НООФЕН 500 ПОР. 500МГ/ДОЗА ПАК. №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НООФЕН 500 ПОР. 500МГ/ДОЗА ПАК. №5

Артикул: 8211
Бренд: ОЛАЙНФАРМ АТ
Выберите аптеку :
упаковка 359.95 грн.
максимум 50 шт
пакет 71.99 грн.
максимум 5 шт
упаковка 364.00 грн.
максимум 10 шт
пакет 72.80 грн.
максимум 5 шт
упаковка 371.10 грн.
максимум 5 шт
пакет 74.22 грн.
максимум 4 шт
упаковка 371.10 грн.
максимум 5 шт
пакет 74.22 грн.
максимум 4 шт
упаковка 371.10 грн.
максимум 36 шт
пакет 74.22 грн.
максимум 4 шт
упаковка 371.75 грн.
максимум 4 шт
пакет 74.35 грн.
максимум 4 шт
упаковка 372.30 грн.
максимум 20 шт
пакет 74.46 грн.
максимум 5 шт
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 НООФЕН® 500

(Noofen500)

 

Складлікарськогозасобу:

діюча речовина:фенібут;

1 пакетикміститьфенібуту 500 мг;

допоміжніречовини:маніт (Е 421),аспартам (Е 951),ароматизаторапельсиновийдюраром         (у томучисліміститьсахарозу,ефіри моно-тадигліцерідівлимонної тажирних кислот            (Е 472с)).

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину.

 

Порошок відбілого досвітло-кремовогокольору;допускаютьсявкрапленняжовтого кольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АТ«Олайнфарм».

Вул.Рупніцу, 5,Олайне, LV - 2114,Латвія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Психостимуляторита ноотропнізасоби. КодАТС  N06B X.

 

Ноофен® 500 єпохіднимγ-аміномасляноїкислоти тафенілетиламіну.

Домінуючоюйого дією єантигіпоксичнатаантиамнестичнадія. Ноофен® 500стимулюєпроцесинавчання,покращуєпам’ять,підвищуєфізичну тарозумовупрацездатність.ТакожНоофен® 500 маєвластивостітранквілізатора:усуваєпсихоемоційненапруження,тривожність,страх, емоційнулабільність,дратівливість,покращує сон,подовжує тапосилює діюснодійних, наркотичних,нейролептичнихіпротисудомнихзасобів.Психологічніпоказники(увага, пам’ять,швидкість іточністьсенсорно-моторнихреакцій) підвпливомНоофену® 500покращуютьсяна відмінувід діїтранквілізаторів.Препаратподовжуєлатентнийперіод і скорочуєтривалість івираженістьністагму, маєантиепілептичнудію. Невпливає нахоліно- таадренорецептори.Ноофен® 500 помітнозменшуєпроявиастенії тавазовегетативнісимптоми,включаючиголовнийбіль,відчуття важкостів голові. Ухворих застенією і вемоційнолабільнихосіб вже зперших днівтерапії задопомогоюНоофену® 500покращуєтьсясамопочуття,підвищуєтьсяцікавість таініціатива,мотиваціядіяльностібез небажаноїседації абозбудження.Встановлено,що Ноофен® 500покращуєбіоенергетикумозку.

У хворих зпсихогенноюеректильноюдисфункцієюНоофен®500,проявляючитранквілізуючу,антиастенічнутапсихоенергезуючудію, активуєцентральніпроеректильнімеханізми.

Препаратдобревсмоктуєтьсяпісляпероральногозастосуваннята добрепроникає увсі тканиниорганізму,добрепроходитькрізь гематоенцефалічнийбар’єр.Розподіл упечінці таниркахблизький дорівномірного,а в мозку такрові – нижчерівномірного.Через 3 годинипомітнукількістьвведеногоНоофену® 500 виявляютьу сечі,водночасконцентраціяпрепарату втканинахмозку незменшується, йоговиявляють умозку щечерез 6 годин.Наступногодня Ноофен® 500можнавиявити лишев сечі; йогознаходять усечі ще через2 дні післявживання, алевиявленакількість становитьлише 5 % відвведеноїдози. Найбільшезв’язування Ноофену® 500відбуваєтьсяу печінці (80 %),воно не єспецифічним.Приповторномувведеннікумуляції неспостерігається.

 

Показаннядлязастосування.

Зниженняінтелектуальноїта емоційноїактивності,порушенняпам’яті,зниженняконцентраціїуваги.

Астенічні ітривожно-невротичністани, тривожність,страх,неспокій,неврознав’язливихстанів,психопатія.

У людейлітньоговіку –безсоння,нічний неспокій.

ХворобаМеньєра,запаморочення,пов’язані з дисфункцієювестибулярногоапарату різноїетіології,дляпрофілактикизахитування.

Укомплексномулікуванніалкоголізму,длякупіруванняпсихопатологічнихі соматовегетативнихпорушень підчас синдрому абстиненції.Лікуванняалкогольнихпределіріознихі деліріознихстанів разоміззагальноприйнятимидезінтоксикаційнимизасобами.

Укомплексномулікуванніжінок зостеохондрозомшийно-грудноговідділухребта та клімактеричнимирозладами.

