ПОЛИОКСИДОНИЙ СУПП. 6МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ПОЛИОКСИДОНИЙ СУПП. 6МГ №10

Артикул: 8314
Бренд: ПЕТРОВАКС ФАРМ НПО ООО РОССИЯ
Нет в продаже
Производитель: ПЕТРОВАКС ФАРМ НПО ООО РОССИЯ
ATC: L03AX
Международное название: Mono
Содержание: поліоксидонію 6 мг
Применение: Туберкульоз; сепсис, менінгоенцефаліт, енцефаліт, урогенітальні і гінекологічні захворювання; поліноз, бронхіальна астма, атопічний дерматит; дисбактеріоз у дітей тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ПОЛІОКСИДОНІЙ

(POLYOXIDONIUM)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:азоксимерубромід;

1супозиторіймістить:поліоксидонію(азоксимеруброміду) 6 мг;

допоміжніречовини: маніт (Е 421),повідон, бета-каротен, маслокакао.

 

Лікарськаформа. Супозиторії.

Супозиторії торпедоподібноїформисвітло-жовтогокольору зіслабким специфічнимзапахоммасла какао.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«НПОПетроваксФарм»

РосійськаФедерація, 115598,

м.Москва, вул.Загоріївська,буд 10, корп. 4

(первиннепакування)

142143,Московськаобл..,Подільскийрайон, с. Покров,вул.. Соснова,буд. 1(вториннепакування, контрольсерії).

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Імуностимулятори. КодАТС L03А Х.

 

Препаратчинитьімуномодулюючудію, збільшуєрезистентністьорганізму долокальних ігенералізованихінфекцій. Восновімеханізмуімуномодулюючоїдіїазоксимеруброміду(активноїречовиниПоліоксидонію)– пряма діяна фагоцитуючіклітини таприроднікілери, атакож стимуляціяантитілоутворення.

Азоксимерубромідстимулюєімунні реакціїпривториннихімунодефіцитнихстанах, якіспричиненірізнимиінфекціями,травмами,опіками,аутоімуннимизахворюваннями,злоякісниминовоутвореннями,ускладненнямипісляхірургічнихоперацій,застосуванняхіміотерапевтичнихзасобів, цитостатиків,стероїднихгормонів.

Разом зімуномодулюючоюдієюПоліоксидонійволодієвираженоюдетоксикаційноюі антиоксидантноюактивністю,має здатністьвиводити зорганізмутоксини, соліважкихметалів,інгібує перекиснеокисненняліпідів.Вказанівластивостівизначаютьсяструктурою івисокомолекулярноюприродоюазоксимеруброміду. Включення препаратуПоліоксидонійдокомплексноголікуванняонкологічнихзахворюваньзменшуєінтоксикацію,пов’язану зхіміо-та променевоютерапією; убільшостівипадків цедозволяєпроводитилікуваннябез змінистандартноїсхемитерапії.ЗастосуванняПоліоксидоніюна тлівториннихімунодефіцитнихстанівдозволяєпідвищитиефективністьта скоротититривалістьлікування, атакожподовжити термінремісії.

Азоксимерубромідусупозиторіяхприректальномувведенні маєвисокубіодоступність(не менше 70%),досягаючимаксимальноїконцентраціїв крові через1 годинупіслявведення.Період напіврозподілу– близько 0,5години,період напівелімінаціі– 36,2 години. Ворганізмігідролізуєтьсядо олігомерів,яківиводятьсяпереважнонирками. Кумулятивнийефектвідсутній.

 

Показаннядлязастосування.

Поліоксидонійрекомендуєтьсядорослим тадітям старше6 років длякорекціїімунноїнедостатності у комплекснійтерапіїтакихзахворюваньі станів:

-    хронічнірецидивуючіінфекційно-запальнізахворювання,які непіддаютьсястандартнійтерапії – яку стадіїзагострення,так і встадіїремісії;

-    гострівірусні,бактеріальніта грибкові інфекції,в тому числізахворюванняурогенітальноготракту –уретрит,цистит,пієлонефрит,простатит,сальпінгоофорит,ендометрит,кольпіт,цервіцит, цервікоз,бактеріальнийвагіноз;

-   різніформитуберкульозу;

-   алергічнізахворювання,ускладненірецидивуючоюбактеріальною,грибковою тавірусноюінфекцією (утому числіполіноз, бронхіальнаастма,атопічнийдерматит);

-    ревматоїднийартрит післятривалоголікуванняімунодепресантами,а такожревматоїднийартрит,ускладненийгостримиреспіраторнимизахворюваннямиабо гострими респіраторнимивіруснимиінфекціями;

-    онкологічнізахворювання(у схемахпроменевоїтахіміотерапії);

-    дляактиваціїрегенеративнихпроцесів (припереломах,опіках,трофічнихвиразках);

-    длязниженнянефро- ігепатотоксичноїдії лікарськихпрепаратів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Вагітність,періодгодуваннягруддю (черезвідсутністьклінічногодосвіду).

 

Особливізастереження.

Зобережністюпрепаратпотрібнозастосовуватипацієнам ізгостроюнирковоюнедостатністю.

 

Застосуванняв період вагітностіабогодування груддю.

Немає данихщодо безпекизастосуванняпрепаратупід часвагітностіта в періодгодуваннягруддю, томуйого непризначаютьцимкатегоріямпацієнтів.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами.

Впливпрепарату наздатністькерувати автомобілемта іншимимашинами імеханізмаминедосліджувався.

 

Діти.

Застосовуютьдітям старше6 роківректально.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Поліоксидонійзастосовуютьректально абовагінально,по 1супозиторію 1раз на добу.

Спосібзастосуванняі дозовийрежим визначаєлікарзалежно віддіагнозу,віку пацієнта,гостроти татяжкостізахворювання.

Дітямстарше 6роківпризначаютьректально(післяочищеннякишечнику);дорослим –ректальноабовагінально (уположеннілежачи) наніч.

Поліоксидонійможна застосовуватищоденно,через деньабо 2 рази натиждень.

Стандартнасхемазастосування– по 1 супозиторію1 раз на добущодняпротягом 3днів, потімчерез денькурсом 10-15супозиторіїв.

Нет аналогов