ЛАВОМАКС ТАБ. 125МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛАВОМАКС ТАБ. 125МГ №10

Артикул: 8358
Бренд: НИЖФАРМ ОАО
Нет в продаже
Производитель: НИЖФАРМ ОАО
ATC: L03AX
Международное название: Tilorone (Amixin)
Содержание: тилорону 125 мг
Применение: Вірусні гепатити А, В, С; герпетична інфекція; цитомегаловірусна інфекція у складі комплексної терапії інфекційно-алергічних та вірусних енцефаломієлітів (розсіяний склероз, лейкоенцефаліти, увеоенцефаліти); у складі комплексної

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н СТ Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЛАВОМАКС

 (LAVOMAX)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:тилорон;

1таблеткаміститьтилорону  125 мг;

допоміжніречовини:магнійвуглекислийосновнийводний, повідон,кальціюстеарат;

cклад оболонки:сахароза,повідон,коповідон,магній вуглекислийосновнийводний,титанудіоксид (Е 171), кремніюдіоксидколоїднийбезводний,тропеолін О,макрогол 6000,парафінбілий м’який,парафінрідкий,тальк.

 

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Таблетки,вкритіоболонкою,від жовтогодо оранжевогокольору,круглоїформи. Ядротаблеткиоранжевогокольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. ВАТ«НИЖФАРМ».РосійськаФедерація, 603950,НижнійНовгород,ГСП-459, вул.Салганська, 7.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Імуностимулятори.Код АТС L03A X.

 

Тилоронстимулюєутворення ворганізмі α-, β-таγ-інтерферонів.Основнимипродуцентамиінтерферонуу відповідьна введенняЛавомаксу єклітиниепітеліюкишечнику,гепатоцити,Т-лімфоцититанейтрофіли.Після прийомувсерединумаксимумпродукції інтерферонувизначаєтьсяупослідовностікишечник-печінка-кровчерез 4-24години. Лавомаксмаєімуномодулюючийтапротивіруснийефект,стимулюєстовбурніклітини кістковогомозку,залежно віддозипідсилює антитілоутворення,зменшуєступіньімуносупресії,відновлюєспіввідношенняТ-хелпери/Т-супресори.Ефективнийдо різнихвіруснихінфекцій, утому числіспричинених вірусіомгрипу таіншимизбудниками  гострихреспіраторнихвіруснихінфекцій,гепатиту тагерпесу.Механізмантивірусноїдіїпов’язаний зпригніченнямтрансляціївірус-специфічнихбілків уінфікованихклітинах, урезультатічогопригнічуєтьсярепродукціявірусів.

 Післяприйомувсерединутилороншвидко всмоктуєтьсязішлунково-кишковоготракту.Біодоступністьстановить 60 %.Близько 80 %препарату зв’язуєтьсяз білкамиплазми.

Виводитьсяпрепаратпрактично унезміненомувигляді зкалом (70 %) тасечею (9 %).Період напіввиведення(Т ½)становить 48годин.Препарат небіотрансформуєтьсяі ненакопичуєтьсяв організмі.

 

Показаннядлязастосування. 

Віруснігепатити А, В,С; герпетичнаінфекція;цитомегаловіруснаінфекція, ускладі комплексноїтерапіїінфекційно-алергічнихта віруснихенцефаломієлітів(розсіянийсклероз,лейкоенцефаліти,увеоенцефаліти);у складікомплексноїтерапіїурогенітальногота респіраторногохламідіозу;лікування та профілактикагрипу та гострих респіраторнихвіруснихінфекцій.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо препарату.Дефіцитсахарози/ізомальтози,непереносимістьфруктози,глюкозо-галактознамальабсорбція(препарат міститьсахарозу).

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Уперіодвагітностіабогодуваннягруддю препаратпротипоказаний.Зважаючи наембріотоксичнудію тилорону,жінкам під часлікуванняпрепаратомЛавомакснеобхіднокористуватисянадійнимиметодами контрацепції.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невпливає.

Діти. Незастосовувати.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратзастосовувативнутрішньо,після їди.

Длянеспецифічноїпрофілактикивірусногогепатиту А – 125 мг 1раз натиждень,протягом 6тижнів.

Длялікуваннявірусногогепатиту А –перший день 2рази по 125 мг,з другогодня по 125 мг через 48годин.Курсова доза–1,25 г (10таблеток).

Длялікуваннягострогогепатиту В –перший тадругий дні по 125 мг,потім по

125 мг через 48годин.Курсова доза 2 г (16таблеток),притриваломуперебігугепатиту В – 125 мг 2рази на добув першийдень, потім, здругого дняпо 0,125 г через 48годин.Курсова доза– 2,5 г(20 таблеток).

Прихронічномугепатиті В –початковафазалікування  – 2,5 г (20таблеток):перші два дніпо 250 мг, потім 125 мгчерез 48 годин.Фазапродовження(від 1,25 г – 10таблеток до 2,5 г – 20таблеток) –по 125 мг натиждень.Курсова дозаЛавомаксувід 3,75 г до 5 г,тривалістьтерапії 3,5-6місяцівзалежно від результатівбіохімічних,імунологічних,морфологічнихдосліджень,яківідображаютьактивністьпроцесу.

Пригостромугепатиті С –перший тадругий деньпо 125 мг, потімпо 125 мг через 48годин.Курсова доза– 2,5 г(20 таблеток).

Прихронічномугепатиті С –початковафазалікування – 2,5 г (20таблеток) –перші два дніпо 250 мг, потім 125 мгчерез 48 годин,Фазапродовження (2,5 г – 20таблеток) –по 125 мг натиждень.Курсова доза Лавомаксу– 5 г,тривалістьтерапії – 6місяцівзалежно відрезультатівбіохімічних,імунологічних,морфологічнихмаркерівактивностіпроцесу.

Прилікуваннігрипу таінших ГРВІ –у перші двідобизахворюванняпо 125 мг, уподальшомучерез кожні 48годин по 125 мг.Доза на курслікування – 750мг (6 таблеток).

Дляпрофілактикигрипу таінших ГРВІ – 125 мгодин раз натижденьпротягом

6 тижнів.

Длялікуваннягерпетичної,цитомегаловірусноїінфекції –перші двідоби по 125 мг,потім через 48годин по 125 мг.Курслікування – 2,5 г.

Приурогенітальномутареспіраторномухламідіозі,–перші двідоби по 125 мг,потім через 48годин по 125 мг.Курсова доза– 1,25 г(на курслікування – 10таблеток по 125мг).

При комплекснійтерапіїнейровіруснихінфекційпрепаратзастосовуватипо 125 –

250 мг протягомперших 2 днів,потім по 125 мгчерез 48 годинпротягом 2-4тижнів.Максимальнакурсова дозастановить 2,125 г (17таблеток),мінімальнакурсова доза– 1, 125 г(10 таблеток),  курслікування – 4тижні.

 

 

Передозування.Випадкипередозуванняневідомі.

 

Побічніефекти.Можливі алергічніреакції, ут&

Нет аналогов