РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ АНТИСТАФИЛОКОК. АМП. 1 ДОЗ. №3 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ АНТИСТАФИЛОКОК. АМП. 1 ДОЗ. №3

Артикул: 23535
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

прозастосуваннямедичногоімунобіологічного препарату

Імуноглобулінантистафілококовийлюдини

Immunoglobulinum antistaphylococcum humanum

 

Загальнахарактеристика:

міжнароднанепатеитоваианазва: staphylococcus immunoglobulin;

основнівластивості:прозора аболедьопалесціююча,безбарвнаабожовтуватарідина. У процесізберіганнядопускається,появанезначногоосаду, щозникає приструшуванні.Препарат еімунологічноактивноюбілковоюфракцієюплазми кровідонорів,перевіреноїна відсутністьантитіл доВІЛ-1,ВІЛ-2,до вірусугепатиту С таповерхневогоантигенувірусугепатиту В,очищеної таконцентрованоїметодом фракціонуванняспиртоводнимирозчинами дляосадження,яка пройшластадіювірусної інактиваціїсольвент-детергентнимметодом.Вміст білка в1,0 млпрепаратувід 0,09 г до 0,11 г.Препарат неміститьконсервантівта антибіотиків.

Якіснийтакількіснийсклад:

діючі речовини -специфічніантитіла,активні повідношеннюдостафілококовогоальфа-екзотоксину.Одна ампулапрепаратумістить не менше100 МО антиальфастафілолізину.допоміжніречовини -гліцин:(глікокол,кислотаамінооцтова),натріюхлорид.

Формавипуску.Розчин дляін'єкцій.

Код АТС. J06B В08.Специфічніімуноглобуліни.Стафілококовийімуноглобулін.

Імунологічнітабіологічнівластивості.Препаратмістить увисокихконцентраціяхантитіла достафілококового альфа-екзотоксину.Єімуноглобуліномнаправленоїдії:поповнюєнестачуспецифічнихнейтралізуючихантитіл ворганізмі.Крім того,імуноглобулін G спричиняєімуномодулюючийефект, впливаючина різніланкиімунноїсистемилюдини, тапідвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму.

Показання для застосування.Препаратзастосовуютьдлялікуваннязахворюваньстафілококовоїетіології удітей, тадорослих.

Спосібзастосуванняі дози.Імуноглобулінвводятьвнутрішньом'язово.

Уразігенералізованоїстафілококовоїінфекціїмінімальнаразова дозапрепаратускладає 5 МО антиальфастафілолізинуна 1 кг маситіла (длядітей до 5років разовадоза – не менше 100 МО). Прилегкихлокалізованихзахворюванняхмінімальнаразова дозапрепарату -не менше 100 МО. Ін'єкціїпроводятьщоденноабо черездень залежно

Нет аналогов