Улікуваннічоловіків зеректильноюдисфункцієюпсихогенногота змішаногогенезу якмонометод, атакож ускладікомплексноїтерапії.

Профілактикастресовихстанів, передопераціямичи болючимидіагностичнимидослідженнями.

 

Протипоказання.Підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату.Гостраниркованедостатність.

До складупрепаратувходитьаспартам, джерелофенілаланіну.Йогозастосуванняпротипоказанехворим нафенілкетонурію.

 

Належнізаходибезпеки підчасзастосування.

Хворим ізпатологієютравноготракту слідбути обережнимичерезподразливудію       Ноофену® 500.Цим хворимпризначаютьменші дози.

У випадкутривалогозастосуванняконтролюютьклітиннийсклад крові,показники функціональнихпечінковихпроб.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

НерекомендуєтьсязастосовуватиНоофен® 500 уперіодвагітностіабогодування груддю,оскількинемаєдостатніхданих щодозастосуванняпрепарату вцей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції підчаскеруванняавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Пацієнтам, уяких під часлікуванняпрепаратомвиникаютьсонливість,запамороченняабо іншіпорушення збокуцентральноїнервовоїсистеми, слідутримуватисявід керуванняавтотранспортнимизасобами абороботи зіншими механізмами.

 

Діти.

Застосуванняпрепарату удітейпротипоказано.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Вмістпакетикарозчинить у 0,5склянкикип’яченоїводи іприймаютьвнутрішньодо їжі. Курслікуваннястановить 2-6тижнів.

Препаратпризначаютьпо 500 мг 1-3 рази надобу. Принеобхідностіденну дозуможна збільшитидо 2,5 г (5пакетиків).

Ноофен® 500можнакомбінуватиз іншимипсихотропнимизасобами, цепідвищуєйого ефективність,при цьомуможназменшитидозу препаратуНоофен® 500 таіншихпрепаратів,що вживаютьсяразом із ним.

Длякупуванняалкогольногоабстинентногосиндрому уперші днілікуваннязастосовуютьпо 500 мг 2-3 разивпро&

Нет аналогов

Ноотропы

Ноотропные препараты являются спасением для многих жителей больших городов Украины, которые живут в неблагоприятных экологических и психоэмоциональных условиях. Лекарственные средства позволяют нормализовать работу нервной системы, улучшить обменные процессы в головном мозге и защитить его от неблагоприятных воздействий. Ноотропные лекарства ускоряют восстановительные процессы в мозге после повреждений и стимулируют интеллектуальную активность.

Виды ноотропных препаратов

После синтезирования первого ноотропного препарата Пирацетама в 1963 году было получено множество новых видов лекарств с аналогичным действием. Все ноотропы подразделяют на средства с доминирующим мнестическим действием (улучшающие память) и препараты с широким спектром действия (нейропротекторы). По своей химической структуре ноотропные средства подобны природным биологически активным веществам (аминокислотам, витаминам). С момента открытия ноотропов не зафиксировано случаев их негативного воздействия на организм. Медикаменты не вызывают опасных побочных эффектов. Лекарственные препараты изготавливаются в разных лекарственных формах – в виде таблеток, капсул, капель, гранул, сиропов, растворов для орального использования и инъекций. Стоимость ноотропных средств зависит от производителя и вида используемого сырья.

Область применения ноотропных средств

Ноотропные средства применяют для лечения взрослых, подростков и детей. Они используются для активизации мыслительной деятельности, улучшения памяти и концентрации внимания. С помощью ноотропов восстанавливают функции мозга после ишемических инсультов, сильных интоксикаций, травм головы и гипоксии. Ноотропные средства назначаются при лечении старческого слабоумия, энуреза, заикания, сахарного диабета, гипертонии и коматозных состояний. Препараты можно принимать одновременно с психотропными и сердечно-сосудистыми лекарствами. Ноотропные вещества применяют в терапии алкогольной и наркотической зависимости. Их часто употребляют спортсмены и люди, которые занимаются интенсивной умственной деятельностью. Препараты рекомендованы для детей, у которых обнаружены задержки психического развития. Некоторые дешевые ноотропные средства можно приобрести без рецепта. Действие ноотропных препаратов на организм полностью не изучено. Поэтому утверждать, что они не причиняют вред, пока невозможно. Под сомнением остается польза ноотропов и их совместимость с другими лекарственными средствами. Несмотря на большой опыт использования медикаментов и отсутствие данных о негативном влиянии их на организм во многих развитых странах мира ноотропные средства не применяют для лечения больных.

Как приобрести ноотропные препараты

Купить ноотропные лекарства можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В аптечных торговых точках имеется больший выбор лекарственных препаратов. В ассортименте представлены ноотропные медикаментозные средства в любых лекарственных формах от разных производителей. Среди них есть недорогие лекарства. Заказать ноотропные препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время суток, находясь дома или на работе. Виртуальные витрины доступны в режиме 24/7. Благодаря удобной системе поиска можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше все выбранные лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную ближе к заказчику. Забрать товар из аптеки можно уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Многочисленные отзывы свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Собранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток. Цена на ноотропы будет той же, которой она была на момент оформления заказа.