СПАЗМАЛГОН ТАБ. №20 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СПАЗМАЛГОН ТАБ. №20 купить в Славутиче

Артикул: 9420
Производитель: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Действующие вещество: метамізолу натрію 500 мг, пітофенону гідрохлориду 5 мг, фенпіверинію броміду 0,1 мг
Применение: Ниркові коліки, спазми уретри, тенезми сечового міхура, жовчні коліки, дискінезія жовчних шляхів, кишкові та шлункові коліки, болісні менструації та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

СПАЗМАЛГОН®

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткаміститьметамізолунатрію 500 мг, пітофенонугідрохлориду5 мг,фенпівериніюброміду 0,1 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмальпшеничний,тальк, магніюстеарат,желатин,натріюгідрокарбонат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Круглі,плоскітаблетки зрозподільноюрискою зодного боку;колір білийдо майже білого.

 

Виробник.

Балканфарма-ДупницяАТ.

Фармацевтичнаі ХімічнаІндустрія,Здравлє АТ.

 

Місцезнаходження.

2600,Дупниця, вул.Самоковськешосе, 3,Болгарія.

Вул.Влайкова, 199, 16000 м.Лесковац,Сербія.

           

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.Синтетичніантихолінергічнізасоби вкомбінації заналгетиками.Пітофенон іаналгетики. КодАТС А03D А02.

Спазмалгон® поєднуєаналгетичну,спазмолітичну(папавериноподібну),холінолітичну(атропіноподібну)і деякупротизапальнуактивність.

Метамізолчинитьвираженуаналгетичнутажарознижувальнудію вкомбінації зменш чіткоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Його ефекти єрезультатомпригніченнясинтезу простагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорогазбудливостів таламусі іпроведеннябольовихекстеро- іінтероцептивнихімпульсів уЦНС, а такожвін впливаєнагіпоталамус іформуванняендогеннихпірогенів.

Фенпіверинійчинитьпомірнугангліоблокуючутапарасимпатичнудію, зменшуєтонус імоторикугладкоїмускулатуришлунка, кишок,жовчних ісечовивіднихшляхів.

Пітофенончинить папавериноподібнудію насудинну йпозасудиннугладкумускулатуруз вираженимспазмолітичнимхарактером.

Дляметамізолухарактернашвидка таповнарезорбція.Через 30 хвпіслявнутрішньогозастосуванняв сироватцівиявляютьсякількості,якістановлять 5 %максимальноїсироватковоїконцентрації.Частковозв’язуєтьсяз білкамиплазми. В організміпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформації.При цьомуйого основніметаболітифармакологічноактивні.Елімінуєтьсяіз сечею уформіметаболітів.Лише 3 % кількості,яка виділяється,являє собоюнезміненийметамізол. Наступіньбіотрансформації впливає ігенетичнозумовленийтип ацетилювання.Окремікомпонентививодяться з грудниммолоком.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікування слабкота помірновираженогобольовогосиндрому приспазмахгладких м’язіввнутрішніхорганів:

·        нирковаколіка тазапальнізахворюваннясечовивіднихшляхів, якіперебігаютьз болем тадизурійнимирозладами;

·        спазмишлунка такишечнику,печінковаколіка,дискінезіїжовчнихшляхів;

·        спастичнадисменорея.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдометамізолу,до похіднихпіразолонута/або добудь-якогокомпоненталікарськогозасобу.Шлунково-кишкованепрохідністьта мегаколон;атонія жовчногоабо сечовогоміхура; тяжкіпорушенняфункції нирокта печінки;зміна складупериферичноїкрові(агранулоцитоз,лейкопенія);захворюваннякрові (анеміябудь-якоїетіології,цитостатичначиінфекційнанейтропенія);дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;порфіріяпечінки;закритокутоваглаукома;підозра на гострухірургічнупатологію;бронхіальнаастма;колаптоїдністани;тахіаритмія;гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі.

 

Особливізастереження.

Препарат зобережністюзастосовують:

– припорушенніфункціїнирок та/абопечінки;

– призахворюванняхшлунка (ахалазія,гастроезофагеальнийрефлюкс,стеноз пілоричноговідділушлунка);

– присхильностідоартеріальноїгіпотензіїтаортостатичнихреакцій;

– прихронічномубронхіті табронхоспазмі(Спазмалгон® підвищуєв’язкістьбронхіальногосекрету);

– занаявностігіпертиреозу;

– припорушенняхритмусерцевоїдіяльності,ішемічнійхворобісерця(особливо пригостромуінфарктіміокарда),хронічнійзастійнійсерцевійнедостатності;

– занаявностіданих прогіперчутливістьдо нестероїднихпротизапальнихзасобівта/або ненаркотичниханалгетиківабо іншихпроявів алергії(алергічнийриніт).

ПритриваломузастосуванніСпазмалгону® необхідноперевірятистанпериферичноїкрові тафункціїпечінки.

Препаратможевплинути напсихофізичнийстанпацієнтівприодночасномузастосуванніз алкоголемтамедикаментами,які пригнічуютьЦНС.

Нерекомендуєтьсязастосовуватиінші лікарськізасоби, доскладу якихвходить метамізол,одночасно зіСпазмалгоном®.

Зважаючи навмісткрохмалюпшеничного  вскладілікарськогозасобу, йогоне повиннізастосовуватихворі наглютеновуентеропатію.

Зважаючи навмістлактози неслідзастосовуватиданийпрепаратпацієнтам ізрідкіснимивродженимиформами непереносимостігалактози,недостатностілактази абосиндромомглюкозо-галактозної мальабсорбції.

Метаболітиметамізолунатріюможуть змінитиколір сечі начервоний, щоне має клінічногозначення.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незастосовуютьу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

ПідчасзастосуванняпрепаратуСпазмалгон®сліддотримуватисяобережностіпри керуванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Спазмалгон® не призначаютьдітям вікомдо 15 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

ТаблеткиСпазмалгону®застосовуютьвнутрішньопісля їди,запиваючиводою.Рекомендованідобові дозидля дорослихі дітей вікомвід 15 років –по 1-2 таблеткина добу;максимальнадобова доза –2 таблетки.

ТривалістьзастосуванняСпазмалгону® – не більше 3днів.

 

Нет аналогов