РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЭМОКСИПИН АМП. 1% 1МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭМОКСИПИН АМП. 1% 1МЛ №10

Артикул: 8681
Бренд: ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО
Выбрать аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

для медичногозастосуванняпрепарату

Емоксипін®

(Emoxipin)

 

 

 

Cклад:

діючаречовина: 1 млмістить метилетилпіридинолугідрохлориду 0,01 г;

допоміжніречовини: кислотахлористоводнева, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа.

Розчиндля ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Капіляростабілізуючізасоби. КодАТС С05С X.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

-         Субкон’юнктивальнітавнутрішньоочнікрововиливирізногогенезу.

-         Ангіоретинопатії(включаючидіабетичну ретинопатію).

-         Центральнітапериферичніхореоретинальнідистрофії.

-         Тромбозцентральноївенисітківки таїї гілок.

-         Ускладненаміопатія.

-         Ангіосклеротичнамакулодистрофія(суха форма).

-         Відшаруваннясудинноїоболонки ухворих наглаукому упісляопераційномуперіоді.

-         Дистрофічнізахворюваннярогівки.

-         Травми,опікирогівки.

-         Захистрогівки (призастосуванніконтактнихлінз) тасітківки окавід діїсвітла високоїінтенсивності(сонячніпромені, випроміненнялазера прилазерокоагуляції).

 

Протипоказання.

Підвищенаіндивідуальначутливістьдо препарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Розчин Емоксипіну® вводятьсубкон’юнктивальноабо парабульбарно.Принеобхідностіможливеретробульбарневведення.Субкон’юнктивальновводять по 0,2-0,5мл (2-5 мг),парабульбарно– 0,5-1 мл (5-10 мг) 1 %розчину.Препаратзастосовуютьпротягом 10-30діб 1 раз надобу абочерез добу.При необхідностілікуванняможнаповторювати2-3 рази на рік.Ретробульбарновводять 0,5-1 млпрепарату 1раз на добупротягом 10-15діб.

Для захистусітківки прилазерокоагуляції(особливо прилазерокоагуляції,яка обмежуєабо руйнуєпухлину) 0,5-1 мл Емоксипіну® вводятьпарабульбарноаборетробульбарноза 24 години і 1годину допроцедури іпотім – у тихсамих дозах(по 0,5 мл 1 %розчину) 1 разна добупротягом 2-10діб.

 

Побічніреакції.

Кроткочаснезбудження, сонливість,підвищенняартеріальноготиску,алергічніреакції(шкірнівисипання, свербіж,почервоніння),місцевіреакції - біль,відчуттяпечіння таущільненняпараорбітальнихтканин(розсмоктуєтьсясамостійно).

 

Передозування.

Випадкипередозуванняне описані.При передозуванніможливепосиленняпобічних ефектівпрепарату,порушеннязгортання крові.Лікування:відмінитипрепарат,симптоматичнатерапія.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Протипоказанозастосуванняпрепарату уперіод вагітностіабогодуваннягруддю.

 

Діти.

Препаратнезастосовуютьдітям.

 

Особливостізастосування.

Під часлікуванняЕмоксипіном®слідконтролюватистан системизгортаннякрові таартеріальнийтиск.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванні автотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Слідбути обережнимиприкеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами,оскількипрепаратможевикликатисонливість,підвищенняартеріальноготиску.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Негативнихпроявів призастосуванніЕмоксипіну® нафоні терапіїіншимилікарськимипрепаратамине описано.α-токоферолуацетат потенціюєантиоксидантнийефект Емоксипіну®.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Емоксипін®стабілізуєклітиннумембрану,інгібіруєагрегаціютромбоцитіві нейтрофілів,знижуєзагальнийіндекскоагуляції,подовжує часзгортаннякрові, знижуєв’язкістькрові, маєфібринолітичнуактивність,збільшуєвмістциклічнихнуклеотидіву тканинах,зменшуєпроникністьсудинноїстінки.Емоксипін®також маєангіопротекторнівластивості,захищаєсітківку відпошкодженняпри діїсвітла високоїінтенсивності,покращуємікроциркуляцію.

Фармакокінетика.

ВиводитьсяЕмоксипін® з організмув основному зсечею та унезначних кількостях– унезміненомувигляді.

Приретробульбарномувведенні Емоксипін®майже миттєво з’являється у крові;протягомперших 2-хгодин йогоконцентраціярізкознижується ічерез 24години препарату крові відсутній.У тканинахокаконцентраціяЕмоксипінувища, ніж укрові.

 

 

Нет аналогов