АЕВИТ КАПС. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АЕВИТ КАПС. №10

Артикул: 8841
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A11JA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну А 100 000 МО, вітаміну Е 100 мг
Применение: Облітеруючий атероскероз; облітеруючий ендартеріїт l-ll-lll стадій; ускладнені трофічні зміни.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

АЕвітÒ

(AEvitÒ)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:

1 капсуламіститьвітаміну А  100 000 МО; вітамінуЕ  100 мг;

допоміжніречовини: оліясоняшникова;

складжелатиновоїоболонкикапсули:желатин, гліцерин,метилпарагідроксибензоат(Е 218), пропілпарагідроксибензоат(Е 216).

 

Лікарськаформа. Капсулим’які.

 

М’якіжелатиновікапсулишароподібноїабосферичноїформи, зішвом, віджовтого до світло-коричневогокольору,заповнені маслянистоюрідиною відсвітло-жовтогодотемно-жовтогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Київськийвітаміннийзавод».

04073, Україна,м. Київ, вул.Копилівська,38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комбінованівітамінніпрепарати. КодАТС  A11 JA.

 

Властивостіпрепаратувизначаютьсяфармакологічнимиефектамижиророзчиннихвітамінів А іЕ, що входятьдо йогоскладу. Препаратвпливає наядра клітинорганів-мішенейта ініціюєсинтезбілків-ферментівабоструктурнихелементівтканин, стимулюєпроцесирегенерації,підвищуєспецифічну інеспецифічнурезистентністьорганізму.Препаратнормалізуєобмін речовин,виявляєактивнуантиоксидантнудію, відновлюєкапілярнийкровообіг,тканинну і судиннупроникність,підвищуєстійкість тканиндо гіпоксії.

АЕвітÒ добревсмоктуєтьсяз травноготракту. Далівітаміни А іЕтранспортуютьсяу лімфу, потіму плазмукрові, девонизв'язуютьсязі специфічнимибілками ітранспортуютьсядо органів ітканин.Надлишоквітаміну Адепонуєтьсяу печінці,переважно у виглядіефірівпальмітиновоїкислоти. ВітамінА виводитьсяз жовчю вкишечник ібере участь вентерогепатичнійциркуляції. Упечінці вінпіддаєтьсябіотрансформації,перетворюючисьспочатку вактивніметаболіти, апотім – унеактивніпродуктиобміну, щовиводятьсянирками,кишечником ілегенями. Елімінаціявітаміну Авідбуваєтьсяповільно – за3 тижні зорганізмувиводиться 34 %прийнятоїдозипрепарату.  Надлишоквітаміну Евідкладаєтьсяу тканинах,утворюючи вних депо(особливо упечінці), щопідтримує нормальнийрівеньвітаміну Е вплазмі крові.В організмівітамін Епіддаєтьсябіотрансформації,перетворюючисьна рядметаболітів,що маютьхіноновуструктуру.Вітамін Е унезміненомустанівиділяєтьсяз жовчю, увигляді метаболітів– із сечею.

 

Показаннядлязастосування.

АЕвітÒзастосовуютьзлікувальноюметою при захворюванняхі станах, щопотребуютьтривалоговведеннявисоких дозвітаміну А усполученні звітаміном Е:атеросклеротичнихзмінах судин,порушеннітрофікитканин, облітеруючомуендартериїті,псоріазі,системномучервономувовчаку, атрофіїзоровогонерва,пігментномуретиніті, укомплекснійтерапіїсерцево-судиннихзахворювань(гіпертонічнахвороба з ознакамиперенавантаженнялівогошлуночка, стабільнастенокардіянапруження Іта ІІ функціональнихкласів).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,гіпервітамінозА і Е,тиреотоксикоз,хронічнийгломерулонефрит,жовчокам'янахвороба,декомпенсованасерцеванедостатність,саркоїдоз ванамнезі,хронічний панкреатит,виражений кардіосклероз,інфарктміокарда.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препарат зобережністюзастосовуютьхворим зпідвищенимризикомтромбоемболій,важкиматеросклерозомкоронарнихартерій,хронічноюнедостатністюкровообігу,при гостромуабо хронічномунефриті,холециститі,при тяжкихураженняхгепатобіліарноїсистеми.

Препаратне слідпризначатиодночасно з іншимилікарськимизасобами, доскладу якихвходитьвітамін А тайогосинтетичніаналоги,через ризикрозвиткугіпервітамінозуА.

Вітамін Амаєвластивістьнакопичуватисяі довгостроковоперебувати ворганізмі.Жінкам, якіприймаливисокі дозиретинолу,можна планувативагітністьне раніше,ніж через 6-12місяців. Цепов'язано зтим, щопротягомцього часуіснує ризикпорушеннярозвиткуплода підвпливомвисокоговмістувітаміну А ворганізмі.

 

Особливізастереження.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратпротипоказанийу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

У разіпотребипризначенняпрепаратупід часлактаціїгодуваннягруддю слідприпинити.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Данихщодо впливупрепарату наздатність керуватиавтомобілемабопрацювати зіскладнимимеханізмаминемає.

 

Діти.

Нет аналогов