РЕЦЕПТУРНЫЙ
РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №10

Артикул: 9442
Бренд: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрієва сіль (анальгіну) - 500 мг, пітофенону гідрохлорид – 5,0 мг, фенпіверинію бромід - 0,1 мг
Применение: Спазми гладкої мускулатури, знеболювання при нирковій коліці, спастичні явища в сечовидільних шляхах, спазми шлунка та кишечнику, спастична дисменорея, жовчна коліка та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Реональгон®(Reonalgon)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить:метамізолунатрієва сіль(анальгіну) - 500мг,пітофенону    гідрохлорид– 5,0 мг,фенпівериніюбромід - 0,1 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

таблеткибілого абобілого зжовтуватимвідтінкомкольору, ізплоскоюповерхнею,рискою іфаскою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Хімфармзавод«Червоназірка».

61010, Україна, м.Харків, вул.Гордієнківська,1.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.Синтетичніантихолінергічнізасоби вкомбінації заналгетиками.Пітофенон іаналгетики.Код АТС А03D А02.

 

Реональгон® поєднує аналгетичну,спазмолітичну(папавериноподібну),холінолітичну(атропіноподібну)і деякупротизапальнуактивність.

Метамізолчинитьвираженуаналгетичнутажарознижувальнудію вкомбінації зменш чіткоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Його ефекти єрезультатомпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорога збудливостів таламусі іпроведеннябольових екстеро-іінтероцептивнихімпульсів уЦНС, а такожвін впливаєнагіпоталамусі формуванняендогеннихпірогенів.

Фенпіверинійчинитьпомірнугангліоблокуючутапарасимпатичнудію, зменшуєтонус і моторикугладкоїмускулатуришлунка,кишок, жовчнихісечовивіднихшляхів.

Пітофенончинитьпапавериноподібнудію насудинну йпозасудиннугладкумускулатуруз вираженимспазмолітичнимхарактером.

Дляметамізолухарактернашвидка таповнарезорбція.Через 30 хвпіслявнутрішньогозастосуванняв сироватцівиявляютьсякількості,якістановлять 5 %максимальноїсироватковоїконцентрації.Частковозв’язуєтьсяз білкамиплазми. Ворганізміпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформації.При цьомуйого основніметаболіти фармакологічноактивні.Елімінуєтьсяіз сечею уформіметаболітів.Лише 3 %кількості,яка виділяється,являє собоюнезміненийметамізол. Наступіньбіотрансформаціївпливає і генетичнозумовленийтипацетилювання.Окремікомпонентививодяться згрудним молоком.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікування слабкота помірновираженогобольового синдромупри спазмахгладких м’язіввнутрішніхорганів:

·        нирковаколіка та запальнізахворюваннясечовивіднихшляхів, якіперебігаютьз болем тадизурійними розладами;

·        спазмишлунка такишечнику,печінковаколіка,дискінезіїжовчнихшляхів;

·        спастичнадисменорея.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдометамізолу,до похіднихпіразолонута/або добудь-якогокомпоненталікарськогозасобу.Шлунково-кишкованепрохідністьта мегаколон;атоніяжовчного абосечовогоміхура; тяжкіпорушенняфункціїнирок тапечінки;зміна складупериферичноїкрові(агранулоцитоз,лейкопенія);захворюваннякрові (анеміябудь-якоїетіології,цитостатичначиінфекційнанейтропенія);дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;порфірія печінки;закритокутоваглаукома;підозра нагострухірургічнупатологію;бронхіальнаастма;колаптоїдністани;тахіаритмія; гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі.

 

Особливізастереження.

Препарат зобережністюзастосовують:

– припорушенніфункціїнирок та/абопечінки;

– призахворюванняхшлунка(ахалазія,гастроезофагеальнийрефлюкс,стенозпілоричноговідділушлунка);

– присхильностідоартеріальноїгіпотензіїтаортостатичнихреакцій;

– прихронічномубронхіті табронхоспазмі(Реональгон® підвищуєв’язкістьбронхіальногосекрету);

– занаявностігіпертиреозу;

– припорушенняхритмусерцевоїдіяльності,ішемічнійхворобісерця(особливо пригостромуінфарктіміокарда),хронічнійзастійнійсерцевійнедостатності;

– занаявностіданих прогіперчутливістьдонестероїднихпротизапальнихзасобів та/абоненаркотичниханалгетиківабо іншихпроявівалергії (алергічнийриніт).

ПритриваломузастосуванніРеональгону® необхідноперевірятистанпериферичноїкрові тафункціїпечінки.

Препаратможевплинути напсихофізичнийстанпацієнтівприодночасномузастосуванніз алкоголемтамедикk

Нет аналогов