НООФЕН 100 ПОР. 100МГ/ДОЗА ПАК. №15 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НООФЕН 100 ПОР. 100МГ/ДОЗА ПАК. №15

Артикул: 8210
Бренд: ОЛАЙНФАРМ АТ
Нет в продаже
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ
ATC: N06BX
Международное название: Phenibut
Содержание: фенібуту 100 мг
Применение: Астенічний та тривожно-невротичний стани, тривога, страх, неспокій, психопатія; у дітей-заїкання, енурез, тики; у літніх людей-безсоння, нічний неспокій.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 НООФЕН® 100

(Noofen100)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діюча речовина:фенібут;

1 пакетикміститьфенібуту 100 мг;

допоміжніречовини:маніт (Е 421),аспартам (Е 951),ароматизаторапельсиновийдюраром         (утому числіміститьсахарозу, ефіримоно- тадигліцерідівлимонної тажирнихкислот            (Е 472с)).

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину.

 

Порошок відбілого досвітло-кремовогокольору;допускаютьсявкрапленняжовтого кольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АТ«Олайнфарм».

Вул.Рупніцу, 5,Олайне, LV - 2114,Латвія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Психостимуляторита ноотропнізасоби. КодАТС  N06B X.

 

Ноофен® єпохіднимγ-аміномасляноїкислоти тафенілетиламіну.

Домінуючоюйого дією єантигіпоксичнатаантиамнестичнадія. Ноофен® 100стимулюєпроцесинавчання,покращуєпам’ять,підвищуєфізичну тарозумовупрацездатність.ТакожНоофен® маєвластивостітранквілізатора:усуваєпсихоемоційненапруження,тривожність,страх, емоційнулабільність,дратівливість,покращує сон,подовжує тапосилює діюснодійних,наркотичних,нейролептичнихіпротисудомнихзасобів.Психологічніпоказники(увага,пам’ять,швидкість іточністьсенсорно-моторнихреакцій) підвпливомНоофену® 100покращуютьсяна відмінувід діїтранквілізаторів.Препаратподовжуєлатентнийперіод іскорочує тривалістьівираженістьністагму, маєантиепілептичнудію. Невпливає нахоліно- та адренорецептори.Ноофен® 100 помітнозменшуєпроявиастенії тавазовегетативнісимптоми, включаючиголовнийбіль,відчуттяважкості вголові. Ухворих застенією і вемоційно лабільнихосіб вже зперших днівтерапії задопомогоюНоофену® 100покращуєтьсясамопочуття,підвищуєтьсяцікавість таініціатива,мотиваціядіяльностібезнебажаної седаціїабозбудження.Встановлено,що Ноофен® 100 покращуєбіоенергетикумозку.

Препаратдобревсмоктуєтьсяпісля пероральногозастосуваннята добрепроникає у всітканиниорганізму,добрепроходить крізьгематоенцефалічнийбар’єр.Розподіл упечінці таниркахблизький дорівномірного,а в мозку такрові – нижчерівномірного.Через 3години помітнукількістьвведеногоНоофену® 100виявляють усечі,водночасконцентраціяпрепарату втканинахмозку незменшується,його виявляютьу мозку щечерез 6 годин.Наступногодня Ноофен® 100можнавиявити лишев сечі; йогознаходять усечі ще через2 дні після вживання,але виявленакількістьстановить лише5 % відвведеноїдози.Найбільшезв’язування Ноофену® 100відбуваєтьсяу печінці (80 %),воно не єспецифічним.При повторномувведеннікумуляції неспостерігається.

 

Показаннядлязастосування.

Зниженняінтелектуальноїта емоційноїактивності,порушенняпам’яті,зниження концентраціїуваги.

Астенічніітривожно-невротичністани, тривожність,страх,неспокій.

Заїкання,енурез, тики.

ВипадкихворобиМеньєра удітей,запаморочення,пов’язані здісфункцієювестибулярногоапарату, профілактиказахитування.

Профілактикастресовихстанів, передопераціямичи болючимидіагностичнимидослідженнями.

 

Протипоказання.Підвищенаіндивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.Гостраниркованедостатність.

До складупрепаратувходитьаспартам, джерелофенілаланіну.Йогозастосуванняпротипоказанехворим нафенілкетонурію.

 

Належнізаходибезпеки підчасзастосування.

Дітям ізпатологієютравноготракту слідбутиобережнимичерезподразливудію       Ноофену® 100.Таким дітямпризначаютьменші дози.

У випадкутривалогозастосуванняконтролюютьклітиннийсклад крові,показники функціональнихпечінковихпроб.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

НерекомендуєтьсязастосовуватиНоофен® 100 уперіодвагітностіабогодування груддю,оскількинемаєдостатніхданих щодозастосуванняпрепарату вцей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції підчаскеруванняавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Пацієнтам, уяких під часлікуванняпрепаратомвиникаютьсонливість,запамороченняабо іншіпорушення збокуцентральноїнервовоїсистеми, слідутримуватисявід керуванняавтотранспортнимизасобами абороботи зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Досвідзастосуванняпрепаратудітям до 3 роківне вивчено.

 

Спосібзастосуваннята дози

Вмістпакетикарозчинить у 0,5склянкикип’яченоїводи іприймаютьвнутрішньодо їжі. Курслікуваннястановить 2-6тижнів.

Дітямз 3-4роківпризначатипо 100 мг (1пакетик) 2рази на добу; 5-6років – по 100 мг 3рази на добу; 7-10років – по 200 мг(2 пакетики по 100мг) 2 рази надобу; 11-14 років –по 200 мг      (2пакетики по 100мг) 3 рази надобу.

Дітям вікомвід 14 років –рекомендованопризначатипрепаратНоофен® 250 мгтаблетки абокапсули.

Вищі разовідози длядітей: до 6років – 100 мг, з 7 до10 років – 200 мг, з 11до 14 років –       300мг.

Дляпрофілактикизахитуванняприймають разовудозу препаратуНоофен® 100 загодину доподорожіморським,наземним абоповітрянимтранспортом.

Ноофен® 100можнакомбінуватиз іншимипсихотропнимизасобами, цепідвищуєйого ефективність,при цьомуможназменшитидозу препаратуНоофен® 100 таіншихпрепаратів,що вживаютьсяразом із ним.

Якщо одинабо кількаразівзавчасно небулоприйняточергову дозу,топродовжуватикурслікуванняслід згідно зранішепризначенимидозами.

 

Передозування.

Ноофен® 100 – малотоксичнийпрепарат,лише удобовій дозі7-14 гу випадкутривалогозастосуваннявін може бутигепатотоксичним.

Зазначенідози значноперевищуютьрекомендованісереднітерапевтичнідози, згідновіку дитини.Лише привищій дозі,що застосовуєтьсяспосте

Нет аналогов