ТЕРАФЛЮ ЭКСТРА ЯБЛОКО И КОРИЦА ПОР Д/ОР. Р-РА ПАК. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТЕРАФЛЮ ЭКСТРА ЯБЛОКО И КОРИЦА ПОР Д/ОР. Р-РА ПАК. №10

Артикул: 8504
Бренд: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
Нет в продаже
Производитель: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
ATC: N02BE51
Международное название: Paracetamol, combinations excl. psycholeptics
Содержание: парацетамолу 650 мг, феніраміну малеату 20 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг
Применение: Інфекційно-запальні захворювання (грип, гострі респіраторні вірусні інфекції), що супроводжуються високою температурою, ознобом та пропасницею, головним болем, нежитю, закладеністю носа, чханням та болем у м'язах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

ТЕРАФЛЮВІДГРИПУ ТАЗаСТУДИекстра

(THERAFLU® COLD and FLU EXTRA)

 

Склад:

діючіречовини: 1 пакетміститьпарацетамолу650 мг, фенірамінумалеату 20 мг,фенілефринугідрохлориду10 мг;

допоміжніречовини: сахароза,кислоталимоннабезводна,ароматизаторяблуко ікорицянатуральний,натріюцитрат(дигідрат),кальціюфосфат,карамельпорошок,кислотаяблучна,

кислотааскорбінова,ароматизаторяблучнийштучний,етилмальтол,титанудіоксид (E 171).

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину зісмаком яблуката кориці.

Основніфізико-хімічнівластивості: сипкі,крупні гранули білогокольору ізсірими тажовтимивкрапленнями,з запахомяблука такориці;можливийвміст м’якихгрудочок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Аналгетикитаантипіретики.Парацетамол, комбінаціїбезпсихолептиків.

Код АТС N02B E51.

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Комбінованийпрепарат длялікуваннясимптомівгрипу тазастуди.Чинитьжарознижувальну,знеболювальнуі протиалергічнудію.Парацетамолчинить аналгетичну,жарознижувальнутаслабковираженупротизапальнудії, щопереважноопосередкованоінгібуваннямсинтезупростагландинівуцентральнійнервовійсистемі. Вінне впливає нафункціютромбоцитівта гемостаз.

Фенілефринугідрохлоридє симпатоміметичнимаміном, щопереважнодієбезпосередньонаальфа-адренергічнірецептори. Призастосуванніутерапевтичнихдозах, дляусуненнязакладеностіноса,препарат не чинитьістотногостимулювальногоефекту набета-адренергічнірецепторисерця таістотноговпливу нацентральнунервову систему.Він єназальнимдеконгестантомі діє шляхомвазоконстрикції,зменшуючинабряк і гіперемію слизовоїоболонкиноса.

Фенірамінумалеат –блокатор Н1-рецепторів,чинитьпротиалергічнудію, зменшуєвираженістьмісцевихексудативнихпроявів,зменшуєсльозотечу,ринорею,свербіж вочах та носі.Зменшенняалергічнихсимптомів,якіасоціюютьсяіззахворюваннямидихальнихшляхів,спричиняєпомірний седативнийефект. Вінтакож маєантимускариновудію.

Аскорбіновакислотакомпенсуєпідвищенупотребуорганізму васкорбіновійкислоті(вітаміні С)під часпропасниціта грипу.

Фармакокінетика. Післязастосуваннявнутрішньопарацетамолшвидко імайжеповністювсмоктуєтьсяз травноготракту.Максимальнаконцентраціяу плазмікровідосягаєтьсячерез 10-60 хвилин.

Парацетамолрозподіляєтьсяу більшості тканинорганізму.Вінпроходитьчерез плацентарнийбар’єр таекскретуєтьсяу груднемолоко. Призастосуваннізвичайнихтерапевтичнихдозпарацетамолзв’язуєтьсяз білкамиплазми кровіу незначніймірі, протепризбільшенніконцентраційступінь зв’язуваннязбільшується.

Парацетамолпереважнометаболізуєтьсяупечінцідвомашляхами:глюкуронідаціїі сульфатації.Вінвиводиться ізсечею,переважно увиглядіглюкуроніднихі сульфатнихкон’югатів.Періоднапіввиведеннястановить від1 до 3 годин.

Максимальнаконцентраціяфенірамінумалеату  у плазмі  кровідосягається  через1-2,5 години;період напіввиведення становить 16-19годин. 70-83 %  відприйнятоївнутрішньодозививодиться  із  сечеюу незмінномустані або у форміметаболітів.

Фенілефринугідрохлоридвсмоктуєтьсяутравномутракті ізазнаєпресистемногометаболізмузадопомогою моноаміноксидазив кишечнику іпечінці;таким чином,при пероральномузастосуванніфенілефринмає зниженубіодоступність.Вінвиводиться ізсечею майжеповністю увиглядісульфатногокон’югату.Максимальніконцентраціїуплазмі кровівідзначаютьсячерез 45хвилин - 2години, аперіоднапіввиведенняз плазмикровістановить 2-3 години.

 

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

Лікуваннясимптомівгрипу тазастуди, включаючигарячку таозноб,

Нет аналогов