РЕЦЕПТУРНЫЙ
СИГАН ТАБ. №4 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СИГАН ТАБ. №4

Артикул: 8302
Бренд: ДЖЕНОМ БИОТЕК ПВТ. ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ДЖЕНОМ БИОТЕК ПВТ. ЛТД
ATC: M01AX
Международное название: Comb drug
Содержание: німесуліду – 100 мг, дицикловерину гідрохлориду – 20 мг
Применение: Cимптоматичне лікування больового синдрому та спазматичних станів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н СТ Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

С І Г А Н

(S I G A N)

Склад:

діючіречовини:

1 таблеткамістить німесуліду–100 мг, дицикловеринугідрохлориду– 20 мг;

допоміжніречовини:

лактозабезводна,крохмалькукурудзяний,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натріюкрохмальгліколяттип А, натріюкроскармелоза,повідон, целюлозамікрокристалічна,тальк, магніюстеарат; плівковаоболонка: гіпромелоза,тальк, титанудіоксид(Е 171),макрогол 6000 ,барвникхіноліновийжовтий супра(E 104).

 

Лікарськаформа.

Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Нестероїдніпротизапальніта протиревматичнізасоби.

Код АТСМ01А Х.

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

Cимптоматичнелікуваннябольовогосиндрому таспазматичнихстанів.

 

Протипоказання.

Виразковахворобашлунка ідванадцятипалоїкишки устадіїзагострення;виражені порушенняфункціїпечінки(печінкованедостатність)тагепатотоксичніреакції на прийомпрепарату ванамнезі,одночаснезастосуванняз потенційногепатотоксичнимизасобами;тяжкіпорушенняфункціїнирок(кліренскреатинінуменше 30 мл/хв), тяжкіпорушеннязгортаннякрові; тяжкасерцеванедостатність;підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо будь-якогокомпонентапрепарату, атакожреакціїпідвищеної чутливостідо іншихнестероїднихпротизапальнихзасобів ванамнезі;вагітність таперіодгодуваннягруддю.Дитячий вік.Алкоголізм,наркотичназалежність.Підвищенатемпературатіла,грипоподібністани, підозрана гострухірургічнупатологію.

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратпризначаютьпісляретельної оцінкиспіввідношеннякористь/ризик.

Препаратприймаютьвнутрішньопісля їди ізапиваютьдостатньоюкількістюрідини.

Длядорослих – по1 таблетці (100 мгнімесуліду) 1-2рази на добу– вранці  та  ввечері. Добова  доза  200 мгнімесуліду.

Максимальнатривалістьлікування - 5днів.

Дляхворихлітньоговікузазначенасхема коригуваннядози непотребує.

Хворіз порушеноюфункцієюнирок. Враховуючифармакокінетикупрепарату, хворимзі слабкою тапомірноюнирковоюнедостатністю(кліренскреатиніну –30-80 мл/хв)змінюватидозу непотрібно. Притяжкійнирковійнедостатності(кліренс креатинінуменше 30 мл/хв)застосуванняпрепаратупротипоказане.

Хворі зпорушеноюфункцієюпечінки. Застосуваннятаблеток, щомістять 100 мгнімесуліду,длялікування хворихзнедостатністюпечінкипротипоказане.

 

Побічніреакції.

Призастосуванніпрепаратуможуть виникнутитакі побічніефекти,переважнопротягомпершоготижня відпочаткулікування:

Побічнадіянімесуліду:

збоку шкіри: найчастішевиникаютьгіперемія,висипи, свербіж,посиленепотовиділення,еритема, дерматит;у поодинокихвипадках –ангіоневротичнийнабряк,набрякобличчя,гіперемія інабрякслизовоїрота, набрякязика, мультиформнаеритема,кропив’янка,синдромСтівенса-Джонсонаі токсичнийепідермальнийнекроліз;

збокутравноготракту: нудота,печія,гастрит, більу животі,діарея,запор,метеоризм; упоодинокихвипадках –стоматит,мелена,пептичнавиразкашлунка абодванадцятипалоїкишки,перфораціявиразки абошлунково-кишковакровотеча;

збоку печінки:жовтяниця,холестаз,підвищеннярівня печінковихтрансаміназ,інодіможливівипадкигострогогепатиту,навіть ізлетальним наслідком;

збокуцентральноїнервовоїсистеми: сонливість,головнийбіль, запаморочення,енцефалопатія(синдромРейє);

психічніпорушення: відчуттятривоги,нервозність,кошмарні сновидіння;

збоку нирок: набряки,дизурія,гематурія,затримкавиділеннясечі,поодиноківипадкиолігурії, інтерстиціальногонефриту інирковоїнедостатності;

збоку системикрові: анемія,еозинофілія, поодиноківипадкипанцитопенії,пурпури ітромбоцитопенії;

збоку імунноїсистеми:реакціїпідвищеноїчутливості,анафілаксія;

збоку органівдихання: диспное,упоодинокихвипадках –астма,бронхоспазм,особливо ухворих зпідвищеноючутливістюдо ацетилсаліциловоїкислоти таінших нестероїднихпротизапальнихзасобів;

збокусерцево-судинноїсистеми:тахікардія,артеріальнагіпертензія,рідко –кровотеча,припливи,коливанняартеріальноготиску, рідко– колапс.

Такожпід часприйомупрепаратуможливі порушеннячіткостізору,астенія,гіпотермія,гіперкаліємія.

Побічнадіядицикловеринугідрохлориду.

З бокусерцево-судинноїсистеми: тахікардія,відчуттясерцебиття,зомління,відчуття припливів.

З бокунервової системи:запаморочення,головнийбіль,парестезії, порушеннячутливості,сонливість,нервозність,дискінезія,порушеннястійкості ходи,летаргія,безсоння,загальнаслабкість, втомлюваність,синкопальністани (втратасвідомості).

Психічнірозлади:галюцинації,сплутаністьсвідомостіі/абозбудження,розлади мови,змі

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.