РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИММУНОМАКС ПОР. Д/ИН. В/М 200ЕД №3 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИММУНОМАКС ПОР. Д/ИН. В/М 200ЕД №3

Артикул: 8322
Бренд: ИММАФАРМА ООО
Нет в продаже
Производитель: ИММАФАРМА ООО
ATC: L03AX
Международное название: Mono
Содержание: іммуномаксу 200 ОД
Применение: корекція ослабленого імунітету; лікування патологічних станів (кондиломи, бородавки, дисплазії), спричинені вірусом папіломи людини;лікування інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу, хламідією, мікоплазмою, уреаплазмою, іншими бактеріями і вірусам

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ІММУНОМАКС

(ІММUNOМАХ)

Склад:

діючаречовина: 1флаконміститьіммуномаксу200 ОД;

допоміжнаречовина: натріюхлорид.

Лікарськаформа. Порошокліофілізований дляприготуваннярозчину для внутрішньом'язовоговведення.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Імуностимулятори.Код АТС L03А Х.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Препаратзастосовується:

– длякорекціїпослабленогоімунітету;

– длялікуванняпатологічнихстанів (кондиломи,бородавки,дисплазії), спричиненихвірусомпапіломилюдини;

– длялікуванняінфекцій,спричиненихвірусомпростогогерпесу,хламідією, мікоплазмою,уреаплазмою,іншимибактеріями івірусами.

Протипоказання. Підвищенаіндивідуальначутливістьдо препарату.

Спосібзастосуваннята дози. Доза,щорекомендуєтьсядля дорослихі дітей від 12років, становить100-200 ОДвнутрішньом'язово,1 раз на добу.

Передзастосуваннямвмістфлакона(ампули)розчиняють в1 мл води дляін'єкцій, вводятьвнутрішньом'язовопо 100-200 ОДзалежно відтяжкостізахворювання.Курс лікування- 6 ін'єкцій в 1-й,2-й, 3-й, 8-й, 9-й, 10-йдень лікування;

– длялікуваннярецидивуючиханогенітальнихбородавоккурс з 6ін'єкцій по 200 ОД Іммуномаксупоєднують іздеструкцієюбородавокодним іззагальноприйнятихметодів: кріодеструкція,електрокоагуляція,лазерна деструкціяабосолкодерм;

– длялікуванняінфекцій,спричиненихбактеріямиабо вірусами,проводятькурс із 6 ін'єкційпо 100-200 ОДІммуномаксу;

– длякорекціїослабленогоімунітетупроводятькурс із 3-6 ін'єкцій по 100-200ОД Іммуномаксу.

Побічніреакції. Можливіалергічніреакції,реакціїгіперчутливості.

Передозування. Неспостерігалося.

Застосуванняуперіод вагітностіабо годуваннягруддю. Немаєданих щодовпливупрепарату на вагітнихжінок.Іммуномаксне слід застосовуватиу періодвагітності,якщо тільки потенційніпереваги дляматері неперевищуютьможливийризик дляплода. Наперіодлікуванняпрепаратом слідприпинитигодуваннягруддю.

Діти. Незастосовуєтьсядітям до 12років.

Особливостізастосування.Приаутоімуннихзахворюванняхзастосовуватиз обережністю,тільки післяконсультаціїз лікарем.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.Препарат невпливає нашвидкістьпсихомоторноїреакції.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Невідома.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Іммуномакспосилюєімуннийзахист від віруснихібактеріальнихінфекцій.Імунофармакологічнімеханізмидіїпрепарату складаютьсяз активаціїтаких ланокімунноїсистеми:

– NK-клітини,які через 2-3години післявпливу Іммуномаксупосиленоекспресують молекулиактивації СD69.Цитолітичнаактивність NK-клітинзростає у 3рази;

–циркулюючімоноцитичерез 2-4години післяактиваціїІммуномаксомрозпочинаютьсекретуватицитокіни:інтерлейкін-8,інтерлейкін-1βта факторнекрозупухлин альфа;

– нейтрофільнігранулоцитиактивуютьсяприпосередництвімоноцитів,прямої дії нанейтрофільнігранулоцитипрепарат нечинить.Інтерлейкін-8,що cекретуєтьсямоноцитами,спричиняєактиваціюнейтрофільнихгранулоцитів,що чітко проявляєтьсячерез 24години післявпливу Іммуномаксу;

– тканиннімакрофаги, щопроявляєтьсяу змініморфологіїцих клітин,підсиленні продукціїбактерициднихсубстанцій,змініактивності5'-нуклеотидази;

– утворенняантитілпротичужоріднихантигенів,розчинних ікорпускулярних.

Іммуномакспосилюєзахист відінфекцій, спричиненихвірусами(віруспапіломи людини,віруспростогогерпесу,парвовірус,вірус чумим'ясоїднихтощо) абобактеріями(кишковапаличка,сальмонела,стафілокок,хламідія,уреаплазматощо).

Фармакокінетика.Невивчалася узв'язку зйогопептидоглікановоюприродою і дужемалимидіючимидозами.

Фармацевтичніхарактеристики.

Основні фізико-хімічнівластивості: порошокліофілізованийбілогокольору.

 

Термінпридатності. 2роки. Незастосовуватипрепаратпісля закінченнятермінупридатності,зазначеногона упаковці.

 

Умовизберігання. Зберігатипритемпературівід 2 до 8 °С.Зберігати в недоступномудля дітеймісці. Незаморожувати.

 

Упаковка. 3флакони зпрепаратом укартонній пачці.

 

Категоріявідпуску.За рецептом.

 

Виробник.ТОВ«ІММАФАРМА»,РосійськаФедерація.

 

Місцезнаходження.РосійськаФедерація, 123098, Москва,вул.Гамалеї, буд. 18.

Нет аналогов