НООФЕН 100 ПОР. 100МГ/ДОЗА ПАК. №15 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НООФЕН 100 ПОР. 100МГ/ДОЗА ПАК. №15

Артикул: 8210
Бренд: ОЛАЙНФАРМ АТ
Выберите аптеку :
упаковка 281.60 грн.
максимум 29 шт
пакет 18.77 грн.
максимум 14 шт
упаковка 284.65 грн.
максимум 11 шт
пакет 18.98 грн.
максимум 14 шт
упаковка 285.55 грн.
максимум 14 шт
пакет 19.04 грн.
максимум 14 шт
упаковка 294.05 грн.
максимум 29 шт
пакет 19.60 грн.
максимум 14 шт
упаковка 295.80 грн.
максимум 14 шт
пакет 19.72 грн.
максимум 14 шт
упаковка 299.35 грн.
максимум 27 шт
пакет 19.96 грн.
максимум 14 шт
упаковка 299.35 грн.
максимум 14 шт
пакет 19.96 грн.
максимум 14 шт
упаковка 299.35 грн.
максимум 19 шт
пакет 19.96 грн.
максимум 14 шт
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ
ATC: N06BX
Международное название: Phenibut
Содержание: фенібуту 100 мг
Применение: Астенічний та тривожно-невротичний стани, тривога, страх, неспокій, психопатія; у дітей-заїкання, енурез, тики; у літніх людей-безсоння, нічний неспокій.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 НООФЕН® 100

(Noofen100)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діюча речовина:фенібут;

1 пакетикміститьфенібуту 100 мг;

допоміжніречовини:маніт (Е 421),аспартам (Е 951),ароматизаторапельсиновийдюраром         (утому числіміститьсахарозу, ефіримоно- тадигліцерідівлимонної тажирнихкислот            (Е 472с)).

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину.

 

Порошок відбілого досвітло-кремовогокольору;допускаютьсявкрапленняжовтого кольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АТ«Олайнфарм».

Вул.Рупніцу, 5,Олайне, LV - 2114,Латвія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Психостимуляторита ноотропнізасоби. КодАТС  N06B X.

 

Ноофен® єпохіднимγ-аміномасляноїкислоти тафенілетиламіну.

Домінуючоюйого дією єантигіпоксичнатаантиамнестичнадія. Ноофен® 100стимулюєпроцесинавчання,покращуєпам’ять,підвищуєфізичну тарозумовупрацездатність.ТакожНоофен® маєвластивостітранквілізатора:усуваєпсихоемоційненапруження,тривожність,страх, емоційнулабільність,дратівливість,покращує сон,подовжує тапосилює діюснодійних,наркотичних,нейролептичнихіпротисудомнихзасобів.Психологічніпоказники(увага,пам’ять,швидкість іточністьсенсорно-моторнихреакцій) підвпливомНоофену® 100покращуютьсяна відмінувід діїтранквілізаторів.Препаратподовжуєлатентнийперіод іскорочує тривалістьівираженістьністагму, маєантиепілептичнудію. Невпливає нахоліно- та адренорецептори.Ноофен® 100 помітнозменшуєпроявиастенії тавазовегетативнісимптоми, включаючиголовнийбіль,відчуттяважкості вголові. Ухворих застенією і вемоційно лабільнихосіб вже зперших днівтерапії задопомогоюНоофену® 100покращуєтьсясамопочуття,підвищуєтьсяцікавість таініціатива,мотиваціядіяльностібезнебажаної седаціїабозбудження.Встановлено,що Ноофен® 100 покращуєбіоенергетикумозку.

Препаратдобревсмоктуєтьсяпісля пероральногозастосуваннята добрепроникає у всітканиниорганізму,добрепроходить крізьгематоенцефалічнийбар’єр.Розподіл упечінці таниркахблизький дорівномірного,а в мозку такрові – нижчерівномірного.Через 3години помітнукількістьвведеногоНоофену® 100виявляють усечі,водночасконцентраціяпрепарату втканинахмозку незменшується,його виявляютьу мозку щечерез 6 годин.Наступногодня Ноофен® 100можнавиявити лишев сечі; йогознаходять усечі ще через2 дні після вживання,але виявленакількістьстановить лише5 % відвведеноїдози.Найбільшезв’язування Ноофену® 100відбуваєтьсяу печінці (80 %),воно не єспецифічним.При повторномувведеннікумуляції неспостерігається.

 

Показаннядлязастосування.

Зниженняінтелектуальноїта емоційноїактивності,порушенняпам’яті,зниження концентраціїуваги.

Астенічніітривожно-невротичністани, тривожність,страх,неспокій.

Заїкання,енурез, тики.

ВипадкихворобиМеньєра удітей,запаморочення,пов’язані здісфункцієювестибулярногоапарату, профілактиказахитування.

Профілактикастресовихстанів, передопераціямичи болючимидіагностичнимидослідженнями.

 

Протипоказання.Підвищенаіндивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.Гостраниркованедостатність.

До складупрепаратувходитьаспартам, джерелофенілаланіну.Йогозастосуванняпротипоказанехворим нафенілкетонурію.

 

Належнізаходибезпеки підчасзастосування.

Дітям ізпатологієютравноготракту слідбутиобережнимичерезподразливудію       Ноофену® 100.Таким дітямпризначаютьменші дози.

У випадкутривалогозастосуванняконтролюютьклітиннийсклад крові,показники функціональнихпечінковихпроб.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

НерекомендуєтьсязастосовуватиНоофен® 100 уперіодвагітностіабогодування груддю,оскількинемаєдостатніхданих щодозастосуванняпрепарату вцей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції підчаскеруванняавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Пацієнтам, уяких під часлікуванняпрепаратомвиникаютьсонливість,запамороченняабо іншіпорушення збокуцентральноїнервовоїсистеми, слідутримуватисявід керуванняавтотранспортнимизасобами абороботи зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Досвідзастосуванняпрепаратудітям до 3 роківне вивчено.

 

Спосібзастосуваннята дози

Вмістпакетикарозчинить у 0,5склянкикип’яченоїводи іприймаютьвнутрішньодо їжі. Курслікуваннястановить 2-6тижнів.

Дітямз 3-4роківпризначатипо 100 мг (1пакетик) 2рази на добу; 5-6років – по 100 мг 3рази на добу; 7-10років – по 200 мг(2 пакетики по 100мг) 2 рази надобу; 11-14 років –по 200 мг      (2пакетики по 100мг) 3 рази надобу.

Дітям вікомвід 14 років –рекомендованопризначатипрепаратНоофен® 250 мгтаблетки абокапсули.

Вищі разовідози длядітей: до 6років – 100 мг, з 7 до10 років – 200 мг, з 11до 14 років –       300мг.

Дляпрофілактикизахитуванняприймають разовудозу препаратуНоофен® 100 загодину доподорожіморським,наземним абоповітрянимтранспортом.

Ноофен® 100можнакомбінуватиз іншимипсихотропнимизасобами, цепідвищуєйого ефективність,при цьомуможназменшитидозу препаратуНоофен® 100 таіншихпрепаратів,що вживаютьсяразом із ним.

Якщо одинабо кількаразівзавчасно небулоприйняточергову дозу,топродовжуватикурслікуванняслід згідно зранішепризначенимидозами.

 

Передозування.

Ноофен® 100 – малотоксичнийпрепарат,лише удобовій дозі7-14 гу випадкутривалогозастосуваннявін може бутигепатотоксичним.

Зазначенідози значноперевищуютьрекомендованісереднітерапевтичнідози, згідновіку дитини.Лише привищій дозі,що застосовуєтьсяспосте

Нет аналогов