РЕЦЕПТУРНЫЙ
ДЕРИНАТ РАСТВОР 0,25% 10МЛ НДС Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ДЕРИНАТ РАСТВОР 0,25% 10МЛ НДС

Артикул: 8328
Бренд: ТЕХНОМЕДСЕРВИС ФП ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ТЕХНОМЕДСЕРВИС ФП ЗАО

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ДЕРИНАТ

(derinat)

 

Склад:

Діючаречовина:натріюдезоксирибонуклеат; 

1 флаконмістить  25 мгнатрію дезоксирибонуклеату;

допоміжніречовини: натріюхлорид, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин для зовнішньогозастосування.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Цитокіни таімуномодулятори.Код АТС L03A.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гостріреспіраторнізахворювання(у виглядімонотерапії),гостріреспіраторнівірусніінфекції(ГРВІ) (увиглядімонотерапії),риніти,синусити,гайморити,фронтити,облітеруючізахворюваннянижніхкінцівок,трофічнівиразки,рани, якідовго не гоятьсятаінфікованірани (у томучислі при діабеті),гангрена,опіки,обмороження,запальнізахворюванняслизовоїоболонкипорожнинирота, очей,носа, піхви,прямої кишки,геморой.

 

Протипоказання.

Індивідуальнанепереносимість.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Краплів ніспризначаютьдітям зпершого рокужиття ідорослим.

ДляпрофілактикиГРВІзакапують по2 краплі вкожнийносовий хід, 2-4рази на добупротягом 1 – 2тижнів.

Присимптомах«застуднихзахворювань»препаратзакапують вніс черезкожні 1 – 1,5 годинипротягомдоби, далі - по 2– 3 краплі укожнийносовий хід 3– 4 рази надобу.Тривалістькурсулікування  - 2 тижні.

Призапальних захворюванняхпорожнининоса та придаткових пазухпрепаратзакапуютьпо 3 - 5 крапель укожнийносовой хід, абовставляють ватнийтампон зпрепаратом укожнийносовий хід 3-6разів надень.Тривалістькурсу – 1місяць.

Призахворюванняхслизовоїоболонки порожнини рота призначаютьполосканняпрепаратом 4– 6 разів надобу (1 флакон– 2 – 3 полоскання).Тривалістькурсулікування – 5– 10 днів. 

Прихронічнихзапальнихзахворюваннях,грибкових,бактеріальнихта іншихінфекціяхслизовоїоболонки вгінекологіїпроводятьщоденнезрошуванняслизовоїоболонкишийки матки івведенняендовагінальнотампонів зпрепаратомпротягом 5 – 7днів.

Пригемороїпрепаратпризначаютьу виглядімікроклізм упряму кишку  по 15-40 мл. Тривалістькурсулікування – 4 - 10днів.

Притяжкихзапальних ідистрофічнихпроцесах вофтальмологіїДеринатзакапують в очі        2– 3 рази надобу по 1 – 2крапліпротягом 14 – 45днів.

Приоблітеруючихзахворюванняхнижніх кінцівокпрепаратзакапують уніс по 1-2 краплів кожнийносовий хід 6разів надобу, тривалість курсу - до 6 місяців.

Припісляпроменевихнекрозахшкіри та слизовихоболонок, приранах, якідовго не загоюються,опіках,обмороженнях,трофічних виразкахрізноїетіології,гангренах -накладаютьна уражені місцяаплікаційні пов’язки(марля у два шари)із нанесенням  на неїпрепарату 3-4разипротягом дня,з одночаснимзакапуванняму ніс по 1-2 краплі  6 разівна добу. Курслікування – 1– 3 місяці.

 

Побічніреакції.

Пригангренознихпроцесах підвпливом препаратувідзначаєтьсямимовільне відторгненнянекротичнихмас у вогнищахураження. Привідкритихранах і опікахспостерігаєтьсяаналгезуючадія.

 

Передозування.

Передозуванняне виявлено.

 

Особливостізастосування.

Відсутні.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій.

Неспостерігалася.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Препаратактивізуєпроцесиклітинного йгуморальногоімунітету.Оптимізує специфічніреакціїпротигрибкової,вірусної табактеріальноїінфекції.Препарат стимулюєрепаративнійрегенеративніпроцеси,нормалізуєстан тканин іорганів при дистрофіяхсудинногопоходження.Деринат сприяєзагоюваннютрофічнихвиразокрізноїетіології.Деринатсприяєшвидкомузагоюваннюглибокихопіків,значноприскорюючидинамікуепітелізації.Привідновленнівиразковихутворень наслизовійоболонці піддією Деринатувідбуваєтьсябезрубцевевідновлення.Препарат немаєтератогенноїіканцерогенноїдії.

Фармакокінетика.

Деринатпримісцевомузастосуваннішвидковсмоктуєтьсяйрозподіляєтьсяв органах і

тканинах   за  участю  ендолімфатичного  шляху  транспорту.   У   фазі  інтенсивного

над

Нет аналогов