ГЛИЦИН ТАБ. 0,1Г №50 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЛИЦИН ТАБ. 0,1Г №50

Артикул: 8194
Бренд: МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ОАО
Нет в продаже
Производитель: МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ОАО
ATC: N07XX
Международное название: Glycine
Содержание: кислоти амінооцтової (гліцин) в перерахуванні на 100 % речовину 0,1 г
Применение: Неврози, неврозоподібні стани, вегетосудинні дистонії, наслідки нейроінфекцій та черепно-мозкові трави, перинатальні та інші форми енцефалопатій, у т.ч. алкогольного генезу; ішемічний інсульт та порушення мозкового кровообігу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ГЛІЦИН

(GLYCIN)

 

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткаміститькислотиамінооцтової(гліцин) вперерахуванніна        100 % речовину 0,1 г;

допоміжніречовини:метилцелюлозаводорозчинна,магніюстеарат.

 

Формавипуску.  Таблетки

 

Таблеткибілогокольору,солодкуватіна смак.

 

Назва тамісцезнаходженнявиробника.

ВАТ ”Мосхімфармпрепарати“ім. М.О. Семашко”.

Росія, 115172, м.Москва, вул. Б.Каменщики, 9.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щовпливають нанервовусистему. Код АТС  N07X X.

 

Гліцинявляє собоюзаміннуамінокислоту(природнийметаболіт), єнейромедіаторомгальмівноготипу дії тарегуляторомметаболічнихпроцесів уцентральнійнервовій системі.Зменшуєпсихоемоційненапруження,підвищуєрозумовупрацездатність.

Гліцинволодієгліцин- і ГАМК-ергічною,альфа-адреноблокуючою,антитоксичноюдією; регулюєдіяльністьглутаматних(NMDA)рецепторів.Виявляєнейропротекторну,антистресову,седативнудію, поліпшуєметаболічніпроцеси умозку,нормалізуєсон. Сприяєзнешкодженнютоксичнихпродуктівокисненняетиловогоспирту,зменшуєабстинентнийсиндром, знижуєпатологічнийпотяг доалкоголю.Не спричиняєзвикання.

Легкопроникає убільшістьбіологічнихрідин ітканинорганізму, утому числі уголовниймозок. Швидкоруйнується упечінцігліциноксидазоюдо води тавуглекислогогазу.Накопиченнягліцину утканинах невідбувається.

 

Показання длязастосування.

Зниженнярозумовоїпрацездатності.

Пристресовихситуаціях іпсихоемоційномунапруженні (уперіодекзаменів,при конфліктнихситуаціях).

Девіантніформиповедінкидітей тадорослих.

Функціональніта органічнізахворюваннянервовоїсистеми, якісупроводжуютьсяпідвищеноюзбудливістю,емоційноюнестабільністю,зниженнямрозумовоїпрацездатностіі порушеннямсну: неврози,неврозоподібністани танейроциркуляторнідистоніївнаслідокнейроінфекційта черепно-мозковихтравм,перинатальніта інші формиенцефалопатій,у тому числіалкогольногогенезу.

 

Протипоказання.

Індивідуальнагіперчутливістьдокомпонентівпрепарату,артеріальнагіпотензія.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Пацієнтам,схильним доартеріальноїгіпотензії,необхідноконтролюватирівень артеріальноготиску (АТ) та, вразінеобхідності,проводитикорекціюдози препарату(призначаютьпрепарат уменших дозах іза умовирегулярногоконтролюартеріальноготиску). При зниженні АТнижче звичайногорівня прийомпрепаратуприпиняють.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

ВпливГліцину  наорганізм вперіодвагітностіабо годуваннягруддюдетально недосліджувався,томузастосуванняпрепарату  ційкатегоріїпацієнток нерекомендується.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Під часлікуваннянеобхідноутримуватисьвідкеруванняавтотранспортомабо роботи зіншимимеханізмами,а також відзанять потенційнонебезпечнимивидамидіяльності.

 

Діти.

Сублінгвальнезастосуванняпрепарату непоказанодітям вікомдо 3 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратзастосовуютьсублінгвально(під язик) увигляді 1цілоїтаблетки абопорошкупісляподрібненнятаблетки.

Дітямстарше 3років тадорослим призатримцірозумовогорозвитку, припсихоемоційномунапруженні,при зниженнірозумовоїпрацездатності,пам’яті,уваги, придевіантнихформахповедінкиГліцинпризначаютьпо 1 таблетці (0,1 г) 2 - 3рази на добупротягом 15 - 30днів. Добовадоза – 0,3 г.

Прифункціональнихтаорганічнихураженняхнервовоїсистеми, якасупроводжуєтьсяпідвищеноюзбудливістю,емоційноюлабільністютапорушеннямсну, дітямстарше         3 років тадорослим призначаютьпо 1 таблетці 2 - 3рази на добу,курс лікування– 7 - 14 днів. Принеобхідностікурс лікуванняповторюють.

Дорослимприастено-невротичномусиндроміпрепаратпризначаютьпо 2 таблетки 3рази на добупротягом 20 - 30днів. Припорушенняхснупризначають 1таблетку за 20хв до сну.

 

Передозування.

Проклінічніпроявипередозуваннявідомостейнемає.

Припередозуванніможливепосиленняпроявівпобічнихреакцій.Терапіясимптоматична.

 

Побічніефекти.

Приіндивідуальнійпідвищенійчутливостіможливийрозвитокалергічнихреакцій (висипи,свербіж,кропив’янка).

Збокутравноготракту: нудота.

Збокунервовоїсистеми:поодиноківипадкипогіршення концентраціїуваги,головногоболю, напруження,дратівливості.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами.Гліцинзнижуєтоксичністьпротисудомних,антипсихотичнихзасобів(нейролептиків),анксіолітиків,антидепресантів.  Припоєднанні зіснодійними,транквілізаторамитаантипсихотичнимизасобамипосилюєтьсяефектгальмуванняцентральноїнервовоїсистеми.

 

Термінпридатності.

2 роки 6 місяців.

 

Умовизберігання.

Зберігати всухому,захищеномувід світла місціпритемпературіне вище 30 °С.

Зберігати внедоступномудля дітей  місці.

 

Упаковка.

По 10 таблетоку блістерах;по 5блістерів упачці.

 

Категоріявідпуску.

Безрецепта.

Нет аналогов