ОМАРОН ТАБ. №60 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМАРОН ТАБ. №60

Артикул: 8203
Бренд: НИЖФАРМ ОАО
Нет в продаже
Производитель: НИЖФАРМ ОАО
ATC: N06BX
Международное название: Comb drug
Содержание: пірацетаму (у перерахуванні на 100 % речовину) 400 мг, цинаризину 25 мг
Применение: Недостатність мозкового кровообігу; інтоксикації; захворювання ЦНС із зниженням інтелектуально-мнестичних функцій, психоорганічний синдром, астенічний синдром; лабіринтопатії, синдром Мен'єра; відставання інтелектуального розвитку у дітей, тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н СТ Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ОМАРОН®

 (OMARON)

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:пірацетам,цинаризин;

1 таблеткаміститьпірацетаму (уперерахуванні  на 100 %речовину) 400 мг,цинаризину  25 мг;

допоміжніречовини: лактоза,моногідрат;магніюкарбонатлегкий; повідон;кремніюдіоксидколоїднийбезводний;кальціюстеаратумоногідрат;кросповідон.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткибілогокольору,плоскоциліндричноїформи зрискою наодній ізсторін. Допускаєтьсямармуровістьповерхні.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ВАТ«НИЖФАРМ».РосійськаФедерація, 603950, м.НижнійНовгород,ГСП-459, вул.Салганська, 7.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Психостимулюючіта ноотропнізасоби.

Код АТС N06B X.

 

Омарон® -комбінованийпрепарат.Активнимикомпонентамипрепарату єпірацетам,циклічнепохіднегама-аміномасляноїкислоти, іцинаризин –селективнийантагоністкальцієвихканалів.

Пірацетам єноотропнимзасобом, щодіє на мозок,покращуючикогнітивні(пізнавальні)функції, такіяк здатністьдо навчання,пам’ять,увага, атакожрозумовупрацездатність.Механізміввпливупрепарату нацентральнунервовусистему,кілька: змінашвидкостіпоширеннязбудження уголовномумозку;посиленняметаболічнихпроцесів унервовихклітинах; поліпшеннямікроциркуляціїшляхомвпливу нареологічніхарактеристикикрові, не спричиняючипри цьомусудинорозширювальноїдії. Покращуєзв’язкиміжпівкулямиголовногомозку і синаптичнупровідністьунеокортикальнихструктурах.Післятривалогозастосуванняпрепаратупацієнтамизі зниженняммозковихфункційвідзначаєтьсяпокращеннякогнітивнихфункцій,покращенняуваги.

Цинаризинпригнічуєскороченняклітингладких васкулярнихм’язівшляхомблокуваннякальцієвихканалів.Додатково допрямогокальцієвогоантагонізмуцинаризинзнижуєскорочувальнудіювазоактивнихречовин,таких якнорепінефриниі серотонін,шляхомблокуванняконтрольованихнимирецепторівкальцієвих каналів.Блокаданадходженнякальцію до клітинзалежить відрізновидутканини, результатоміі антивазоконстрикторноїдії безвпливу на артеріальнийтиск ічастотусерцевихскорочень.Цинаризинможе уподальшомуполіпшуватинедостатнюмікроциркуляціюшляхомпідвищенняеластичностімембраниеритроцитіві зниженняв’язкостікрові. Збільшуєтьсяклітинна резистентністьдо гіпоксії.Цинаризин пригнічуєстимуляціювестибулярноїсистеми, щомає своїмрезультатомпригніченняністагму таіншихавтономнихреакцій. Цинаризинзапобігаєвиникненнюгострих нападівзапаморочення.

 

Показаннядлязастосування.

Дорослим

Підтримуючелікуванняприсимптомахцереброваскулярногопоходження,які включаютьпорушенняпам’яті іфункціїмислення, зниженняконцентраціїуваги.Порушення настрою(дратівливість).

Підтримуючелікуванняприсимптомахлабіринтнихрозладів, яківключаютьзапаморочення,шум у вухах,ністагм,нудоту,блювання; присиндроміМеньєра.

Профілактикахвороби руху.

Профілактикамігрені.

Дітям.

Лікуваннядизлексії удітей вікомвід 8 років упоєднанні зіншиминалежнимиметодами,включаючилогопедію.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдопірацетаму,цинаризинуабо добудь-якогодопоміжногокомпонентапрепарату;індивідуальначутливістьдо похіднихпіролідону.

Тяжканиркованедостатність,гостре порушеннямозковогокровообігу(геморагічнийінсульт),хореяХантингтона,паркінсонізм,підвищеннявнутрішньоочноготиску,психомоторнезбудження.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препарат зобережністюпризначатиособам іззахворюваннямипечінкита/або нирок.У випадкахлегкої абопомірноїниркової недостатностірекомендується зменшититерапевтичнудозу абозбільшитиінтервалиміж застосуваннями.

Хворим ізпорушеннямфункціїпечінки необхіднослідкуватиза значеннямпечінковихферментів.

Придовготривалійтерапії ухворих літньоговікурекомендуєтьсярегулярнийконтроль запоказникамифункціїнирок, принеобхідностіслідкорегуватидозу залежновідрезультатівдослідженнякліренсукреатиніну.

Проникаєчерезфільтрувальнімембрани апаратівдлягемодіалізу.

Застосуванняпрепаратуслід уникатипри порфірії.

Препаратможе датихибнопозитивнийрезультат припроведеннідопінговогоконтролю у спортсменів.

У зв’язку зтим, щопірацетамзнижуєагрегаціютромбоцитів,необхідно зобережністю призначатихворим зпорушеннямгемостазу,під часвеликиххірургічнихоперацій чихворим ізсимптомамитяжкоїкровотечі.

Як і іншіантигістаміннілікарськізасоби,Омарон®  можеспричинятиподразненнявепігастральнійділянці;застосуванняйого післяїди можезменшитиявища подразненняшлунка.

Слідутримуватисявідодночасноговживанняалкоголю абоантидепресантів,оскільки препаратможеспричинитисонливість,особливо насамомупочаткулікування(див. розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій»).

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам ізрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози, недостатністюлактози абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слід застосовуватилікарськийзасіб.

 

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Уперіодвагітностіабо годуваннягруддюпрепарат неможназастосовувати.

Уразінеобхідностілікуванняпрепаратомслідприпинитигодуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Сліддотримуватисяобережностіпід часкеруванняавтотранспортом,роботи зіншимимеханізмами,зважаючи навиникненняможливихпобічнихреакцій збоку центральноїнервовоїсистеми.

 

Діти.Препаратзастосовуватидітям вікомвід 8 роківдлялікуваннядизлексії.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Нет аналогов