ГЕПАТРОМБИН Г МАЗЬ 20Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕПАТРОМБИН Г МАЗЬ 20Г

Артикул: 8683
Бренд: ХЕМОФАРМ
Нет в продаже
Производитель: ХЕМОФАРМ
ATC: C05AX03
Международное название: Comb drug
Содержание: гепарину натрію 65 МО, преднізолону ацетату 2,233 мг, полідоканолу 30 мг
Применение: Зовнішній та внутрішній геморой; тромбофлебіт вен анального отвору; свищі, екзема та свербіж у ділянці анального отвору; перед- та післяопераційне лікування хворих на геморой.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГепатромбінГ

(HepatHrombin G)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: гепариннатрію;преднізолонуацетат;полідоканол;

1 г мазіміститьгепаринунатрію 65 МО,преднізолонуацетату 2,233 мг,полідоканолу30 мг;

допоміжніречовини: парафін,оліямінеральна,ланолін,кремнію діоксидколоїднийбезводний.

 

Лікарськаформа. Мазь ректальна.

Жовтувато-білогокольору,напівпрозорагомогенна мазь,схожа нагель, ізхарактернимзапахом.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

«Хемофарм»АД

Сербія,26300, м.Вршац,Белградськийшлях б/н

Виробничаділянка:«Хемофармд.о.о.»

Сербія,15000, м.Шабац, ХайдукВелькова бб

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антигемороїдальнізасоби длямісцевого застосування.

КодАТС С05А Х03.

ГепатромбінГ –комбінованийлікарськийзасіб длялікуваннягеморою, якиймістить гепаринякантикоагулянт,синтетичнийглюкокортикоїдпреднізолонякпротизапальнийзасіб іполідоканол– сполуку ізгрупи поліетиленгліколівяксклерозуючийзасіб. Швидкоусуває симптомизапалення,біль ісвербіж уділянціанальногоотвору,прискорюєрозсмоктуваннягематом,запобігаєвиникненнютромбофлебітугемороїдальногосплетіння. Гепариннатрію, щовходить доскладупрепарату,чинитьмісцеву антитромботичну,протинабряковуіпротизапальнудію, поліпшуємісцевий кровотік.Преднізолонуацетат маєпротизапальнуіпротиалергічнудію, зменшуєсвербіж,відчуттяпечіння.Полідоканолусуває більта сприяєсклерозуваннювен.

Післямісцевого застосуваннягепарин увідносномалих кількостяхпоступає усистемнуциркуляцію.Післяабсорбціїбіотрансформуєтьсяу печінці(частковоферментомпечінковагепариназа) івретикулоендотеліальнійсистемі. Виводитьсянирками.

Преднізолонвсмоктуєтьсяу малихкількостях,які єнедостатнімидля системноїтерапії. Полідоканолвиявляє місцевудію.

 

Показаннядлязастосування.

      –   Зовнішнійтавнутрішнійгеморой як уперіодзапалення,так і зпрофілактичноюметою;

      –  тромбофлебітвен анальногоотвору;

–       екзема,тріщини уділянціанальногоотвору,свербіж уперіанальнійділянці;

–       перед-тапісляопераційнелікуванняхворих нагеморой;

–       лікуванняоблітеруючоготромбофлебіту.

 

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату;вітрянавіспа тареакції навведенувакцину;порушеннясистемикоагуляціїзісхильністюдо кровотечі;туберкульоз,грибкові таіншіінфекції періанальноїділянки,тромбоцитопенія,не застосовуютьпринаявностіпухлин аноректальноїзони.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратнерекомендуєтьсязастосовуватибільше 14 днів,а також удозах вищерекомендованиху зв¢язку зпідвищеннямризикувиникненнясистемнихпобічнихефектів, пов¢язаних ізпреднізолоном.

Препаратміститьланолін, якийможе спричинитимісцевішкірніреакції.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратне можназастосовуватипід час I триместрувагітності,але можназастосовуватина пізніхстрокахвагітності(ІІ -ІІІ триместр)післяконсультаціїз лікарем.

Уперіодгодуваннягруддюпрепаратможназастосовуватилишекороткочасноза умовиобґрунтованихпоказань,якщоочікуванийпозитивнийефект дляматеріперевищує потенційнийризик длядитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

ГепатромбінГ мазь невпливає нашвидкість реакціїприкеруванніавтотранспортом  абороботі зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Клінічнийдосвідзастосуванняпрепаратудітямвідсутній.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуєтьсямісцево.

Угострій фазіпатологічнихпроцесівмазьнаносититонким шаромна ушкодженіділянки  2-4 разина добу, апіслязникненнявідчуттяболю – 1 раз на добупротягом 7днів. Дляякнайглибшоговведеннямазі на тубунадягтиаплікатор,ввести його упряму кишкута легкимнатисканнямна нижнючастину тубивидавитиневелику кількістьмазі.

 

Передозування.

Узв’язку знезначноюсистемноюабсорбцієюпрепаратунебезпекапередозуванняпримісцевомузастосуваннівідсутня.

Уразізастосуванняпрепарату удозах, більшихзарекомендовані,можливеуповільненняпроцесурегенерації.

Уразівипадковогоприйманнявнутрішньо можливіпоява нудотита блювання. Необхіднозробитипромиванняшлунка, подальшелікування –симптоматичне.

Припередозуванніпреднізолон,який входитьдо складупрепаратуможе викликатипригніченняфункціїгіпотоламо-гіпофізарно-наднирковозалозноїсистеми,гіперглікемія,глюкозурія,синдром Іценко-Кушинга.Симптомизникаютьпісля припиненнязастосуванняпрепарату.

 

Побічніефекти. Зазвич&

Нет аналогов