ОМАРОН ТАБ. №60 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМАРОН ТАБ. №60

Артикул: 8203
Бренд: НИЖФАРМ ОАО
Нет в продаже
Производитель: НИЖФАРМ ОАО
ATC: N06BX
Международное название: Comb drug
Содержание: пірацетаму (у перерахуванні на 100 % речовину) 400 мг, цинаризину 25 мг
Применение: Недостатність мозкового кровообігу; інтоксикації; захворювання ЦНС із зниженням інтелектуально-мнестичних функцій, психоорганічний синдром, астенічний синдром; лабіринтопатії, синдром Мен'єра; відставання інтелектуального розвитку у дітей, тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н СТ Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ОМАРОН®

 (OMARON)

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:пірацетам,цинаризин;

1 таблеткаміститьпірацетаму (уперерахуванні  на 100 %речовину) 400 мг,цинаризину  25 мг;

допоміжніречовини: лактоза,моногідрат;магніюкарбонатлегкий; повідон;кремніюдіоксидколоїднийбезводний;кальціюстеаратумоногідрат;кросповідон.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткибілогокольору,плоскоциліндричноїформи зрискою наодній ізсторін. Допускаєтьсямармуровістьповерхні.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ВАТ«НИЖФАРМ».РосійськаФедерація, 603950, м.НижнійНовгород,ГСП-459, вул.Салганська, 7.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Психостимулюючіта ноотропнізасоби.

Код АТС N06B X.

 

Омарон® -комбінованийпрепарат.Активнимикомпонентамипрепарату єпірацетам,циклічнепохіднегама-аміномасляноїкислоти, іцинаризин –селективнийантагоністкальцієвихканалів.

Пірацетам єноотропнимзасобом, щодіє на мозок,покращуючикогнітивні(пізнавальні)функції, такіяк здатністьдо навчання,пам’ять,увага, атакожрозумовупрацездатність.Механізміввпливупрепарату нацентральнунервовусистему,кілька: змінашвидкостіпоширеннязбудження уголовномумозку;посиленняметаболічнихпроцесів унервовихклітинах; поліпшеннямікроциркуляціїшляхомвпливу нареологічніхарактеристикикрові, не спричиняючипри цьомусудинорозширювальноїдії. Покращуєзв’язкиміжпівкулямиголовногомозку і синаптичнупровідністьунеокортикальнихструктурах.Післятривалогозастосуванняпрепаратупацієнтамизі зниженняммозковихфункційвідзначаєтьсяпокращеннякогнітивнихфункцій,покращенняуваги.

Цинаризинпригнічуєскороченняклітингладких васкулярнихм’язівшляхомблокуваннякальцієвихканалів.Додатково допрямогокальцієвогоантагонізмуцинаризинзнижуєскорочувальнудіювазоактивнихречовин,таких якнорепінефриниі серотонін,шляхомблокуванняконтрольованихнимирецепторівкальцієвих каналів.Блокаданадходженнякальцію до клітинзалежить відрізновидутканини, результатоміі антивазоконстрикторноїдії безвпливу на артеріальнийтиск ічастотусерцевихскорочень.Цинаризинможе уподальшомуполіпшуватинедостатнюмікроциркуляціюшляхомпідвищенняеластичностімембраниеритроцитіві зниженняв’язкостікрові. Збільшуєтьсяклітинна резистентністьдо гіпоксії.Цинаризин пригнічуєстимуляціювестибулярноїсистеми, щомає своїмрезультатомпригніченняністагму таіншихавтономнихреакцій. Цинаризинзапобігаєвиникненнюгострих нападівзапаморочення.

 

Показаннядлязастосування.

Дорослим

Підтримуючелікуванняприсимптомахцереброваскулярногопоходження,які включаютьпорушенняпам’яті іфункціїмислення, зниженняконцентраціїуваги.Порушення настрою(дратівливість).

Підтримуючелікуванняприсимптомахлабіринтнихрозладів, яківключаютьзапаморочення,шум у вухах,ністагм,нудоту,блювання; присиндроміМеньєра.

Профілактикахвороби руху.

Профілактикамігрені.

Дітям.

Лікуваннядизлексії удітей вікомвід 8 років упоєднанні зіншиминалежнимиметодами,включаючилогопедію.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдопірацетаму,цинаризинуабо добудь-якогодопоміжногокомпонентапрепарату;індивідуальначутливістьдо похіднихпіролідону.

Тяжканиркованедостатність,гостре порушеннямозковогокровообігу(геморагічнийінсульт),хореяХантингтона,паркінсонізм,підвищеннявнутрішньоочноготиску,психомоторнезбудження.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препарат зобережністюпризначатиособам іззахворюваннямипечінкита/або нирок.У випадкахлегкої абопомірноїниркової недостатностірекомендується зменшититерапевтичнудозу абозбільшитиінтервалиміж застосуваннями.

