ГЕКСАВИТ ДР. №50 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЕКСАВИТ ДР. №50

Артикул: 8944
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: ретинолу ацетату (вітаміну А) у перерахуванні на 100 % речовину - 1,72 мг (5 000 МО), тіаміну гідрохлориду (вітаміну В1) у перерахуванні на 100 % речовину - 2 мг, рибофлавіну (вітаміну В2) у перерахуванні на 100 % речовину - 2 мг, піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) у перерахуванні на 100 % речовину - 2 мг, кислоти аскорбінової (вітаміну С) у перерахуванні на 100 % речовину - 70 мг, нікотинаміду у перерахуванні на 100 % речовину - 15 мг
Применение: Гіповітаміноз, тривале лікування антибіотиками, підвищення опірності організму до інфекційних та застудних захворювань, особам, професія яких потребує підвищення гостроти зору.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т РУ К Ц І Я

 

для медичногозастосування препарату

ГЕКСАВІТ

(HEXAVIT)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 дражеміститьретинолуацетату(вітаміну А) уперерахуванніна 100 % речовину -1,72 мг (5 000 МО), тіамінугідрохлориду(вітаміну В1)уперерахуванніна 100 % речовину-  2 мг,рибофлавіну(вітаміну В2)уперерахуванніна 100 % речовину-  2 мг,піридоксинугідрохлориду(вітаміну В6)уперерахуванніна 100 % речовину -2 мг, кислоти аскорбінової(вітаміну С) уперерахуванніна 100 % речовину -70 мг,нікотинамідууперерахуванніна 100 % речовину -15 мг;

допоміжніречовини:борошнопшеничне,патокакрохмальна,цукор, олія  м¢ятиперцевої,віск жовтий,оліясоняшникова,тальк.

 

Лікарськаформа. Драже.

Драже віджовтого дооранжевого кольору,кулеподібноїформи, згладкою, однорідноюзазабарвленнямповерхнею.Допускаєтьсянаявністьспецифічногозапаху.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Вітаміни».

Україна, 20300,Черкаськаобл., м. Умань,вул. ЛенінськоїІскри, 31.

 

Фармакотерапевтична  група.

Полівітаміннікомплексибез добавок.Код АТС А11В А.

Фармакологічнадіяпрепаратувизначаєтьсявластивостямивітамінів, щовходять дойого складу.Препаратрегулюєметаболічніпроцеси,нормалізуєобмінречовин.

Вітамін А(ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдляформуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину(зорового пігменту),підтримуєподілімунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтезімуноглобулінівта іншихфакторівзахисту відінфекцій.

Вітамін В1 (тіамінугідрохлорид)– важливийкофермент уметаболізмівуглеводів,бере участь уфункціонуваннінервовоїсистеми.

Вітамін В2(рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

Вітамін В6(піридоксинугідрохлорид)як коферментбере участь убілковомуобміні тасинтезі нейромедіаторів.

Вітамін С(кислотааскорбінова),бере участь вокисно-відновнихпроцесахорганізму, синтезігемоглобіну,впливає наобмін амінокислот,прискорює абсорбціюзаліза ізтравноготракту, підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму, єнеобхіднимдля росту таформування кісток,шкіри, зубівта длянормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистеми.

 

Показаннядлязастосування.

−Профілактиката лікуваннягіповітамінозів;

− притриваломулікуванніантибіотиками;

− дляпосиленняопоруорганізму доінфекційнихзахворювань;

− особам,професіяякихпотребуєпідвищеноїгостротизору (водіїтранспорту).

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо окремихкомпонентівпрепарату,тяжкіпорушенняфункції нирок,подагра,гіперурикемія,тромбоз, тромбофлебіт,саркоїдоз ванамнезі,нефролітіаз,непереносимістьфруктози,синдром мальабсорбціїглюкози-галактози,гіпервітамінозА, хронічнийгломерулонефрит,виразковахворобашлунка тадванадцятипалоїкишки у фазі загострення,порушенняобмінузаліза або міді.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Жінкам, якіприймаливисокі дозиретинолу (понад10 000 МО), можнапланувативагітністьне раніше ніжчерез 6-12місяців. Це пов'язаноз тим, щопротягомцього часуіснує ризикнеправильногорозвиткуплода під впливомвисокоговмістувітаміну А ворганізмі.

Препарат нерекомендуєтьсяпризначати разомз іншимилікарськимизасобами, якімістятьвітаміни,оскількиможливепередозуванняостанніх ворганізмі.

Зобережністюпризначатихворим нагострийнефрит, притяжкихураженняхпечінки, пептичнійвиразцішлунка ідванадцятипалоїкишки ванамнезі,ішемічнійхворобі серця,придекомпенсаціїсерцевоїдіяльності, жовчокам'янійхворобі, прихронічномупанкреатиті,алергічних захворюваннях,ідіосинкразії,хворим на цукровийдіабет.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддюможливетільки зпрофілактичноюметою післяконсультаціїлікаря з суворимдотриманнямрекомендованихдоз.

У ІІ-ІІІтриместрахвагітностіта в період годуваннягруддюГексавітзастосовуютьтільки зпрофілактичноюметою, лишеза призначеннямі підконтролемлікаря, удозі не більше1 драже надобу.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Данихпро вплив нашвидкістьреакції при керуванніавтотранспортомабо іншимимеханізмамивідсутні, алеслідврахуватиможливіпобічні ефекти(запаморочення,сонливість,порушеннязору).

Діти.

Дітям вікомдо 14 роківзастосуванняпрепаратупротипоказано.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Гексавітприймативнутрішньопісля їди.

Дорослі

Лікування: по 1драже 3 разина добу.

Профілактикагіповітамінозів: по 1драже надобу.

Діти від14 років

Лікуваннягіповітамінозів:по 1драже надобу.

Вагітніта жінки уперіодгодуваннягруддю

Профілактикагіповітамінозів: уІІ-ІІІтриместрахвагітності, атакож у періодгодуваннягруддюпризначати 1драже на добу(максимальнадобова доза).Тривалістьпрофілактичногокурсувизначаєлікар індивідуально.Лікувальнідозивагітнимжінкам іматерям, якігодуютьгруддю,застосовуватине можна.

Препаратможназастосовуватипротягом 30 днів.Курслікуванняповторюють 2-3рази на рік.Тривалістьприйому іповторюваністькурсівтерапіїзалежить відконкретногопоказання дозастосування,вираженостіі формипатологічногопроцесу, вікухворого.

 

Передозування.

Симптоми:більу ділянціживота,відрижка,запор, діарея,алергічніреакції,свербіж,шкірнівисипання,сонливість,головнийбіль.

Лікування:промиванняшлунка,сорбенти.Симптоматичнелікування.

 

 

Побічніефекти.

Призастосуванніпрепарату урекомендованихдозах дужерідкоможливіалергічні реакції:

Порушенняз боку імунноїсистеми: у осіб зпідвищеноючутливістюможливі алергічніреакції,включаючианафілактичнийшок, набрякКвінке,гіпертермія,рідко – бронхоспазмв осіб згіперчутливістюдо вітамінівА, С,вітамінівгрупи В.

Нет аналогов