РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРОТИВ TOXOPLASMA GONDII Р-Р 1,5МЛ АМП. №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРОТИВ TOXOPLASMA GONDII Р-Р 1,5МЛ АМП. №5

Артикул: 21756
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

прозастосуваннямедичногоімунобіологічногопрепарату

 Імуноглобулінпроти Toxoplasmagondii людини

 Immunoglobulinumcontra Toxoplasma gondii humanuni

 

 

Загальнахарактеристика:

основні властивості:прозора або знезначноюопалесценцією,безбарвнаабожовтуватарідина. Призберіганні допускаєтьсяпояванезначногоосаду, якийзникає приструшуванні.Препарат єімунологічноактивноюбілковоюфракцієюплазми, кровідонорів,перевіреноїнавідсутністьантитіл доВІЛ-1, ВІЛ-2,до вірусугепатиту С таповерхневогоантигенувірусугепатиту В,очищеної таконцентрованоїметодом фракціонуванняспиртоводнимирозчинамидляосадження,яка пройшластадіювірусної інактиваціїсольвент-детергентнимметодом, звисокимвмістомантитіл до Toxoplasma gondii. Вмістбілка в 1,0мл препаратувід 0,09 г до 0,11 г.Препарат неміститьконсервантівта антибіотиків.

Якіснийтакількіснийсклад:

діючіречовини - в 1мл препаратуміститься неменше 600 МО антитіл,специфічнихдо Toxoplasma gondii;

допоміжніречовини -гліцин(глікокол,кислотаамінооцтова),натрію хлорид.

Формавипуску.Розчин дляін'єкцій.

Код АТС. J06BB. Специфічніімуноглобуліни.

Імунологічні табіологічнівластивості.Препаратмістить увисокійконцентраціїантитіла,специфічнідо Toxoplasma gondii, зокремаімуноглобулінG. Специфічнаактивністьпрепаратузумовленавіру снейтралізуючоюдією антитіл.Крім того, імуноглобулінG спричиняєімуномодулюючийефект,впливаючи нарізні, ланкиімунної системи:людини:, тапідвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму.

Показаннядозастосування.Застосовуютьдлялікування,вагітних жінок,хворихтоксоплазмозом,і пов'язаноїз нимакушерськоюпатологією, атакож хворихзураженням урогенітальнихшляхів нафонітоксоплазмозу.

Спосібзастосуванняі дози. Першийкурс лікуваннявагітних,жінок, зсимптомами токсоплазменноїінфекції чихронічноготоксоплазмозута пов'язаноюз нимакушерськоюпатологієюпроводитьсяз 12-15 тижнявагітності.Імуноглобулінвводять внутрішньом'язовопо 1,5 мл 1раз на 3 добикурсом 7-10 ін'єкцій.Другий курслікуванняпроводитьсяз 30тижнявагітностіза тією жсхемою.

Потій жесхеміпроводитьсяпершийкурслікуванняхворих зсимптомамиураженняурогенітальнихшляхів нафоні токсоплазмозу.Другий курслікуванняпацієнтампроводятьчерез 4 тижніпісляпершого.Препаратзастосовуютьпіднаглядомлікаря.

Побічнадія. Реакціїна введенняімуноглобуліну,як правило,відсутні.

Можливі:

місціін'єкції

Нет аналогов