НООФЕН 100 ПОР. 100МГ/ДОЗА ПАК. №15 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НООФЕН 100 ПОР. 100МГ/ДОЗА ПАК. №15

Артикул: 8210
Бренд: ОЛАЙНФАРМ АТ
Нет в продаже
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ
ATC: N06BX
Международное название: Phenibut
Содержание: фенібуту 100 мг
Применение: Астенічний та тривожно-невротичний стани, тривога, страх, неспокій, психопатія; у дітей-заїкання, енурез, тики; у літніх людей-безсоння, нічний неспокій.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 НООФЕН® 100

(Noofen100)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діюча речовина:фенібут;

1 пакетикміститьфенібуту 100 мг;

допоміжніречовини:маніт (Е 421),аспартам (Е 951),ароматизаторапельсиновийдюраром         (утому числіміститьсахарозу, ефіримоно- тадигліцерідівлимонної тажирнихкислот            (Е 472с)).

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину.

 

Порошок відбілого досвітло-кремовогокольору;допускаютьсявкрапленняжовтого кольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АТ«Олайнфарм».

Вул.Рупніцу, 5,Олайне, LV - 2114,Латвія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Психостимуляторита ноотропнізасоби. КодАТС  N06B X.

 

Ноофен® єпохіднимγ-аміномасляноїкислоти тафенілетиламіну.

Домінуючоюйого дією єантигіпоксичнатаантиамнестичнадія. Ноофен® 100стимулюєпроцесинавчання,покращуєпам’ять,підвищуєфізичну тарозумовупрацездатність.ТакожНоофен® маєвластивостітранквілізатора:усуваєпсихоемоційненапруження,тривожність,страх, емоційнулабільність,дратівливість,покращує сон,подовжує тапосилює діюснодійних,наркотичних,нейролептичнихіпротисудомнихзасобів.Психологічніпоказники(увага,пам’ять,швидкість іточністьсенсорно-моторнихреакцій) підвпливомНоофену® 100покращуютьсяна відмінувід діїтранквілізаторів.Препаратподовжуєлатентнийперіод іскорочує тривалістьівираженістьністагму, маєантиепілептичнудію. Невпливає нахоліно- та адренорецептори.Ноофен® 100 помітнозменшуєпроявиастенії тавазовегетативнісимптоми, включаючиголовнийбіль,відчуттяважкості вголові. Ухворих застенією і вемоційно лабільнихосіб вже зперших днівтерапії задопомогоюНоофену® 100покращуєтьсясамопочуття,підвищуєтьсяцікавість таініціатива,мотиваціядіяльностібезнебажаної седаціїабозбудження.Встановлено,що Ноофен® 100 покращуєбіоенергетикумозку.

Препаратдобревсмоктуєтьсяпісля пероральногозастосуваннята добрепроникає у всітканиниорганізму,добрепроходить крізьгематоенцефалічнийбар’єр.Розподіл упечінці таниркахблизький дорівномірного,а в мозку такрові – нижчерівномірного.Через 3години помітнукількістьвведеногоНоофену® 100виявляють усечі,водночасконцентраціяпрепарату втканинахмозку незменшується,його виявляютьу мозку щечерез 6 годин.Наступногодня Ноофен® 100можнавиявити лишев сечі; йогознаходять усечі ще через2 дні після вживання,але виявленакількістьстановить лише5 % відвведеноїдози.Найбільшезв’язування Ноофену® 100відбуваєтьсяу печінці (80 %),воно не єспецифічним.При повторномувведеннікумуляції неспостерігається.

 

Показаннядлязастосування.

Зниженняінтелектуальноїта емоційноїактивності,порушенняпам’яті,зниження концентраціїуваги.

Астенічніітривожно-невротичністани, тривожність,страх,неспокій.

Заїкання,енурез, тики.

ВипадкихворобиМеньєра удітей,запаморочення,пов’язані здісфункцієювестибулярногоапарату, профілактиказахитування.

Профілактикастресовихстанів, передопераціямичи болючимидіагностичнимидослідженнями.

 

Протипоказання.Підвищенаіндивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.Гостраниркованедостатність.

До складупрепаратувходитьаспартам, джерелофенілаланіну.Йогозастосуванняпротипоказанехворим нафенілкетонурію.

 

Належнізаходибезпеки підчасзастосування.

Дітям ізпатологієютравноготракту слідбутиобережнимичерезподразливудію       Ноофену® 100.Таким дітямпризначаютьменші дози.

У випадкутривалогозастосуванняконтролюютьклітиннийсклад крові,показники функціональнихпечінковихпроб.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

НерекомендуєтьсязастосовуватиНоофен® 100 уперіодвагітностіабогодування груддю,оскількинемаєдостатніхданих щодозастосуванняпрепарату вцей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції підчаскеруванняавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Пацієнтам, уяких під часлікуванняпрепаратомвиникаютьсонливість,запамороченняабо іншіпорушення збокуцентральноїнервовоїсистеми, слідутримуватисявід керуванняавтотранспортнимизасобами абороботи зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Досвідзастосуванняпрепаратудітям до 3 роківне вивчено.

