БЕРЕШ ПЛЮС КАПЛИ 100МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

БЕРЕШ ПЛЮС КАПЛИ 100МЛ

Артикул: 8849
Производитель: БЕРЕШ ФАРМА АТ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРЕШ ФАРМА АТ
ATC: A12CX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: молібдену 0,1902 мг (у вигляді амонію молібдату тетрагідрату 0,35 мг); ванадію 0,1219 мг (у вигляді амонію монованадату 0,28 мг); бору 0,1049 мг (у вигляді кислоти борної 0,6 мг); кобальту 0,0248 мг (у вигляді кобальту (ІІ) хлориду гексагідрату 0,1 мг); міді 0,2545 мг (у вигляді міді сульфату пентагідрату 1 мг); заліза 2,009 мг (у вигляді заліза (ІІ) сульфату гептагідрату 10 мг); магнію 0,4044 мг (у вигляді магнію сульфату гептагідрату 4,1 мг); марганцю 0,3055 мг (у вигляді марганцю сульфату моногідрату 0,94 мг); нікелю 0,1087 мг (у вигляді нікелю (ІІ) сульфату гексагідрату 0,4865 мг); фтору 0,0904 мг (у вигляді натрію фториду 0,2 мг); цинку 1,137 мг (у вигляді цинку сульфату гептагідрату 5 мг);
Применение: Для підтримки імунної системи; при недос татньому харчуванні, підвищеному фізич ному навантаженні; підвищеній стомлюва ності, для прискорення реабілітації після захв-нь, хірургічних втручань; як додаткова терапія при онкологічних захв-нях.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату

 

КрапліБереш Плюс®

(BÉRES drорs рlus®)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 мл(18 крапель)міститьмолібдену 0,1902мг (у виглядіамоніюмолібдату тетрагідрату  0,35 мг);ванадію  0,1219 мг (у  вигляді амонію  монованадату

0,28 мг); бору0,1049 мг (увиглядікислотиборної 0,6 мг); кобальту0,0248 мг (увиглядікобальту (ІІ)хлоридугексагідрату0,1 мг); міді 0,2545 мг(у виглядіміді сульфатупентагідрату1 мг); заліза 2,009мг (у виглядізаліза (ІІ)сульфатугептагідрату10 мг); магнію 0,4044 мг(у виглядімагніюсульфатугептагідрату4,1 мг);марганцю 0,3055 мг(у виглядімарганцю сульфатумоногідрату0,94 мг); нікелю 0,1087мг (у виглядінікелю (ІІ)сульфатугексагідрату0,4865 мг); фтору 0,0904мг (у виглядінатріюфториду 0,2 мг);цинку 1,137 мг (увиглядіцинкусульфатугептагідрату5 мг);          

допоміжніречовини: гліцерин(85 %), динатріюедетат,гліцин,кислотаянтарна,кислотааскорбінова,кислота винна,натрію-каліютартрат,кислотасірчана, водаочищена.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

Прозорийводнийрозчинсвітло-зеленогоабожовтувато-зеленогокольору, безосаду.

 

Назвавиробника. ЗАТ«БерешФарма».

 

Місцезнаходженнявиробництва. 5005, м.Сольнок, вул.НадьшандорЙожеф, б.39,Угорщина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Іншіпрепаратимінералів.Код АТС А12С Х.

 

Препаратміститьводнийрозчинмінеральнихсполук імікроелементів,включених задопомогоюкоординаційнихзв’язків умолекули органічнихречовин.Мікроелементивідіграютьважливу рольу підтримцібіологічноїрівноваги організму.Більшість ізнихнасампередзнаходитьсяу клітинах увиглядікофакторів ферментів,забезпечуючиїхкаталітичнуактивність, атакожстабілізаціюструктур макромолекулнеферментноготипу та нормалізаціюрівня вітамініві гормонів ворганізмілюдини.  

