ФЛЮР-Э-ДЕЙ ТАБ ЖЕВ. 2,21МГ №120 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ФЛЮР-Э-ДЕЙ ТАБ ЖЕВ. 2,21МГ №120

Артикул: 9133
Производитель: ФАРМАСАЙНС ИНК.
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ФАРМАСАЙНС ИНК.
ATC: A12CD01
Международное название: Sodium fluoride
Действующие вещество: натрію фториду 2,21 мг, що еквівалентно 1 мг фтору
Применение: Карієс у дітей, покращення формування тканин постійних зубів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепаратуФЛЮР-Е-ДЕЙ

(FLUOR-A-DAY)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: натріюфторид;

1таблеткаміститьнатріюфториду 2,21 мг,що еквівалентно1 мг фтору;

допоміжніречовини:ксиліт,сорбіт (Е 420),ароматизаторвишневийштучний,магніюстеарат, ароматизатормалиновий.

 

Формавипуску. Таблеткижувальні.

Таблеткибілого абомайже білогокольору увигляділітачків іззапахом ісмаком малини.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ФармасайнсІнк.

6111Роялмаунт Авеню,100, Монреаль,Квебек Н4Р 2Т4,Канада.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Мінеральнідобавки.Препаратифтору. Натріюфторид.

Код АТСА12С D01.

Іони фторунакопичуютьсяв організмі,переважно утканинахзубів ікісток,створюючислабкорозчинніфторапатити. Фторстимулюємінералізаціютвердих тканинзуба, сприяєвизріванню ізатвердінню зубноїемалі, атакож їїстійкості додії кислоти,зменшуєпродукціюкислотибактеріями іспричиняєбактерициднудію щодо мікроорганізмів,якіспричиняютькарієс зубів,гальмуєутвореннямолочноїкислоти звуглеводів,стимулюєостеобластиі поповнюєдефіцитфтору ворганізмі.Фторидиможуть такожсприятиремінералізаціїдекальцинованоїзубної емаліі чинитибактерициднудію у відношеннідомікроорганізмів,які викликаютькарієс зубів.Найважливішимкомпонентомїжі, котрийвпливає нахімічнийсклад зубів,є іони фтору.Природнимджереломфтору є питнавода.Оптимальнийрівень фторуу воді встановлено0,0001 %. Якщо водамає нижчийрівень фтору,спостерігаєтьсязбільшеннявипадківрозвиткукарієсу, апризавищеному –випадкирозвитку«плямистої»емалі(флюорозу).

Спостереженняза дітьми,які пилифторовануводу (0,0001 %) до 10років,показаливідсутністьпобічної діїна ріст,загальнийстан організмута станкістковоїтканини.

Фторидиу розчині абоу виглядішвидкорозчиннихсолей легко імайжеповністюабсорбуютьсязішлунково-кишковоготракту, накопичуютьсяу зубах ікістках,виводятьсянирками. Часдосягненнямаксимальноїконцентраціїу кровістановить

30-60 хвилин.

 

Показаннядлязастосування.

У складікомплексулікувально-профілактичнихзаходів удітей вікомвід 2 до 14 роківдляпрофілактикикарієсу і дляпокращання формуваннятвердихтканинпостійнихзубів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо натріюфториду абодо будь-якогокомпонентапрепарату.

Концентраціяфтору упитній водіпонад 0,7 мг/л.

Тяжкізахворюванняпечінки танирок, загостреннявиразковоїхворобишлунка та дванадцятипалоїкишки.

Порушенняфункціїпідшлунковоїзалози.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Незбільшувативказані дозипрепарату, оскількинатріюфторид припередозуванніможе матитоксичну діюна організм.В осіб іззахворюваннямикровіпотрібенконтроль складукрові.Препаратзастосовуватиза призначеннямлікаря –стоматолога,який ураховуєвміст фтору уводі даногонаселеного пункту,особливо цестосуєтьсясільськогонаселення, декористуютьсяводою з криниці.Дітям слідприйматипрепарат піднаглядомбатьків дляпопередженняпередозування.

Надмірнезастосуванняфторуспричиняє флюороззубів. Щобуникнутифлюорозу,бажано регулярнопроводитистоматологічнийогляд зубів удитини нерідше 1 разуна

3 місяці.

Приприйомінатріюфториду підчас їди або змолокомзменшуєтьсявсмоктуванняпрепарату.

 

Особливізастереження.

 

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

Дослідженнянепроводились. Препаратрекомендованийдля застосуваннядітям.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботу зіншимимеханізмами.

Препаратзастосовуютьупедіатричнійпрактиці.

 

Діти. Незастосовуватипрепаратдітям до 2-хроків.

Для дітейвіком до 2роківіснуютьспеціальнілікарськіформи натріюфториду увиглядірозчину.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратзастосовуютьперорально.Доза препаратузалежить відвіку дитини іконцентраціїфтору у воді(призначаютьпри вмістіфтору у водіменше 0,7 мг/л).Звичайнідози: дітямвіком від 2 до 6років по 1/2 таблеткина добу, від 6-14років по

1таблетки надобу.

Препаратприймаютьпісля їдищодня 1 раз на добу,краще увечеріпіслячищеннязубів.Таблеткунеобхідноповільнорозжувати ізапити водою.Рекомендуєтьсяприйматипротягом неменше 250 днів,щороку (до 14років).

 

Передозування.

Припередозуванніпрепаратомспостерігаютьсятакісимптоми:випорожненнячорного кольору,домішкикрові ублювотнихмасах, діарея,сонливість,запаморочення,підвищена слинотеча,нудота абоблювання,поверхневе дихання,біль абоспазми ушлунку,тремтіння,підвищеназбудливість,сльозотеча,слабкість.

Для наданнядопомогипотерпіломупромиваютьшлунок 1-5 %розчиномкальціюхлориду або 0,15 %розчиномкальціюгідроксиду(для осадженняфторидів),призначаютьсольові проносні(натріюсульфат) ідіуретичніпрепарати.Післяпромиванняшлунка длязменшенняабсорбціїфторидівзастосовуютьалюмініюгідроокис.Вводятьповільновнутрішньовенно10-20 % розчинкальціюглюконату,призначаютьвітамінніпрепарати,проводятьсимптоматичнутерапію,гемодіаліз.

Хронічнепередозування.Надлишокфторидів, щоутворюєтьсяв організміпритриваломузастосуваннівеликихкількостейнатріюфториду,індукуєфлюорозкісток ізубів. Прицьому відбуваєтьсязбільшеннящільностікісток, кальцифікаціязв’язок ісухожиль. Ціпорушенняпроявляютьсяв обмеженнірухливості,деформації іболючостісуглобів,потемнінніемал

Нет аналогов