Рецептурный
МЕБИФОН Р-Р ИН.15МГ/МЛ 20МЛ #5 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МЕБИФОН Р-Р ИН.15МГ/МЛ 20МЛ #5 купить в Ирпене

Артикул: 8331
Производитель: ФАРМАК ОАО
Нет в продаже
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: L01XX
Международное название: Mebifon
Действующие вещество: мебіфону 15 мг
Применение: Злоякісні пухлини молочної та предміхурової залоз ІІІ - ІV стадії, у т.ч. з метастазами у кістки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МЕБІФОН®

(MEBIFON®)

 

Склад:

діючаречовина: мебіфон;

1 мл розчинуміститьмебіфону 15 мг;

допоміжніречовини:натріюхлорид, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антинеопластичніпрепарати.Код АТС L01X X.

Засоби,що впливаютьна структуруімінералізаціюкісток. Код АТС M05B А.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Злоякісніпухлинимолочної,передміхуровоїзалоз та легенівзметастазамиу кістки;гіперкальціємія,зумовленазлоякіснимипухлинами; меланома,лімфопроліферативнізахворюванняз ураженнямкісток.

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо бісфосфонатівта до іншихкомпонентівпрепарату,інсульт,інфарктміокарда ванамнезі (нераніше ніж за6 місяців допочаткутерапії),декомпенсованасерцеванедостатність,активнийтуберкульоз,тяжкіпорушенняфункції печінкита нирок,рівеньтромбоцитіву крові нижче100х109/л.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Залежновід показаньМебіфон®можна призначатиу виглядімонотерапіїта у складісхемпротипухлинноїхіміотерапіїпри злоякіснихпухлинах, прицьому разовата курсовадозиМебіфону®незмінюються.

Мебіфон®призначаютьдорослим внутрішньовеннокраплинно удозі 300 мг (1ампула) у 200 мл  0,9 % розчинунатріюхлориду 1 разна добу. Цейрозчинвводитипротягом 30-40хвилин.

Курслікування – 5днів, курсовадоза – 1,5 г.Кількістькурсів від 1до 6-тизалежно відперебігузахворювання,схеми таефективностілікування.Інтервал міжкурсами неменше 3-хтижнів.

 

Побічніреакції.

Упоодинокихвипадках –екстрасистолія,підвищеннязсіданнякрові,зниженнявмістутромбоцитівпротягомдоби післяпершоговведенняпрепарату, удеякихвипадках – незначнепідвищеннявмістукреатиніну всироватцікрові.Алергічніреакції,свербіж.

 

Передозування.

Внутрішньовенневведенняпрепарату удозах,більших зарекомендовані,особливо у разішвидкоговведення,можепризвести догостроїнирковоїнедостатності,гіпокальціємії.У такомувипадкувводять 10-40 мл 10 %розчину кальціюглюконатуабо кальціюхлориду (залежновід тяжкостіпередозування),здійснюютьзаходи щодопідтриманнядихання та гемодинаміки,симптоматичнутерапію. Уразі тяжкогоотруєння, принедостатнійефективностіпереліченихзаходів,показане проведеннягемодіалізу.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратне застосовуютьу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Діти.

Немаєдосвідузастосуванняпрепарату дітям.

 

Особливостізастосування.

Під часлікуванняМебіфоном®необхіднопідтримуватиналежнийрівеньгідратаціїорганізму,контролювативмісткальцію такреатиніну всироватцікрові.Мебіфон® не можназмішувати зінфузійнимирозчинами, щомістять іоникальцію,наприкладрозчиномРінгера.ЗастосуванняМебіфону® упісляопераційномуперіоді зад’ювантноюметою необтяжує загальногостанухворого тазменшуєгемотоксичністьхіміотерапії.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Немаєданих пронегативнийвпливпрепарату нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Не можназастосовуватиМебіфон®одночасно зіншимибісфосфонатами.

Присумісномузастосуванніу схемах лікуванняМебіфону® зпохіднимиплатиничерезможливістьпотенціюваннянефротоксичноїдії потрібен контрольфункціїнирок (рівенькреатиніну всироватцікрові і т.п.).

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка. Препаратз групибісфосфонатів,структурнийаналогприродногопірофосфату.Мебіфон®ефективнопригнічуєдеструкціюкісток та чинитьпротипухлиннудію, вираженуаналгетичну дію(біль укісткахзменшуєтьсяабо зникає),покращує загальнийстан іфізичнуактивністьхворих.Мебіфон®нормалізуєрівеньіонізованогокальцію всироватцікрові хворихна ракмолочноїзалози таіншихлокалізацій– нирок,легенів,передміхуровоїзалози, на меланомузметастазамив кістки ілімфопроліферативнізахворюванняз ураженнямкісток.

Мебіфон® непригнічуєсистемукро&#

Нет аналогов