Хворим ізпорушеннямфункціїпечінки необхіднослідкуватиза значеннямпечінковихферментів.

Придовготривалійтерапії ухворих літньоговікурекомендуєтьсярегулярнийконтроль запоказникамифункціїнирок, принеобхідностіслідкорегуватидозу залежновідрезультатівдослідженнякліренсукреатиніну.

Проникаєчерезфільтрувальнімембрани апаратівдлягемодіалізу.

Застосуванняпрепаратуслід уникатипри порфірії.

Препаратможе датихибнопозитивнийрезультат припроведеннідопінговогоконтролю у спортсменів.

У зв’язку зтим, щопірацетамзнижуєагрегаціютромбоцитів,необхідно зобережністю призначатихворим зпорушеннямгемостазу,під часвеликиххірургічнихоперацій чихворим ізсимптомамитяжкоїкровотечі.

Як і іншіантигістаміннілікарськізасоби,Омарон®  можеспричинятиподразненнявепігастральнійділянці;застосуванняйого післяїди можезменшитиявища подразненняшлунка.

Слідутримуватисявідодночасноговживанняалкоголю абоантидепресантів,оскільки препаратможеспричинитисонливість,особливо насамомупочаткулікування(див. розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій»).

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам ізрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози, недостатністюлактози абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слід застосовуватилікарськийзасіб.

 

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Уперіодвагітностіабо годуваннягруддюпрепарат неможназастосовувати.

Уразінеобхідностілікуванняпрепаратомслідприпинитигодуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Сліддотримуватисяобережностіпід часкеруванняавтотранспортом,роботи зіншимимеханізмами,зважаючи навиникненняможливихпобічнихреакцій збоку центральноїнервовоїсистеми.

 

Діти.Препаратзастосовуватидітям вікомвід 8 роківдлялікуваннядизлексії.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Нет аналогов

Ноотропы

Ноотропные препараты являются спасением для многих жителей больших городов Украины, которые живут в неблагоприятных экологических и психоэмоциональных условиях. Лекарственные средства позволяют нормализовать работу нервной системы, улучшить обменные процессы в головном мозге и защитить его от неблагоприятных воздействий. Ноотропные лекарства ускоряют восстановительные процессы в мозге после повреждений и стимулируют интеллектуальную активность.

Виды ноотропных препаратов

После синтезирования первого ноотропного препарата Пирацетама в 1963 году было получено множество новых видов лекарств с аналогичным действием. Все ноотропы подразделяют на средства с доминирующим мнестическим действием (улучшающие память) и препараты с широким спектром действия (нейропротекторы). По своей химической структуре ноотропные средства подобны природным биологически активным веществам (аминокислотам, витаминам). С момента открытия ноотропов не зафиксировано случаев их негативного воздействия на организм. Медикаменты не вызывают опасных побочных эффектов. Лекарственные препараты изготавливаются в разных лекарственных формах – в виде таблеток, капсул, капель, гранул, сиропов, растворов для орального использования и инъекций. Стоимость ноотропных средств зависит от производителя и вида используемого сырья.

Область применения ноотропных средств

Ноотропные средства применяют для лечения взрослых, подростков и детей. Они используются для активизации мыслительной деятельности, улучшения памяти и концентрации внимания. С помощью ноотропов восстанавливают функции мозга после ишемических инсультов, сильных интоксикаций, травм головы и гипоксии. Ноотропные средства назначаются при лечении старческого слабоумия, энуреза, заикания, сахарного диабета, гипертонии и коматозных состояний. Препараты можно принимать одновременно с психотропными и сердечно-сосудистыми лекарствами. Ноотропные вещества применяют в терапии алкогольной и наркотической зависимости. Их часто употребляют спортсмены и люди, которые занимаются интенсивной умственной деятельностью. Препараты рекомендованы для детей, у которых обнаружены задержки психического развития. Некоторые дешевые ноотропные средства можно приобрести без рецепта. Действие ноотропных препаратов на организм полностью не изучено. Поэтому утверждать, что они не причиняют вред, пока невозможно. Под сомнением остается польза ноотропов и их совместимость с другими лекарственными средствами. Несмотря на большой опыт использования медикаментов и отсутствие данных о негативном влиянии их на организм во многих развитых странах мира ноотропные средства не применяют для лечения больных.

Как приобрести ноотропные препараты

Купить ноотропные лекарства можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В аптечных торговых точках имеется больший выбор лекарственных препаратов. В ассортименте представлены ноотропные медикаментозные средства в любых лекарственных формах от разных производителей. Среди них есть недорогие лекарства. Заказать ноотропные препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время суток, находясь дома или на работе. Виртуальные витрины доступны в режиме 24/7. Благодаря удобной системе поиска можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше все выбранные лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную ближе к заказчику. Забрать товар из аптеки можно уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Многочисленные отзывы свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Собранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток. Цена на ноотропы будет той же, которой она была на момент оформления заказа.