СПАЗГАН ТАБ. №100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗГАН ТАБ. №100

Артикул: 9431
Бренд: ВОКХАРДТ ЛИМИТЕД
Нет в продаже
Производитель: ВОКХАРДТ ЛИМИТЕД
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрію - 500.0 мг, пітофенону гідрохлоріду - 5.0 мг, фенпіверинію броміду - 0.1 г
Применение: Больовий синдром при спазмах гладкої мускулатури внутрішніх органів: ниркова та жовчна коліки, спазми кишечнику, дисменорея та інші спастичні стани внутрішніх органів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

СПАЗГАН

 

Cкладлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткаміститьметамізолунатрію 500 мг, пітофенонугідрохлориду5 мг,фенпівериніюброміду 0,1 мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,полівінілпіролідон,магніюстеарат,кремніюдіоксид колоїднийбезводний.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Круглі,зі скошенимикраямитаблетки відбілого дозлегка жовтуватогокольору з

логотипом         зодного боку ілінієюрозлому з іншого.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ВокхардтЛімітед.

ВокхардтТауерс,Бандра-КурлаКомплекс, БандраІст, Мумбай –400051, Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Синтетичніантихолінергічнізасоби (спазмолітики)у комбінаціїзаналгетиками.КодАТС А03D А02.

 

Комбінованийпрепарат, щомає у своємускладіаналгетичніта спазмолітичнікомпоненти.

Доскладупрепаратувходять тридіючі інгредієнти:ненаркотичнийаналгетик –метамізолнатрію,міотропнийспазмолітичнийзасібпітофенонугідрохлоридта холіноблокуючийзасібфенпівериніюбромід.

Метамізолмає вираженуаналгетичнута жарознижувальнудії укомбінації зменш чіткоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Його ефекти єрезультатомпригніченнясинтезупростагландинівта ендогеннихалгогенів,підвищенняпорога збудливостіу таламусі іпроведеннябольовихекстеро- іінтероцептивнихімпульсів уЦНС, а такожвін впливаєнагіпоталамусі формування ендогеннихпірогенів.

Фенпівериніймає помірнугангліоблокуючутапарасимпатичнудії, зменшуєтонус і моторикугладкоїмускулатуришлунка,кишечнику,жовчних ісечовивіднихшляхів.

Пітофенонвиявляєпапавериноподібнудію насудинну тапозасудиннугладкумускулатуруз вираженимспазмолітичнимхарактером.

 

Показаннядлязастосування.

Больовийсиндром приспазмахгладкої мускулатуривнутрішніхорганів:нирковаколіка, спазмисечовогоміхура тасечовивіднихшляхів, печінковаколіка,спазмишлунка ікишечнику,приспастичнійдисменореї,дискінезії жовчовивіднихшляхів;

– якдопоміжнийзасіб длязменшенняболю післяхірургічнихвтручань тадіагностичнихпроцедур;

– принеобхідностіпрепаратможе бути застосованийдля зниженняпідвищеноїтемпературитіла призастудних таінфекційно-запальнихзахворюваннях.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо похіднихпіразолонута до іншихкомпонентівпрепарату.Тяжкіпорушенняфункції печінкиабо нирок,мегаколон,гострапечінковапорфірія,підозра нахірургічнупатологію,уродженийдефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази,тахіаритмія,закритокутоваформаглаукоми,гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі,механічна непрохідністькишечнику,атоніяжовчного абосечовогоміхура,порушення збоку системикровотворення(агранулоцитоз,лейкопенія),колаптоїдністани,декомпенсованасерцеванедостатність,ішемічнахвороба серця,бронхіальнаастма,гемолітичнаанемія.Період вагітностіабогодуваннягруддю.Дитячий вікдо 15 років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратзобережністюзастосовують:

– припорушенніфункціїнирок(пієлонефрит,гломерулонефрит)та/абопечінки;

–пацієнтам ізпорушеннямигемопоезу;

– призахворюванняхшлунка(ахалазія,гастроезофагеальнийрефлюкс,стенозпілоричноговідділушлунка);

– пригіперплазіїпередміхуровоїзалози;

– присхильностідоартеріальноїгіпотензіїтаортостатичнихреакцій;

– прихронічномубронхіті табронхоспазмі(Спазганпідвищуєв’язкістьбронхіальногосекрету);

– принаявностігіпертиреоїдизму;

– припорушенняхритмусерцевоїдіяльності,ішемічнійхворобісерця(особливо пригостромуінфарктіміокарда),хронічнійзастійній серцевійнедостатності;

– принаявностіданих прогіперчутливістьдонестероїднихпротизапальнихзасобівта/абоненаркотичниханалгетиківабо іншихпроявівалергії(алергічнийриніт, бронхіальнаастма).

ПризастосуванніСпазганунеобхідноконтро

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.