксидколоїднийбезводний,кислотавинна, залізаоксидчервоний (Е 172),титанудіоксид (Е 171),поліакрилатнадисперсія,макрогол 6000,полісорбат 80,натріюкармелоза.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Круглідвоопуклітемно-рожевітаблетки, вкритіплівковоюоболонкою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Босналекд.д.

71000Сараєво, Юкічева53, Боснія іГерцеговина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щозастосовуютьсяпри мігрені.Алкалоїдиріжків.Ерготамін,комбінаціїбез психолептиків.  КодАТС N02С А52.

 

АктивніречовиниНомігренуБосналек діютьнамігренознийбіль ісимптоми, щойогосупроводжують, синергічноі комплексно.Ерготамінутартрат –алкалоїдріжків,стимулюєгладкумускулатурута спричиняєвазоконстрикціюцеребральнихтапериферичнихкровоноснихсудин, внаслідокчогозменшуєтьсянабрякголовного мозку.

Меклоксамінуцитратчинить м'якуседативну,протиблювотнутаантигістаміннудію.

Камілофінугідрохлориддіє якспазмолітик,який усуваєініціальнийвазоспазм упродромальнійфазімігренозногонападу.

Пропіфеназондіє яканалгетик.

Кофеїнпідвищуєабсорбціюерготамінута посилюєйоготерапевтичнийефект.  

ПрипероральномуприйоміактивніречовиниНомігренуБосналек швидкота повністюабсорбуютьсяз травноготракту.

 

Показаннядлязастосування.

Купіруваннятапопередженнямігрені, в томучисліваріантної,класичної (васкулярної)мігрені,ускладненоїмігрені,гістаміновоїцефалгії(синдром(мігрень) Хортона).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату. Неконтрольованаартеріальнагіпертензія, ішемічнахворобасерця,периферичніваскулярнізахворювання,інсульт,виразкашлунка,недостатністьабопорушенняхарчування,ниркові тапечінковізахворювання,сепсис,глаукома, гіпертиреоз,порфірія.Одночаснезастосуваннязритонавіром,нелфінавіром,індинавіром,ампренавіром,азитроміцином,еритроміцином,кларитроміцином,кетаконазолом,ітраконазолом.Вагітністьі періодгодуваннягруддю. Дитячийвік.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

НомігренБосналек найефективнішийпри прийоміна початку нападуголовногоболю.

НомігренБосналек можевпливати на психофізичніздібностіпацієнта,особливо приодночасномузастосуванніз препаратами,щопригнічуютьцентральнунервову систему,та залкоголем.

Препаратміститьлактозу.Пацієнти зтакимирідкіснимиспадковимизахворюваннями,якнепереносимістьгалактози,дефіцитлактазиЛаппа абопорушеннямальабсорбціїглюкози-галактози,не повинні прийматицей препарат.

Притриваломузастосуваннірозвиваєтьсятолерантністьдо препарату.У разі появи відчуттяпоколювання/онімінняв кінцівках,болю у м’язахрук та ніг, нестійкості,болю у грудяхтатахікардіїабо брадикардіїпацієнтуслід негайнозвернутисядо лікаря.

Призастосуванніпрепаратубільше ніж 2рази натижденьможливийрозвитокзалежності.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незастосовують.

Занеобхідностілікуванняпрепаратом вперіодлактаціїслідприпинитигодування груддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Слідутримуватисявідкеруванняавтотранспортомабо роботи зіншимимеханізмами протягом3 годин післяприйомупрепарату.

 

Діти.

Незастосовують.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Кращезастосовуватипрепарат напочатковихпопереджуючихстадіяхголовногоболю.

Вираженамігрень.

Доросліприймають 1 таблеткуна початкунападуголовногоболю, занеобхідності– ще 1таблеткучерез 30 хв післяприйомупершої.Максимальнадобова доза –4 таблетки.

Рекомендованоне більше 2терапевтичнихкурсівпротягом 1місяця.

Лікуваннярекомендуєтьсяне більше 2разів натиждень зінтерваломміжприйомамимінімум 4 дні.

Помірновираженамігрень.

Приймати1 таблетку напочаткунападу головногоболю.Максимальнадобова доза –4 таблетки.Загальнатижнева дозане повиннаперевищувати10 таблеток.

 

Передозування.

Симптоми:нудота,блювання,слабкість,онімінням’язів, шум увухах, більта ціанозкінцівок (зменшенняабо повнавідсутністьпериферичноїпульсації), артеріальнагіпертензіяабогіпотензія,тахікардія,сонливість,сплутаністьсвідомості,запаморочення,ступор, судоми,шок.Токсичнийефект в дозі 15мг триває 24години, вдозі 40 мг –декількаднів.

Лікування:промиванняшлункапротягом 4годин після прийомупрепарату,застосування активованоговугілля тасульфату магнію.

Якщозберігаєтьсязвуженнясудин, необхіднозастосовуватисудинорозширювальнізасоби, але зобережністю,щоб непосилити вженаявнуартеріальнугіпотензію. Зметою зниженняризикурозвиткутромбозуможна ввестивнутрішньовенногепарин абодекстран.Якщонеобхідно, томожназігріти пацієнта,але несильно.Необхідностежити завентиляцієюлегень,усунутиартеріальнугіпотензію,контро&

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.