РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЕНФЕРОН СУПП. 1МЛН. МЕ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕНФЕРОН СУПП. 1МЛН. МЕ №10

Артикул: 8326
Бренд: БИОКАД ЗАО
Нет в продаже
Производитель: БИОКАД ЗАО
ATC: L03AB05
Международное название: Interferon alfa-2b
Содержание: інтерферону людського рекомбінантного альфа-2 - 1 000 000 МО
Применение: У складі комплексної терапії при інфекційно-запальних захворюваннях урогенітального тракту

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С Т Р У КЦ І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

ГЕНФЕРОН

(GENFERON)

 

Склад:

діючаречовина: 1 супозиторій містить інтерферону людського  рекомбінантногоα2 – 250 000 МО або 500 000МО, або 1 000 000 МО; 

допоміжніречовини: таурин,анестезин,твердий жир,декстран 60 000,поліетиленоксид1500, полісорбат80, емульгаторТ2, натріюцитрат (двозамісний),кислотилимонноїмоногідрат,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Супозиторії.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Імуностимулятори.Інтерферональфа-2b.

КодАТС L03A В05.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

У складікомплексноїтерапії приінфекційно-запальнихзахворюванняхурогенітальноготракту:генітальнийгерпес,хламідіоз,уреоплазмоз,мікоплазмоз,рецидивуючийвагінальнийкандидоз,гарднерельоз,трихомоніаз,папілома,бактеріальнийвагіноз,ерозії шийкиматки,цервіцит,вульвовагініт,бартолініт,аднексит,простатит,уретрит,баланіт,баланопостит.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Інфекційно-запальнізахворюванняурогенітальноготракту ужінок.

По 1супозиторію(250 000 МО інтерферонуальфа-2 або 500 000МОінтерферонуальфа-2 залежно відтяжкостізахворювання)вагінально 2рази на добущоденнопротягом 10днів. Призатяжнихформах 3 разина тижденьчерез день по1 супозиторіюпротягом 1-3місяців.

Інфекційно-запальнізахворюванняурогенітальноготракту учоловіків.

Ректальнопо 1супозиторію(500 000 МОінтерферонуальфа-2 або 1 000 000МОінтерферонуальфа-2залежно відтяжкостізахворювання)2 рази на добупротягом 10днів.

 

Побічніреакції.

Алергічніреакції: можливіалергічніреакції, включаючишкірнівисипання,свербіж. Ціявищаминаютьчерез 72 годинипісляприпиненнявведенняпрепаратуабо зменшеннядози.

Можутьспостерігатисяозноб,підвищеннятемпературитіла, втомлюваність,втратаапетиту,м’язовий іголовнийбіль, біль усуглобах, зміни вмісцівведення, пітливість,а такожлейко- ітромбоцитопенія.

 

Передозування.

ПровипадкипередозуванняпрепаратомГенферонповідомленьнемає.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Застосуванняпрепарату уІІ-ІІІтриместрахвагітностіможливе лишетоді, колиочікуванакористь дляматері перевищуєпотенційнийризик дляплода або дитини.У І триместрізастосуванняпрепаратупротипоказано.

 

Діти.

Безпеказастосуванняпрепаратудітямне буладосліджена.

 

Особливостізастосування.

Зобережністюпрепаратпризначаютьпри загостренніалергічних іаутоімуннихзахворювань.Генферон ефективнийприодночасномузастосуваннізлікарськими засобами(антибіотикамита іншимипротимікробнимизасобами),якізастосовуютьдля лікуванняурогенітальнихзахворювань.Рекомендуєтьсяодночаснозастосовувативітаміни Е іС, якіпосилюютьефектиінтерферону.

Немаєповідомленьпро безпекузастосуванняпрепарату уперіодменструації.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі   зіншимимеханізмами.

Не впливає.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші формивзаємодій.

Ненаркотичніаналгетики іантихолінестеразнілікарськізасобипосилюютьдію анестезину.Анестезинзнижуєантибактеріальнуактивністьсульфаніламідів.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Комбінованийпрепарат, діяякогозумовленакомпонентами,які входятьдо його складу.Має місцеву ісистемну дію.

Інтерферональфа-2 маєпротивірусну,протимікробнутаімуномодулюючудію. Підвпливомінтерферонуальфа-2 ворганізміпосилюєтьсяактивністьприроднихкілерів,Т-хелперів,фагоцитів, атакожінтенсивністьдиференціюванняВ-лімфоцитів.Активізаціялейкоцитів,якімістяться вусіх шарах слизовоїоболонки,забезпечуєїх активну участьу ліквідаціїпервиннихпатологічнихвогнищ ізабезпечуєпоновленняпродукціїсекреторногоімуноглобулінуА.

Інтерферональфа-2 такожбезпосередньоінгібуєреплікацію ітранскрипціювірусів,хламідій.

Таурин,що входить доскладупрепарату,має регенеруючі,репаративні,мембрано- ігепатопротекторні,антиоксидантні,протизапальнівластивості.

Анестезинє місцевиманестетиком.Зменшуєпроникністьклітинноїмембрани дляіонів натрію,витискаєіони кальціюіз рецепторів,розташованих навнутрішнійповерхнімембрани,блокує проведеннянервовихімпульсів.Перешкоджаєвиникненнюбольовихімпульсів узакінченняхчутливихнервів і їхпроведеннюнервовимиволокнами.

Фармакокінетика.Привагінальномуаборектальномузастосуванніінтерферональфа-2всмоктуєтьсячерезслизовуоболонку,потрапляє воточуючітканини,лімфатичнусистему,забепечуючисистемну дію.Також зарахунокчасткової фіксаціїна клітинахслизовоїоболонки маємісцеву дію.

Зниженнярівнясироватковогоінтерферонучерез 12 годинпіслявведенняпрепарату зумовлюєнеобхідністьйогоповторноговведення.

 

 

 

Фармацевтичніхарактеристики.

Основнi фiзико-хiмiчнiвластивості:супозиторіїбілого абобілого зжовтуватимвіддтінкомкольору,циліндричноїформи ззагостренимкінцем, напоздовжньомузрізі однорідні.На зрізідопускаєтьсянаявністьповітряногострижня аболійкоподібногозаглиблення.

 

Термінпридатності.

2 роки.

 

Умовизберігання.

Зберігатиунедоступномудля дітей місціпритемпературівід 2 °Сдо 8 °С.

 

Упаковка.

По5супозиторіїву блістері;по 2 блістерив пачціз картону.

 

Категоріявідпуску.

Нет аналогов