РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПАЗГАН АМП. 5МЛ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗГАН АМП. 5МЛ №5

Артикул: 9430
Бренд: ВОКХАРДТ ЛИМИТЕД
Нет в продаже
Производитель: ВОКХАРДТ ЛИМИТЕД
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрію 500 мг, пітофенону гідрохлориду 2 мг, фенпіверинію броміду 0,02 мг
Применение: Больовий синдром при спазмах гладкої мускулатури внутрішніх органів: ниркова та жовчна коліки, спазми кишечнику, дисменорея та інші спастичні стани внутрішніх органів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

СПАЗГАН

(SPASGAN)

Cклад:

діючіречовини: 1 млрозчинуміститьметамізолунатрію 500 мг, пітофенонугідрохлориду2 мг,фенпівериніюброміду 0,02 мг;

допоміжнаречовина: водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Спазмолітичнізасоби укомбінації заналгетиками.Код АТС А03D A02.

 

Клінічніхарактеристики. 

Показання.

Симптоматичнелікуваннябольовогосиндрому приспазмахгладкоїмускулатуривнутрішніхорганів:

– шлунковіта кишковіколіки;

– нирковіколіки принирковокам’янійхворобі;

–спастичнадискінезіяжовчнихшляхів;

–дисменорея.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату, допохіднихпіразолону (бутадіон,трибузон) абодо іншихнестероїднихпротизапальнихзасобів(НПЗЗ). Тяжкапечінковаабо ниркованедостатність,мегаколон,гострапечінковапорфірія,підозра на хірургічнупатологію,аденомапередміхуровоїзалози ІІ іІІІ ступеня,уродженийдефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази,тахіаритмія,  закритокутоваформаглаукоми,гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі,шлунково-кишкованепрохідність(у тому числімеханічнанепрохідність),атоніяжовчного абосечовогоміхура, порушенняз бокусистемикровотворення(агранулоцитоз,лейкопенія,апластичнаанемія),колаптоїдністани,декомпенсованасерцеванедостатність,бронхіальнаастма,гемолітичнаанемія.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Спазган,розчин дляін’єкцій,застосовуютьтількивнутрішньом’язово.

Внутрішньом’язововводитьсявід 2 до 5 млрозчину дляін’єкцій.Принеобхідностідозуповторюють через6-8 годин.Максимальнадобова дозане маєперевищувати10 мл розчинудля ін’єкцій(еквівалентно5 гметамізолунатрію).Тривалістьлікування – 2-3дні. Післядосягненнятерапевтичногоефекту можнаперейти налікування пероральнимизнеболювальнимиі спазмолітичнимизасобами. Привідсутностітерапевтичногоефектулікуванняпрепаратомслідприпинити.

 

Побічніреакції.

Алергічніреакції:шкірнівисипання,кропив’янка(у тому числінакон’юнктивіі слизовихоболонкахносоглотки), свербіж;  рідко  –ангіоневротичнийнабряк,анафілактичнийшок, упоодинокихвипадках –токсичний епідермальнийнекроліз(синдромЛайєлла), синдромСтівенса-Джонсона,геморагії.

Збокутравноготракту:дискомфорт,відчуттяпечіння вепігастральнійділянці,сухість уроті, запор,загостреннягастриту тавиразковоїхворобишлунка.

З  бокуцентральноїнервовоїсистеми:головнийбіль,запаморочення.

Збоку органазору: зоровіпорушення,порушенняакомодації.

Збокусерцево-судинноїсистеми:артеріальнагіпотензія,тахікардія,порушеннясерцевогоритму.

Збокудихальноїсистеми:бронхоспазм.

Збокусечовидільноїсистеми:порушенняфункціїнирок,олігурія,анурія, протеїнурія,забарвленнясечі учервоний колір,інтерстиціальнийнефрит,затримкасечі, утрудненесечовипускання,розвитокгостроїнирковоїнедостатності,поліурія.

Збоку системикрові: анемія,гранулоцитопенія,лейкопенія,тромбоцитопенія,агранулоцитоз(може проявитисятакимисимптомами:немотивованепідвищеннятемпературитіла, озноб,біль у горлі,стоматит,розвитоквагініту абопроктиту).

Інші:зменшенняпотовиділення.

Місцевіреакції:можливіінфільтратиу місцівведення.

 

Передозування.

Симптоми.Припередозуванніпереважаютьсимптоми інтоксикаціїметамізолому комбінаціїз холінолітичнимиефектами.Частіше завсе спостерігаєтьсятоксико-алергічнийсиндром, симптомиураженняфункційкровотворення,шлунково-кишковірозлади, утяжкихвипадках – симптомиураженнямозку.Можливіблювання,відчуття сухостіу роті,нудота, більвепігастральнійділянці,зменшенняпотовиділення,порушенняакомодації,артеріальнагіпотензія,сонливість,сплутаністьсвідомості,порушенняфункціїпечінки,нирок,судоми.

Лікування.При підозрінапередозуванняслід негайноприпинитизастосуванняпрепарату івжитизаходів дойого якомогашвидшоговиведення зорганізму(форсованийдіурез,вливанняводно-сольовихрозчинів, принеобхідності– гемодіаліз,перитонеальнийдіаліз). Терапіясимптоматична.Специфічногоантидотунемає.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратнезастосовуютьу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Діти. Препаратнезастосовуютьдітям вікомдо 15 років.

 

Особливості застосування.

ПризастосуванніСпазгануіснує ризикрозвиткуанафілактичнихреакцій(анафілактичнийшок). Припершихознакахреакційгіперчутливостізастосуванняпрепаратуслід припинитиі прийнятивідповіднізаходи для покращеннястану(застосовуютьадреналін,глюкокортикоїди,антигістамінніпрепарати).Ризик виникненняреак

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.