РЕЦЕПТУРНЫЙ
ВЕСТИБО ТАБ. 24МГ №60 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВЕСТИБО ТАБ. 24МГ №60

Артикул: 45216
Бренд: АКТАВИС
Выберите аптеку :
упаковка 313.85 грн.
максимум 4 шт
блист 78.46 грн.
максимум 4 шт
упаковка 343.35 грн.
максимум 4 шт
блист 85.84 грн.
максимум 4 шт
упаковка 358.90 грн.
максимум 6 шт
блист 89.73 грн.
максимум 4 шт
упаковка 362.15 грн.
максимум 2 шт
блист 90.54 грн.
максимум 4 шт
упаковка 369.75 грн.
максимум 4 шт
блист 92.44 грн.
максимум 4 шт
упаковка 372.85 грн.
максимум 8 шт
блист 93.21 грн.
максимум 4 шт
упаковка 374.55 грн.
максимум 9 шт
блист 93.64 грн.
максимум 4 шт
упаковка 377.20 грн.
максимум 4 шт
блист 94.30 грн.
максимум 4 шт
упаковка 377.95 грн.
максимум 10 шт
блист 94.49 грн.
максимум 4 шт
упаковка 377.95 грн.
максимум 12 шт
блист 94.49 грн.
максимум 4 шт
Производитель: АКТАВИС
ATC: N07CA01
Международное название: Betahistine
Содержание: бетагістину дигідрохлориду 24 мг
Применение: Вестибулярні порушення із запамороченням, шумом у вухах, нудотою, блюванням, зниженням слуху: комплекс симптомів Меньєра.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ВЕСТІБО

(VESTIBO)

Склад:

діючаречовина: betahistine;

1таблеткаміститьбетагістинудигідрохлориду8 мг або 16 мг, або24 мг;

допоміжніречовини:повідон,целюлозамікрокристалічна,лактозимоногідрат,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, кросповідон,кислотастеаринова.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:

таблеткипо 8 мг:циліндричні,плоскі, біліабо майжебілі таблетки,здвосторонньоюфаскою,тиснення В8 зоднієї сторони,зворотнасторона –плоска;

таблеткипо 16 мг:циліндричні,плоскі, біліабо майжебілі таблетки,здвосторонньоюфаскою,тиснення В16 зоднієїсторони,зворотнасторона – знасічкою;

таблеткипо 24 мг: круглі,двоопуклібілі абомайже білітаблетки, ззаглибленоюнасічкою зоднієїсторони.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлялікуваннявестибулярнихпорушень.

КодАТX N07C A01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Механізмдіїбетагістинувивченийлише частково.Існуєдекількадостовірних гіпотез,які булипідтвердженіданими досліджень,проведенихна тваринахта за участюлюдей.

Впливбетагістинунагістамінергічнусистему.Встановлено,щобетагістинчастковопроявляєагоністичнуактивністьщодо Н1-рецепторів,а такожантагоністичнуактивністьщодо Н3-рецепторівгістаміну внервовійтканині тамає незначнуактивністьщодо Н2-рецепторівгістаміну.Бетагістинзбільшуєобмін тавивільненнягістамінушляхом блокуванняпресинаптичнихН3-рецепторівта індукціїпроцесузниження кількостівідповіднихН3-рецепторів.

Бетагістинможезбільшуватикровотік в кохлеарнійзоні, а такожу всьомуголовному мозку.Фармакологічнідослідженняна тваринах продемонструвалипокращеннякровообігу всудинах stria vascularis внутрішньоговуха,можливо, зарахунок розслабленняпрекапілярнихсфінктерів усистемімікроциркуляціївнутрішньоговуха. Бетагістинтакожпродемонструвавзбільшеннямозковогокровотоку ворганізмі людини.

Бетагістинсприяєвестибулярнійкомпенсації.Бетагістинприскорюєвідновленнявестибулярноїфункціїпісляоднобічноїнейректоміїу тварин,стимулюючи ісприяючипроцесуцентральноївестибулярноїкомпенсації.Цей ефектхарактеризуєтьсяпосиленнямрегуляціїобміну івивільненнягістаміну тареалізуєтьсяв результатіантагонізму H3-рецепторів.У людей підчаслікуваннябетагістиномтакож зменшувавсячасвідновленнявестибулярноїфункціїпіслянейректомії.

 

 

Бетагістинзмінюєактивністьнейронів у вестибулярнихядрах. Булотакожвстановлено,щобетагістинмає дозозалежнийінгібуючийвплив нагенерацію піковихпотенціаліву нейронахлатеральнихі медіальнихвестибулярнихядер.

Фармакодинамічнівластивостібетагістину,як це булопоказано утварин,можуть забезпечитипозитивнийтерапевтичнийефектпрепарату ввестибулярнійсистемі.

Ефективністьбетагістинубулапоказана підчасдосліджень упацієнтів звестибулярнимзапамороченнямта хворобоюМеньєра, щобулопідтвердженозменшеннямтяжкості тачастотинападів запаморочення.

Фармакокінетика.

Всмоктування. Припероральномувведеннібетагістиншвидко і практичноповністювсмоктуєтьсяв усіх відділах шлунково-кишковоготракту. Післявсмоктуванняпрепаратшвидко імайжеповністю метаболізуєтьсяз утвореннямметаболіту2-піридилоцтовоїкислоти.Рівеньконцентраціїбетагістинуу плазмікрові дуженизький. Томувсіфармакокінетичніаналізипроводятьсяшляхомвимірюванняконцентраціїметаболіту2-піридилоцтовоїкислоти уплазмі і сечі.

Приприйоміпрепарату зїжеюмаксимальна концентрація(Cmax)препаратунижча, ніжпри прийомінатще. Прицьому повневсмоктуваннябетагістинуідентичне вобохвипадках, щовказує на те,що прийом їжілишеуповільнює процесвсмоктуванняпрепарату.

Розподіл.Відсотокбетагістину,щозв’язуєтьсяз білкамиплазми крові,становитьменше 5 %.

Біотрансформація. Післявсмоктуваннябетагістин швидкоі майжеповністюметаболізуєтьсяв2-піридилоцтовукислоту, якане має фармакологічноїактивності(див.інформаціювище).

Післяприйомубетагістинувсерединуконцентрація2-піридилоцтовоїкислоти вплазмі крові(та в сечі)досягаєсвогомаксимуму через1 годинупісляприйомупрепарату тазменшуєтьсяз періодомнапіввиведенняблизько 3,5години.

Виведення.2-піридилоцтовакислоташвидковиводиться зсечею. Приприйоміпрепарату вдозі 8–48 мг близько85 % початковоїдозивиявляєтьсяв сечі.Виведення бетагістинунирками або зкалом єнезначним.

Лінійність.Швидкістьвідновленнязалишаєтьсяпостійноюприпероральномуприйомі 8–48 мгпрепарату, щовказує налінійністьфармакокінетикибетагістинуі даєможливістьприпустити,що задіянийметаболічнийшлях єненасичуваним.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Хворобаі синдром Меньєра,якіхарактеризуютьсятрьома основнимисимптомами:

–       запамороченням,що інодісупроводжуєтьсянудотою іблюванням;

–       зниженнямслуху(туговухістю);

–       шумому вухах.

Сим&#

Нет аналогов