ЭНТРОП ТАБ. 100МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭНТРОП ТАБ. 100МГ №10

Артикул: 8187
Бренд: ОЛАЙНФАРМ АТ
Нет в продаже
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ
ATC: N06BX
Международное название: Mono
Содержание: фенілпірацетаму 100 мг
Применение: Когнітивні розлади різного генезу, інволютивні процеси, атеросклероз судин ГМ, паркінсонізм, хронічна недостатность мозкового кровообігу, порушеннями пам'яті, хвороб ЦНС із зниженням інтелектуально-мнестичних функцій; вірусні нейроінфекції; деменції.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЕНТРОП®

(ЕNTROP®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: фенілпірацетам; 

1 таблеткаміститьфенілпірацетаму  50 мг або100 мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний;лактоза,моногідрат;повідон; натріюкарбоксиметилкрохмаль,кальцію стеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткиплоскоциліндричніз фаскою від білогодо білого зкремовимвідтінкомкольору.

 

Назва імісцезнаходження виробника.

AT«Олайнфарм».

Вул.Рупніцу 5,Олайне, LV-2114,Латвія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Психостимулюючі та ноотропні засоби. Код АТС N06B X.  

 

Ентроп®виявляєпрямийактивуючийвплив наінтегративнудіяльністьголовногомозку, сприяєконсолідаціїпам’яті,покращуєконцентраціюуваги ірозумовудіяльність,полегшуєпроцеснавчання,підвищуєстійкістьтканин мозкудо гіпоксії ітоксичноговпливу, виявляєпротисудомнудію іанксіолітичнуактивність,регулюєпроцесиактивації і гальмуванняцентральноїнервовоїсистеми,покращуєнастрій.

Препаратвиявляєпозитивнийвплив наобмінніпроцеси такровообігмозку, стимулюєокислювально-відновніпроцеси, підвищуєенергетичнийпотенціалорганізму зарахунокутилізаціїглюкози,покращуєреґіонарнийкровотік вішемізованихділянкахмозку.Підвищуєвмістнорадреналіну,дофаміну ісеротоніну умозку, невпливає нарівень вмістугама-аміномасляноїкислоти(ГАМК), не зв’язуєтьсяні з ГАМКА,ні з ГАМКВрецепторами,не чинитьпомітноговпливу наспонтаннубіоелектричнуактивністьмозку.

Ентроп®не чинитьвпливу надихання ісерцево-судиннусистему,виявляємаловираженийдіуретичнийефект, маєанорексигеннуактивністьприкурсовомузастосуванні.

Стимулюючадіяфенілпірацетамувиявляєтьсяу йогоздатностівиявлятипомірно вираженийефект щодоруховихреакцій, упідвищенніфізичноїпрацездатності,у вираженомуантагонізмікаталептичнійдіїнейролептиків,а також упослабленнівираженостіснодійногоефекту етанолута гексеналу.

Психостимулюючадіяфенілпірацетамупереважає відеаторнійсфері.Помірнийпсихостимулюючийефектпрепаратупоєднуєтьсязанксіолітичноюактивністю,підвищуєнастрій,виявляєдеякийаналгезуючийефект,підвищуючипорігбольовоїчутливості.

Адаптогеннадіяфенілпірацетамувиявляєтьсяу підвищенністійкостіорганізму достресу вумовахнадмірнихпсихічних іфізичнихнавантажень,припідвищенійвтомлюваності,гіпокінезіїтаіммобілізації,при низьких температурах.

ПриприйоміЕнтропу®відзначенопокращаннязору, якепроявляєтьсяу збільшеннігостроти тарозширенні полівзору.

Фенілпірацетампокращуєкровопостачаннянижніх кінцівок.

Фенілпірацетамстимулюєвиробленняантитіл увідповідь навведенняантигену, щовказує найогоімуностимулюючівластивості,але у той жечас він несприяєрозвитку гіперчутливостінегайноготипу і незмінюєалергічнузапальнуреакціюшкіри, яку спричиниловведеннячужорідногобілка.

ПрикурсовомузастосуванніЕнтропу®нерозвиваєтьсямедикаментозназалежність,толерантність,синдромвідміни.

Діяпрепаратупроявляєтьсяпісля одноразовоїдози, щоважливо призастосуванніпрепарату векстремальнихумовах.

Фенілпірацетамне маєтератогенних,мутагенних,канцерогеннихтаембріотоксичнихвластивостей.Токсичність– низька, летальна  доза угострому експериментістановить 800мг/кг.

 Препарат швидко всмоктується, проникає у різні органи і тканини, легко проходить крізь гематоенцефалічний бар’єр. Абсолютна біодоступність препарату при пероральному застосуванні   становить  100  %.   Максимальна  концентрація  у  крові  досягається  через 1  годину,  період  напіввиведення  становить  3-5  годин.  Препарат  не  метаболізується  в організмі і виводиться з організму у незміненому вигляді. Приблизно  40  %  препарату виводиться з сечею і 60 % – з жовчю і потом.

 

Показаннядлязастосування.

Захворюванняцентральноїнервовоїсистемирізногоґенезу,особливопов’язані ізсудиннимизахворюваннямиі порушеннямиобміннихпроцесів умозку, якісупроводжуютьсяпогіршеннямінтелектуально-мнестичнихфункцій,зниженнямрухової активності.

Невротичністани, щопроявляютьсямлявістю,підвищеноювиснаженістю,зниженням психомоторноїактивності,порушеннямуваги, погіршеннямпам’яті,зниженнямзасвоєння інформації.

Депресіїлегкої ісередньоїтяжкості.

Психоорганічнісиндроми, щопроявляютьсяінтелектуально-мнестичнимипорушеннямитаапатико-абулічнимиявищами, атакож млявоапатичністани пришизофренії.

Судомністани.

Ожиріння(аліментарно-конституціональногоґенезу).

Профілактикагіпоксії,підвищеннястійкості достресу,корекціяфункціональногостануорганізму векстремальнихумовах професійноїдіяльності зметоюпопередженнярозвиткувтоми іпідвищеннярозумової і фізичноїпрацездатності,корекціядобовогобіоритму,інверсіяциклу«сон-неспання».

Хронічнийалкоголізм (зметоюзменшення явищастенії,депресії,інтелектуально-мнестичнихпорушень).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Принадмірномупсихоемоційномувиснаженніна фоніхронічногостресу іперевтоми, хронічногобезсонняодноразовийприйом Ентропу®у першу добуможеспричинитирізку потребуу сні. Такимхворим вамбулаторнихумовах слідрекомендуватирозпочинатикурсови&#

Нет аналогов