Дефіцитмікроелементівможе такожрозвинутисьі у здоровихлюдей,наприклад, упевному віці(підлітки,людилітньоговіку) або урезультатівикористаннябільшоїкількостімікроелементівпід часособливих фізіологічнихстанів (уперіодвагітностіабо годуваннягруддю).Деякізахворюванняі методи лікуваннятакож єчастимипричинаминедостатностімікроелементів,щопризводить дорізнихклінічнихсимптомів.Навіть незначнийдефіцитмікроелементівможе мати негативнийвплив на станімунноїсистеми,фізичний стан,загальнийстан,одужання тавідновленняпісляхвороби абохірургічноговтручання.Краплі БерешПлюс®містятьнайважливішімікроелементи.Метазастосуванняпрепаратуполягає узабезпеченніпотреборганізму вмікроелементах,які не можутьбутизастосованів іншихлікарськихформах дляпероральногозастосування.

АктивніречовиниКраплі БерешПлюс®добревсмоктуютьсязішлунково-кишковоготракту, томуїхбіологічнезастосуваннязабезпечене.Фармакокінетичнідослідженнябулипроведені звикористаннямізотопнихметодів усобак.Затримкамікроелементівв організму вцілому після72 годин використанняпоказує, щозастосуваннямікроелементівбулонаступним:дуже високедля заліза (~ 30 %від затримкимікроелементівв організмі вцілому);високе дляцинку (~ 5 %),кобальту (~ 6 %) імолібдену (~ 4 %);відноснонизьке длямарганцю (~ 2 %) інікелю (~ 1 %).

Відповіднодо існуючихдоклінічнихданихклінічнезастосуванняпрепарату єбезпечним.

 

 

Показаннядлязастосування.

Дефіцитмікроелементівабопатологічністани, приякихнеобхіднедодатковезастосуваннямінеральнихречовин:

·                    дляпідтримкидіяльностіімунноїсистеми,опірностіорганізмуабо увипадкахзниженняостанньої,наприклад,при застуді,грипі;

·                    уразінедостатньогохарчування(наприклад,спеціальнідієти, у томучислі дієтидлясхуднення, уразі вегетаріанськогохарчування),а також припідвищеномуфізичномунавантаженні;

·                    уразіпідвищеноївтомлюваності,відсутностіапетиту,млявості,слабкості,безсоння, атакож дляприскоренняреабілітаціїпісля захворювань,хірургічнихвтручань;

·                    якдодатковатерапія дляполіпшеннязагальногостану ісамопочуттяпацієнтів зонкологічнимизахворюваннями.

 

 

Протипоказання.Відомівипадкипідвищеноїчутливостідо діючихречовин абодо будь-якихдопоміжнихречовин(алергія на метали),тяжканиркованедостатність,а такожзахворювання,пов’язані зпорушеннямобмінузаліза і міді(включаючигемохроматоз,гемосидероз,хворобаВільсона).

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні. Нерекомендуєтьсязастосовуватипрепаратразом з молокомабо кавою,оскільки прицьому погіршуєтьсявсмоктуваністьйого діючихречовин. Придодаванніпрепарату додеяких сортівчаю розчинможепотемніти. Цеявище нешкідливе;йогоспричиняєтаніновакислота, щоміститься учаї. Якщо дочаю додатикількакрапельлимонногосоку,замінникалимонногосоку абоаскорбіновукислоту,можназапобігти потемніннюрозчину.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Уперіодвагітностіабо годуваннягруддюпрепаратможназастосовуватизурахуваннямрекомендованихдобових доз(післяконсультаціїз лікарем).

 

Здатність впливатина швидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами. Призастосуванніпрепарату урекомендованихдозахнегативноговпливу неспостерігається.

 

Діти.Препаратзастосовуватидітям з масоютіла більше 10 кг.Однак якщомаса тіладитини менше 20 кг,питання прозастосуванняпрепаратувирішуєтьсяіндивідуальноз педіатром,виходячи зоцінкиспіввідношеннякористь/ризикдля дитини.

 

Нет аналогов