 

Спосібзастосуваннята дози

Вмістпакетикарозчинить у 0,5склянкикип’яченоїводи іприймаютьвнутрішньодо їжі. Курслікуваннястановить 2-6тижнів.

Дітямз 3-4роківпризначатипо 100 мг (1пакетик) 2рази на добу; 5-6років – по 100 мг 3рази на добу; 7-10років – по 200 мг(2 пакетики по 100мг) 2 рази надобу; 11-14 років –по 200 мг      (2пакетики по 100мг) 3 рази надобу.

Дітям вікомвід 14 років –рекомендованопризначатипрепаратНоофен® 250 мгтаблетки абокапсули.

Вищі разовідози длядітей: до 6років – 100 мг, з 7 до10 років – 200 мг, з 11до 14 років –       300мг.

Дляпрофілактикизахитуванняприймають разовудозу препаратуНоофен® 100 загодину доподорожіморським,наземним абоповітрянимтранспортом.

Ноофен® 100можнакомбінуватиз іншимипсихотропнимизасобами, цепідвищуєйого ефективність,при цьомуможназменшитидозу препаратуНоофен® 100 таіншихпрепаратів,що вживаютьсяразом із ним.

Якщо одинабо кількаразівзавчасно небулоприйняточергову дозу,топродовжуватикурслікуванняслід згідно зранішепризначенимидозами.

 

Передозування.

Ноофен® 100 – малотоксичнийпрепарат,лише удобовій дозі7-14 гу випадкутривалогозастосуваннявін може бутигепатотоксичним.

Зазначенідози значноперевищуютьрекомендованісереднітерапевтичнідози, згідновіку дитини.Лише привищій дозі,що застосовуєтьсяспосте

Нет аналогов

Ноотропы

Ноотропные препараты являются спасением для многих жителей больших городов Украины, которые живут в неблагоприятных экологических и психоэмоциональных условиях. Лекарственные средства позволяют нормализовать работу нервной системы, улучшить обменные процессы в головном мозге и защитить его от неблагоприятных воздействий. Ноотропные лекарства ускоряют восстановительные процессы в мозге после повреждений и стимулируют интеллектуальную активность.

Виды ноотропных препаратов

После синтезирования первого ноотропного препарата Пирацетама в 1963 году было получено множество новых видов лекарств с аналогичным действием. Все ноотропы подразделяют на средства с доминирующим мнестическим действием (улучшающие память) и препараты с широким спектром действия (нейропротекторы). По своей химической структуре ноотропные средства подобны природным биологически активным веществам (аминокислотам, витаминам). С момента открытия ноотропов не зафиксировано случаев их негативного воздействия на организм. Медикаменты не вызывают опасных побочных эффектов. Лекарственные препараты изготавливаются в разных лекарственных формах – в виде таблеток, капсул, капель, гранул, сиропов, растворов для орального использования и инъекций. Стоимость ноотропных средств зависит от производителя и вида используемого сырья.

Область применения ноотропных средств

Ноотропные средства применяют для лечения взрослых, подростков и детей. Они используются для активизации мыслительной деятельности, улучшения памяти и концентрации внимания. С помощью ноотропов восстанавливают функции мозга после ишемических инсультов, сильных интоксикаций, травм головы и гипоксии. Ноотропные средства назначаются при лечении старческого слабоумия, энуреза, заикания, сахарного диабета, гипертонии и коматозных состояний. Препараты можно принимать одновременно с психотропными и сердечно-сосудистыми лекарствами. Ноотропные вещества применяют в терапии алкогольной и наркотической зависимости. Их часто употребляют спортсмены и люди, которые занимаются интенсивной умственной деятельностью. Препараты рекомендованы для детей, у которых обнаружены задержки психического развития. Некоторые дешевые ноотропные средства можно приобрести без рецепта. Действие ноотропных препаратов на организм полностью не изучено. Поэтому утверждать, что они не причиняют вред, пока невозможно. Под сомнением остается польза ноотропов и их совместимость с другими лекарственными средствами. Несмотря на большой опыт использования медикаментов и отсутствие данных о негативном влиянии их на организм во многих развитых странах мира ноотропные средства не применяют для лечения больных.

Как приобрести ноотропные препараты

Купить ноотропные лекарства можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В аптечных торговых точках имеется больший выбор лекарственных препаратов. В ассортименте представлены ноотропные медикаментозные средства в любых лекарственных формах от разных производителей. Среди них есть недорогие лекарства. Заказать ноотропные препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время суток, находясь дома или на работе. Виртуальные витрины доступны в режиме 24/7. Благодаря удобной системе поиска можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше все выбранные лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную ближе к заказчику. Забрать товар из аптеки можно уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Многочисленные отзывы свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Собранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток. Цена на ноотропы будет той же, которой она была на момент оформления заказа.