РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЦИТОФЛАВИН ТАБ. №50 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЦИТОФЛАВИН ТАБ. №50

Артикул: 8193
Бренд: ПОЛИСАН НТФФ ООО РОССИЯ
Выберите аптеку :
упаковка 181.30 грн.
максимум 9 шт
блист 36.26 грн.
максимум 5 шт
упаковка 182.30 грн.
максимум 5 шт
блист 36.46 грн.
максимум 5 шт
упаковка 186.00 грн.
максимум 8 шт
блист 37.20 грн.
максимум 5 шт
упаковка 189.20 грн.
максимум 15 шт
блист 37.84 грн.
максимум 5 шт
упаковка 190.00 грн.
максимум 4 шт
блист 38.00 грн.
максимум 5 шт
упаковка 190.20 грн.
максимум 5 шт
блист 38.04 грн.
максимум 5 шт
упаковка 191.55 грн.
максимум 6 шт
блист 38.31 грн.
максимум 5 шт
упаковка 191.75 грн.
максимум 13 шт
блист 38.35 грн.
максимум 5 шт
упаковка 191.75 грн.
максимум 9 шт
блист 38.35 грн.
максимум 5 шт
упаковка 191.75 грн.
максимум 15 шт
блист 38.35 грн.
максимум 5 шт
упаковка 191.75 грн.
максимум 5 шт
блист 38.35 грн.
максимум 5 шт
упаковка 192.15 грн.
максимум 12 шт
блист 38.43 грн.
максимум 4 шт
Производитель: ПОЛИСАН НТФФ ООО РОССИЯ
ATC: N07XX
Международное название: Comb drug
Содержание: кислоти янтарної 0,3 г; рибоксину (інозину) 0,05 г; нікотинаміду 0,025 г; рибофлавіну фосфату натрію (рибофлавіну) 0,005 г
Применение: У складі комплексної терапії для лікування хронічної ішемії головного мозку 1-3 стадії, церебрального атеросклерозу, гіпертен зивної енцефалопатії, астенічного син-му.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЦИТОФЛАВІН

(CYTOFLAVINÒ)

 

Склад:

діючіречовини: 1таблеткамістить  кислотиянтарної  0,3 г;рибоксину(інозину) 0,05 г;нікотинаміду  0,025 г;рибофлавінуфосфатунатрію(рибофлавіну)0,005 г;

допоміжніречовини:повідон,кальціюстеарат,гіпромелоза(гідроксипропілметил-целюлоза),полісорбат 80;

кишковорозчиннаоболонка:

метакрилатногосополімерудисперсія, пропіленгліколь,кармоїзин(Е122), тропеолінО.

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні.

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,що діють нанервовусистему. КодАТС N07XX.

 

Клінічніхарактеристики.                                                                                                                  

 

Показання.

Ускладі комплексноїтерапії длялікуванняхронічної ішеміїголовногомозку 1 - 3стадії,церебральногоатеросклерозу,гіпертензивноїенцефалопатії,астенічногосиндрому(нездужання івтома).

 

Протипоказання.

Індивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.Нефролітіаз,подагра,гіперурикемія.

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуютьвнутрішньопо 2 таблетки 2рази на добуза півгодинидо їди, зінтервалом            8–10 годин, нерозжовують, запивають100 мл води.Тривалістькурсу – 25 днів.                 Вечірнійприйомпрепаратурекомендуєтьсяне пізніше 18години.Призначенняповторного курсупроводитьсяпринаростаннісимптоматикицереброваскулярноїнедостатності(погіршенняінтелектуально-мнестичних функцій), але нераніше ніжчерез 25–30днів післязакінченняпопереднього  курсу.

Побічніреакції.          

Збокусерцево-судинноїсистеми: можливекороткочаснепідвищенняартеріальноготиску.

Збокунервовоїсистеми:  головнийбіль,безсоння.

Збокушлунково-кишковоготракту: гіркота уроті, сухістьу роті,металевийприсмак уроті, нудота,блювання,короткочаснийбіль вепігастральнійділянці.

Призастосуванніпрепаратуможливі реакціїгіперчутливості,включаючивисипання,свербіж,гіперемію,кропив'янку. Можливезабарвленнясечі у жовтийколір.

Притриваломуприйомі увисокихдозахможливевиникненнягіперурикемії,загостренняподагри черезвмістрибоксину(інозину);можливе порушеннязору, функціїнирок – черезвміст рибофлавіну.

 

Передозування.

Випадківпередозуваннянеспостерігалось.Можливепосилення проявівпобічнихреакцій.

У разінеобхідності–симптоматичнелікування.Специфічногоантидоту неіснує. 

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Застосуванняу періодвагітностіможливе утому випадку,колиочікуванакористь дляматері перевищуєпотенційнийризик дляплода.

Рішеннящододоцільностіпризначенняпрепарату вперіодгодуваннягруддюприймаєлікаріндивідуально.

 

Діти.

Протипоказанозастосуваннядітям (до 18 років).

 

Особливостізастосування.

Вечірнійприйомпрепаратупотрібно проводитине пізніше 18години.Прийом препаратупісля 18години можеутруднюватизасинання,зважаючи найоготонізуючудію.

Приартеріальнійгіпертензіїможливе коригуваннядозантигіпертензивнихпрепаратів.

Зобережністюзастосовуватипри хворобахорганівтравлення(ерозії,виразкишлунка ідванадцятипалоїкишки,гастрити,дуоденіти (устадіїзагострення)).

Якщо уВас одне зперерахованихзахворювань,перед прийомомпрепаратуобов'язковопроконсультуйтесяз лікарем.

Можливезабарвленнясечі у жовтийколір, що єцілкомнешкідливимфактором іпояснюєтьсянаявністю упрепаратірибофлавіну.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій.

Кислотаянтарна,рибоксин(інозин),нікотинамідсумісні зіншимилікарськими засобами.

Рибоксин(інозин) приодночасномузастосуванніз серцевимиглікозидамиможе попереджативиникненняаритмій,підсилюватипозитивнуінотропнудію.

Приодночасномузастосуваннірибоксину збета-адреноблокаторамиефектрибоксину незменшується.Рибоксинможепосилюватиефектигепарину,збільшуючитривалістьйого дії.

Можливеодночаснезастосуванняз нітрогліцерином,ніфедипіном,фуросемідом,спіронолактоном.

Рибофлавінзменшуєактивністьдоксицикліну,тетрацикліну,окситетрацикліну,еритроміцинуілінкоміцину.Не суміснийіз стрептоміцином.

Трициклічніантидепресанти,іміпрамін і амітриптилінінгібуютьметаболізмрибофлавіну,особливо утканинахсерця. Хлорпромазин,імізин зарахунокблокадифлавінокіназипорушуютьвключеннярибофлавінуу флавінаденинмононуклеотидіфлавінадениндинуклеотидтазбільшуютьйоговиведення із сечею.

Тиреоїднігормониприскорюютьметаболізмрибофлавіну.

Зменшує йпопереджаєпобічніефекти хлорамфеніколу(порушеннягемопоезу,невритзоровогонерва).

Нет аналогов