РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИММУНОГЛОБУЛИН П/ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАРРА 1,5МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИММУНОГЛОБУЛИН П/ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАРРА 1,5МЛ №10

Артикул: 33234
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

прозастосуванняпрепарату

Імуноглобулінлюдини противірусу Епштейна-Барр

(Immunoglobulinumhumanum contra virus Epstein-Barr)

 

 

Загальнахарактеристика

Основнівластивості:препаратявляє собоюімунологічноактивнубілковуфракцію, якавиділена зплазми крові,донорів,обстеженихнавідсутністьповерхневогоантигенувірусугепатиту В (HBsAg),антитіл довірусуімунодефіцитулюдини (ВІЛ-1,ВІЛ-2), антитілдо вірусу гепатитуС, очищена, таконцентрованаметодомфракціонуванняспиртоводнимиосадниками, атакожпройшластадіювірусноїінактивації сольвент-детергентным методом.Вміст білка в1.0 млпрепаратувід 0.09 г до 0.11 г.Прозора абознезначноюопалесценцією,безбарвнаабо жовтуватарідина. Призберіганнідопускається,появанезначногоосаду, якийзникає приструшуванні.Препарат міститьантитіла довірусуЕпштейна-Барр.Препарат неміститьконсервантівта антибіотиків.

Якіснийтакількіснийсклад

Діючіречовини –специфічніантитіла довірусуЕпштейна-Барр -титр антитілIgG довірусу

Епштейна-Баррне менше 1:800.

Допоміжні речовини – гліцин(глікокол,кислотаамінооцтова),натріюхлорид.

Формавипуску.Розчин дляін'єкцій.

КодАТС. І06В В.Специфічніімуноглобуліни.

Імунологічніі біологічнівластивості

Діючоюосновоюпрепарату єімуноглобуліни,зокремаімуноглобулінG,специфічнийдо вірусуЕпштейна-Барр.Специфічнаактивністьпрепаратузумовлена віруснейтралізуючоюдією антитіл.Крім того,імуноглобулінGспричиняєімуномодулюючийефект,впливаючи нарізні ланкиімунної системи.людини, тапідвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму.

 

Показаннядлязастосування.Лікуваннязахворювань,спричиненихвірусомЕпштейна-Барр.

Спосіб застосування ідози

Імуноглобулін вводять  виключновнутрішньом'язово.

Длялікуваннязахворюваньдорослимімуноглобулінвводять 5разів зінтервалом 48годин у дозі 4,5мл (3 ампули по 1,5мл) навведення.Дітям старше3 роківімуноглобулінвводять 4-5разів через 48годин у дозі 3мл (2 ампули по 1,5мл).

Побічнадія

Реакціїнавведенняімуноглобуліну,як правило, відсутні.У рідкихвипадках умісці введенняпрепаратуможливийрозвиток місцевоїреакції увиглядігіперемії тазагальноїреакціїу виглядіпідвищеннятемпературитіла до 37,5 °Спротягомпершої доби.В окремихвипадках улюдей іззміненою реактивністюорганізмуможутьвиникатиалергічніреакціїрізного типу,а у виключнорідкихвипадках –анафілактичнийшок. У зв'язкуз цим особи,що одержалипрепарат,повинніперебуватипід медичнимнаглядомпротягом 30хвилин.

 

Протипоказання.Тяжкіалергійніреак

Нет аналогов