АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С САХАРОМ ТАБ. 0,025Г МЯТА №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С САХАРОМ ТАБ. 0,025Г МЯТА №10

Артикул: 8445
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A11GA01
Международное название: Ascorbic acid (vit C)
Действующие вещество: кислоти аскорбінової (вітаміну С) 25 мг
Применение: Гіпо- та авітаміноз С; підвищена потреба організму у вітаміні С в період гострих інфекційних захворювань, в період одужання після інфекційних захворювань та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ

З АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ

 

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ

З М’ЯТНИМ СМАКОМ

 

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ

З ПОЛУНИЧНИМ СМАКОМ

 

КИСЛОТААСКОРБІНОВА(ВІТАМІН С) ЗЦУКРОМ

ЗЛИМОННИМСМАКОМ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: кислотааскорбінова;

таблеткизапельсиновимсмаком

1таблеткамістить кислотиаскорбінової(вітаміну С) 25 мг;

допоміжніречовини:  цукор, кислотастеаринова, крохмалькартопляний, глюкозимоногідрат,ароматизатор«апельсиновийсмак»,кислоталимоннабезводна, барвник аннато(Е 160b);

таблеткиз м’ятнимсмаком

1таблеткамістить кислотиаскорбінової(вітаміну С)  25 мг;

допоміжніречовини: цукор, кислотастеаринова, крохмалькартопляний, глюкозимоногідрат,ароматизатор«м’ятнийсмак»,барвники:хіноліновийжовтий (Е 104),індигокармін (Е 132);

таблеткиз полуничнимсмаком

1таблеткамістить кислотиаскорбінової(вітаміну С)  25 мг;

допоміжніречовини: цукор, кислота стеаринова, крохмалькартопляний, глюкозимоногідрат,ароматизатор«полуничнийсмак»,кислоталимоннабезводна, барвникПонсо 4R (Е124);

таблеткиз лимоннимсмаком

1таблеткамістить кислотиаскорбінової(вітаміну С) 25 мг;

допоміжніречовини:  цукор, кислотастеаринова, крохмалькартопляний, глюкозимоногідрат,ароматизатор«лимоннийсмак»,кислоталимоннабезводна,барвникхіноліновийжовтий       (Е 104).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Таблеткизапельсиновимсмаком:

таблеткиплоскоциліндричноїформи зі скошенимикраями,слабо-оранжевогокольору, наповерхнітаблетокдопускаютьсявкрапленняоранжевогокольору.

Таблеткиз м’ятнимсмаком:

таблеткиплоскоциліндричноїформи зі скошенимикраями,слабо-зеленогокольору, на поверхнітаблетокдопускаютьсявкрапленнязеленогокольору.

Таблеткиз полуничнимсмаком:

таблеткиплоскоциліндричної форми зіскошенимикраями,слабо-рожевогокольору, наповерхнітаблетокдопускаютьсявкрапленнярожевогокольору.

Таблеткиз лимоннимсмаком:

таблеткиплоскоциліндричноїформи зіскошенимикраями,слабо-жовтогокольору, наповерхнітаблетокдопускаютьсявкрапленняжовтогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Київськийвітаміннийзавод».

04073, Україна, м.Київ, вул.Копилівська,38.

Web-сайт:www.vitamin.com.ua.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Вітаміни.Простіпрепаратиаскорбіновоїкислоти. КодАТС A11G А01.

Аскорбіновакислота маєвираженівідновлювальнівластивості.Належить догрупи водорозчиннихвітамінів.Бере участь вокисно-відновнихреакціях,регуляціївуглеводногообміну,впливає наобмінамінокислотароматичногоряду,метаболізмтироксину,біосинтезкатехоламінів,стероїдних гормонівта інсуліну,необхіднадля згортаннякрові,синтезуколагену іпроколагену, регенераціїсполучної такістковоїтканини.Поліпшуєпроникністькапілярів.Сприяєабсорбціїзаліза вкишечнику ібере участь усинтезігемоглобіну.Підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму,маєантидотні властивості.Дефіцитвітаміну С уїжі призводитьдо розвиткугіпо- іавітамінозуС, оскільки в організміцей вітаміннесинтезується.

Всмоктуванняаскорбіновоїкислоти відбуваєтьсяпереважно утонкомукишечнику. Процесвсмоктуванняможепорушуватисяпридискінезіяхкишечнику,ентеритах,ахілії,глистнійінвазії,лямбліозі, атакож при вживаннілужнихнапоїв,свіжихфруктових іовочевихсоків.Максимальнаконцентраціяпрепарату уплазмі післяприйомувнутрішньодосягаєтьсячерез 4години. Легкопроникає влейкоцити,тромбоцити, апотім – в усітканини; депонуєтьсяу заднійчастинігіпофіза,корі наднирковихзалоз, очномуепітелії,проміжних клітинахсім’янихзалоз,яєчниках,печінці, мозку,селезінці,підшлунковійзалозі, легенях,нирках,стінцікишечнику,серці, м'язах,щитовиднійзалозі.Метаболізуєтьсяпереважно упечінці, удезоксиаскорбіновуі у подальшому– ущавлевооцтовуідикетогулоновукислоти.Незміненийаскорбат іметаболітививодятьсяіз сечею,фекаліями,такожпроникають угруднемолоко. Привисокихдозах, коли концентраціяу плазмідосягаєпонад 1,4 мг/дл, виведеннярізкопідсилюється,причомупідвищенаекскреціяможезберігатисяпісляприпиненняприйому.

 

Показаннядлязастосування.Профілактиката лікуваннянедостатностівітаміну С.

Профілактиката лікуванняцинги,стимуляціярегенераціїтканин, укомплекснійтерапіїкровотеч(маткових,легеневих,носових), присиндроміпроменевоїхвороби,переломахкісток,геморагічнихдіатезах,інтоксикаціяхта інфекціях,хворобіАддісона, припередозуванніантикоагулянтів,у періодвагітностіабо годуваннягруддю, припідвищеномурозумовомунапруженніта фізичномуперенавантаженні.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,тромбоз,схильністьдо тромбозів,тромбофлебіт,цукровийдіабет, тяжкізахворюваннянирок,непереносимістьфруктози,синдроммальабсорбціїглюкози-галактози,сечокам’янахвороба (призастосуваннідоз понад 1 г надобу).

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні. Приприйомівисоких доз ітриваломузастосуванніпрепаратунеобхідноконтролюватифункціюнирок тарівеньартеріальноготиску, атакож функціюпідшлунковоїзалози. Слідзобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюванняминирок ванамнезі.

Присечокам’янійхворобідобова дозааскорбіновоїкислоти немаєперевищувати1 г.

Неслідпризначативеликі дозипрепарату хворимз підвищенимзгортаннямкрові.

Оскількиаскорбіновакислотапідвищує абсорбціюзаліза, їїзастосуванняу високихдозах можебутинебезпечнимдля пацієнтівзгемохроматозом,таласемією,поліцитемією,лейкемією ісидеробластноюанемією. Такимпацієнтамслідзастосовуватипрепарат умінімальнихдозах.

Всмоктуваннякислотиаскорбіновоїможе порушуватисяпри кишковихдискінезіях,ентеритах таахілії. Притриваломузастосуванніпрепарату увисокихдозахнеобхідноконтролюватирівень цукрув крові.

Зобережністюзастосовуютьдля лікуванняпацієнтів здефіцитомглюкозо-6-фосфатдегідрогенази(можеспричи

Нет аналогов