РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПАЗМАЛГОН АМП. 5МЛ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗМАЛГОН АМП. 5МЛ №5

Артикул: 9416
Бренд: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
Нет в продаже
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрію моногідрату 500 мг; пітофенону гідрохлориду 2 мг; фенпіверинію броміду 0,02 мг
Применение: Ниркові коліки, спазми уретри, тенезми сечового міхура, жовчні коліки, дискінезія жовчних шляхів, кишкові та шлункові коліки, болісні менструації та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

СПАЗМАЛГОН®

(SPASMALGON®)

 

Склад:

діючіречовини:метамізолнатріюмоногідрат,пітофенону гідрохлорид,фенпівериніюбромід;

1 млрозчину дляін’єкцій містить:метамізолунатріюмоногідрату500 мг; пітофенонугідрохлориду2 мг;фенпівериніюброміду 0,02 мг;

допоміжніречовини: водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорарідина, майжевільна відчасточок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.

КодАТХ А03D A02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Спазмалгон®–комбінованийлікарськийзасіб ізвираженоюспазмолітичноюіаналгетичноюактивністю.

Метамізолмає вираженуаналгетичнуі жарознижувальнудію упоєднанні зіслабшоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Результатомйого дій єпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорогузбудливостіу таламусі,вплив на гіпоталамусі утворенняендогеннихпірогенів.

Фенпівериніймає помірновираженугангліоблокуючуіхолінолітичнудію.Пригнічуєтонус імоторикугладкоїмускулатуришлунка, кишечнику,жовчних ісечовивіднихшляхів.

Пітофенонугідрохлоридмаєпапавериноподібнудію звираженоюспазмолітичноюактивністюпо відношеннюдо гладкоїмускулатури.

Фармакокінетика.

Всмоктування:привнутрішньомʼязовомузастосуваннішвидкорезорбується.Метамізолмає системнубіодоступність,що становитьприблизно 85 %.

Розподіл:метамізол звʼязуєтьсяз плазмовимипротеїнамина 50-60 %. Проникаєчерезгематоенцефалічнийі плацентарнийбарʼєр. Обʼємрозподілу –приблизно 0,7л/кг.

Метаболізм:метамізолпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформаціїу печінці.Йогоосновнийметаболіт 4-метил-аміно-антипірин(МАА)метаболізуєтсяу печінці зутворенняміншихметаболітів,у тому числі4-аміно-антипірина(АА), який єфармакологічноактивним.Максимальніплазмовіконцентрації(повідношеннюдо всіхметаболітів)встановлюютьсяприблизно через30-90 хвилин.

Виведення:виводитьсянирками уформіметаболітів,причому лише3 % виділеноїкількостіметамізолувиводиться унезмінномувигляді. Періоднапіввиведення– приблизно 10годин.

Пацієнтизпорушеннямифункційпечінки: періоднапіввиведенняактивногометаболітуМАА упацієнтів ізпорушеннямифункційпечінкиподовжуєтьсяприблизно в 3рази. Такимпацієнтамрекомендуєтьсялікуваннянижчимидозамиметамізолу.

Пацієнтизпорушеннямифункційнирок: упацієнтів ізпорушеннямифункційнирок спостерігаєтьсязниженийступіньвиведеннядеякихметаболітів.Таким пацієнтамрекомендуєтьсялікуваннянижчими дозамиметамізолу.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Длякороткочасногосимптоматичноголікуваннябольовогосиндрому приспазмах гладкоїмускулатуривнутрішніхорганів:

·     шлунковіта кишковіколіки;

·     нирковіколіки принирковокам’янійхворобі;

·     спастичнадискінезіяжовчнихшляхів;

·     дисменорея.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо активнихречовин, до похіднихпіразолону (втому числі упацієнтів загранулоцитозомв анамнезіпри попередньомузастосуванніподібнихліків) або доіншихнестероїднихпротизапальнихзасобів(НПЗЗ).

Тяжкіпорушенняфункційпечінки інирок.

Гострапечінковапорфірія.

Дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Непрохідністьшлунково-кишковоготракту імегаколон.

Порушенняфункційкістковогомозку (наприклад,післялікуванняцитостатиками).

Захворюваннягемопоетичноїсистеми (агранулоцитоз,лейкопенія,анеміябудь-якої етіології,у тому числіапластичнаанемія, інфекційнанейтропенія).

Аденомапередміхуровоїзалози II і IIIступеня.

Атоніяжовчного ісечовогоміхура.

Підозранахірургічнупатологію.

Гіпотонічністани і гемодинамічнанестабільність.

Колаптоїдністани.

Тахіаритмія.

Закритокутоваглаукома.

Бронхіальнаастма.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

КомбінуванняпрепаратуСпазмалгон®з іншимилікарськимизасобамивимагає особливоїобережностічерез вмістметамізолу,який єіндукторомпечінковихферментів.

Призастосуванніпрепаратуслід уникати вживання&

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.